Skip to main content

Regeringen afsatte i 2023 1,1 milliarder kroner til afvikling af ventelister. Midlerne skulle gå til henvisninger til privathospitaler og til meraktivitet på de offentlige hospitaler. Langt størstedelen er brugt på de mange operationer, som i 2023 blev foretaget på privathospitaler.

”Der er aldrig blevet henvist så mange patienter til privathospitaler, som der blev i 2023. Det er et godt redskab i forhold til at nedbringe ventetiden, men det betyder også, at hovedparten af de penge, som vi fik i akutpakken, er gået direkte videre til de private aktører,” siger formanden for Danske Regioner Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

Med udgangen af 2023 er landets sygehuse offentlige som private for første gang oppe over det antal operationer man udførte i 2019. De mellemliggende år har været præget af et coronaefterslæb, men i de første 11 måneder af 2023 blev der foretaget mere end 1,2 mio. operationer. Det er 67.000 flere operationer end i tilsvarende måneder af 2022, svarende til en stigning på seks procent.

Læs også: Privathospitalernes kapacitet udnyttes ikke trods aftale 

Det skal her bemærkes, at selvom privathospitalerne foretog omkring 7,7 pct af operationerne i 2023, så er der kun tale om en stigning på 0,3 pct i forhold til året før, hvor 7.4 pct. af operationerne blev udført af private.

Øget integration af de private

Selvom tallet i grafikken kun angiver, at der i 2023 var næsten 93.000 borgere, der blev opereret på privathospitalerne, er er tallet for samtlige behandlinger antageligvis større. I 2022 blev der ifølge brancheforeningen Sundhed Danmark behandlet næsten 240.000 offentligt henviste patienter hos de private sundhedsvirksomheder. 

”Det betyder, at de offentligt henviste patienter nu er den absolut største andel af de private sundhedsvirksomheders patienter. De offentlige patienter udgør således en større andel end både forsikringspatienter og patienter, der betaler af egen lomme,” skriver branchedirektør Jakob Rixen i et indlæg i Avisen Danmark.

Stigningen i antallet af henviste patienter tyder ifølge Jakob Rixen på, at de private sundhedsvirksomheder er blevet en mere integreret del af det samlede sundhedsvæsen.

Når næsten halvdelen af de patienter, som de private sundhedsvirksomheder behandler, bliver henvist fra det offentlige, vidner for ham at se om et succesfuldt samarbejde mellem det offentlige og de private sundhedsvirksomheder.

Håber på fald i ventetiden

Ifølge Danske Regioners formand, Anders Kühnau, viser operationstallene, at der bliver arbejdet for at nedbringe ventelisterne.

”Det sætter en tyk streg under, at der bliver gjort en meget stor indsats af personalet. Vores hospitalsafdelinger oplever fortsat et meget stort pres på kapaciteten, og der kommer hele tiden nye patienter til. Men vi ser en stor stigning i antallet af operationer og behandlinger, der bliver startet op. Det vidner om en meget dedikeret indsats,” siger Anders Kühnau.

Formanden for Danske Regioner håber, at den høje aktivitet inden længe også vil føre til et større fald i ventetiderne, end det der hidtil er set. De gennemsnitlige ventetider til operation faldt fra 1. til 2. kvartal 2023 med seks dage, men har siden ikke bevæget sig yderligere ned.

Læs også: Produktivitetsfald i det offentlige sygehusvæsen – de private står klar til at hjælpe

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply