Skip to main content

Statsminister Mette Frederiksen ligger i sin tale på stormødet i Fredericia, hvor over 2000 aktører i og omkring ældreplejen er mødt frem vægt på, at vi er gået for langt.

Tilbage i 90-erne troede man, at New Public Management med styring og kontrol sammen med markedskræfterne kunne skabe en bedre ældrepleje. ” Men vi kom for langt ud ad den vej,” lyder det fra Statsministeren.

Regeringen foreslår derfor en reform af ældreplejen med helhedspleje som det bærende princip. Det betyder, at den ældre skal kunne bestemme mere selv. Og det skal i højere grad end i dag være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i den ældres hjem.

”Ældrereformen er udtryk for en omfattende værdimæssig forandring. Vi går fra kontrol til tillid, og vi kommer til at insistere på den ældres selvbestemmelse. De ældre er gamle nok til at bestemme selv. Men de er ikke for gamle til at have det godt,” lyder det fra ældreminister Mette Kierkgaard på det forudgående pressemøde.

De nye boss words er med andre ord selvbestemmelse, tillid og lokal forankring.

Kalder det en historisk frisættelse

”Med denne omfattende reform af ældreplejen får de ældre langt bedre mulighed for selv at bestemme, hvilken hjælp de har brug for, og om de vil vælge en offentlig eller en privat leverandør,” siger vicestatsminister Troels Lund.

Han mener, at det vil øge både kvaliteten og give flere og bedre tilbud for den enkelte. ”Vores ældre har haft selvbestemmelse hele deres liv – og det kan de fortsætte med, når vi nu frisætter ældreplejen med nye muligheder for både de ældre, pårørende og medarbejdere,” slutter han.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder det på pressemødet en historisk frisættelse af ældreplejen, der vil gøre en konkret forskel for tusindvis af ældre medborgere og peger bl.a. på, at initiativet med Lokalplejehjem vil medvirke til, at de ældre får flere frie valg.

CEPOS: Det bliver svært

Hos tænketanken CEPOS mener forskningschef Karsten Bo Larsen, at SVM-regeringens ældreudspil er et af de bedste og mest ambitiøse politikudspil, vi har haft siden frit valg på ældreområdet kom på den politiske dagsorden for over 20 år siden.

”Men det svære bliver at udføre det i praksis,” lyder det.

Han peger bl.a. på, at når regeringen vil indføre et princip om helheldspleje, risikerer det at blive et stort tilbageslag for de private leverandører.

OPS-Indsigt har tidligere afdækket, at det langt fra er alle kommuner der har private leverandører, der kan – og må – levere alle elementer i den helhedspleje. Det vil således kræve en meget betydelig omlægning hos af de private plejeleverandørers virksomheder.

”Hvis det her ikke indføres med meget stor omtanke, fleksibilitet og tålmodighed, risikerer det at blive helt ødelæggende for de private leverandører. Fru Jørgensen kan således i fremtiden i højere grad vælge, om hun vil i bad eller spille kort med den kommunale hjemmehjælper. Til gengæld kan hun i værste fald få svært ved at finde en privat leverandør, hvis hun er utilfreds med den kommunale hjemmehjælper,” siger Karsten Bo Larsen.

Læs også: Her kan det blive vanskeligt at indføre helhedspleje med privat deltagelse – OPS Indsigt

Kommunerne får en central rolle

Hos arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje ser man også mange positive takter i regeringens ældreudspil, men ligesom CEPOS, ser man udfordringer, som udspillet ikke tager hånd om.

René Nord Hansen der er politisk chefkonsulent, peger på, at kommunerne får en central rolle i forhold til at føre regeringens tanker ud i livet.

”Et er, hvad politikerne vedtager i Folketinget – noget andet er, hvordan det udmøntes i den enkelte kommune. Det er ikke nogen hemmelighed, at det halter gevaldigt for nogle kommuner at leve op til gældende lovgivning,” siger han og giver et par konkrete eksempler.

”Selv om det står sort på hvidt i loven, at den ældre skal kunne vælge, om man vil have kommunen eller en privat aktør til at levere personlig pleje, så findes den valgfrihed ikke i 24 af landets kommuner. Det fremgår også tydeligt, at kommunerne har en klar informationspligt i forhold til at fortælle borgerne om deres ret til valgfrihed – den opgave løftes ikke særlig godt alle steder,” siger han tril OPS-Indsigt.    

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind