Skip to main content

Alle 98 kommunerne havde i 2023 i gennemsnit administrationsudgifter på 11,7 pct. af deres samlede nettodriftsudgifter, hvis man tager udgangspunkt i de kommunale nøgletal. Det står i kontrast til, hvor meget kommunerne beregner sig frem til at afregne friplejehjem for.

Det fremgår af en ny undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv, hvor man via en aktindsigt hos 20 kommuner kan se, hvor meget kommuner med friplejehjem i gennemsnit betaler friplejehjemmene for overhead (fælles administration og ledelse).

”Vores undersøgelse viser, at friplejehjem i gennemsnit afregnes for overhead med halvdelen af kommunens egne administrationsudgifter”, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv for offentlig-privat samarbejde.Det er interessant, fordi friplejehjemmenes afregningspriser tager udgangspunkt i kommunens egne omkostninger ved at drive et tilsvarende tilbud.

Store kommunale udsving

I 2023 har 89 ud af 98 kommuner administrationsudgifter på over 10 pct. Kommunen med den højeste administrationsprocent er på 25,7 pct., imens den laveste administrationsprocent er på 8,7 pct.

Friplejehjem afregnes i gennemsnit med et overhead på 5,6 pct. De samme 20 kommuner bruger i gennemsnit selv 11,3 pct. af deres nettodriftsudgifter på administration.

For de 20 kommuner, der har et eller flere friplejehjem, er den gennemsnitlige administrationsprocent på 11,3 pct. Der er dermed en forskel på 0,4 procentpoint og et lille mindre forbrug på administration hos de kommuner der har et friplejehjem.

Ingen sammenhæng med kommunestørrelse

Der er ifølge undersøgelsen store forskelle på, hvad friplejehjem afregnes med i overhead. Den gennemsnitlige overheadprocent til friplejehjem er 5,6 pct. Der er dog væsentlige forskelle mellem friplejehjemmene, se figur nedenfor.

null
Kilde Dansk Erhverv

Friplejehjemmet med den højeste overheadprocent afregnes med 12,6 pct., mens den laveste ligger på 1,8 pct. 

Den største forskel mellem friplejeboligleverandørens overheadprocent og kommunens egne administrationsudgifter inden for samme kommune ligger på 9,3 procentpoint, imens den mindste forskel er på 0,25 procentpoint For begge kommuner er der tale om større bykommuner, og der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem kommunens størrelse og overheadprocent

De store forskelle mellem kommunernes egne administrationsudgifter og det, friplejehjemmene modtager i overhead, skyldes, at kommunerne ikke medregner alle administrationsudgifter som en udgift til plejehjemsdrift i overheadprocenten. Her tilkommer, at der er meget uensartet konteringspraksis kommunerne i mellem, hvilket gør det svært at sammenligne og være sikker på, at alle udgifter er talt med.

”Uagtet om vi forsøger at sammenligne mellem friplejehjem og kommune eller kun mellem to eller flere kommuner, støder vi på det samme problem. Nemlig at kommunerne konterer administration så forskelligt, at vi simpelthen ikke har indsigt i, hvordan deres udgifter til administration fordeler sig mellem de enkelte forvaltninger”, siger Morten Jung.

Netop den udfordring skriver vi om i en anden artikel.

Læs også: Kommunernes konteringspraksis varierer så meget, at det vanskeliggør benchmark

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply