Skip to main content

Børne- og Undervisningsministeriet har i en vejledende udtalelse efter lang tids uenighed slået fast, hvordan kommuner skal tolke lovgivningen om administrationsbidrag til ikke-kommunale dagtilbud, men det kræver to til tango.

Udtalelsen betragtes af flere ikke-kommunale dagtilbud som en julegave, for i flere kommuner har det sandt at sige været en kamp, hvor det har været svært eller umuligt at opnå enighed om fortolkningen af loven, men hvad tænker man i de berørte kommuner? – det vender vi tilbage til.

Det er daginstitutions-organisationen DLO, der har stået i spidsen og på paraplyernes vegne og så at sige afkræve Børne- og Undervisningsministeriet den vejledende udtalelse.

Sekretariatsleder i DLO Tanja Krabbe er også godt tilfreds med resultatet.

”Vi har haft brug for, at ministeriet slog fast, hvordan man fortolkede loven og her kan vi så konstaterer, at ministeriet fastslår, at det er noget man skal aftale og kan man ikke blive enige, så er der en tilbagefaldsregel,” siger Tanja Krabbe til OPS-Indsigt.

Nu handler det om at komme i dialog

Lovgivningen er egentlig ganske enkel, men uenighederne gør, at man var nået hertil og udtalelsen vækker glæde blandt de ikke-kommunale tilbud.

”Nu har vi fået den vejledende udtalelse fra ministeriet og vi er glade for at konstatere, at det flugter med det, vi selv har sagt hele tiden”, siger direktør for Børneringen Nete Dietrich.

Tanja Krabbe er optimistisk, nu da man har et ministerielt afsæt, men erkender, at der nu må være en opfølgende dialog, eksempelvis i Hvidovre, hvor kommunen skylder institutionerne nogle penge, fordi man ganske enkelt har udmøntet for lidt i administrationsbidrag.

”Vi ser naturligvis frem til, at kommunerne nu læser ministeriets udtalelse og vi kommer i dialog med dem, så vi sammen kan genoprette de udfordringer, kommunernes fortolkning har efterladt,” siger Tanja Krabbe.

Læs også: Ministerielt svar er en julegave for ikke-kommunale dagtilbud

Klarlægger Ankestyrelsens rolle

Det har været langstrakt forløb, hvor Børneringen og de øvrige paraplyorganisationer bl.a. har været forbi Ankestyrelsen.

”Efter 3 år fik vi svar, om at sagen skulle føres ved domstolene. Det giver ingen mening at bruge driftsmidler, bevilliget af kommunen, til at føre sag imod kommunen” siger direktør for Børneringen Nete Dietrich.

Det skal her bemærkes, at ministeriets vejledende udtalelse også nævner, at ”uenigheder om aftalegrundlaget må i sidste ende afgøres ved domstolene.”

Men hvis et dagtilbud finder, at der er spørgsmål om kommunalbestyrelsens overholdelse af lovgivningen, vil man også kunne rette henvendelse til det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen, fremgår det.

Og her fortæller flere tilbud til os, at det her jo netop har handlet om lovgivning.

Det skyldige beløb findes i regnskaberne

Men hvad gør man lige med skyldsspørgsmålet i forhold til Hvidovre Kommune, som nu helt tydeligt skylder institutionerne for de godt fem år, kommunen har reduceret administrationsbidraget fra 2.35 pct. til 1.5 pct.?

Her kunne man forestille sig, at der venter et større arbejde med at opgøre, hvad kommunen faktisk skylder.

”I Børneringen har vi skrevet ind i regnskaberne for de enkelte institutioner, hvad det er kommunen skylder institutionen og hvad institutionen skylder Børneringen, så det er sådan set meget enkelt at opgøre,” forklarer Nete Dietrich.

Mødt af tavshed

Men hvordan ser man på det i de to kommuner, der har været i front med at få administrationsbidraget sat ned og hvad tænker man i Kommunernes Landsforening?

I Hvidovre kommune som igennem flere år har haft administrationsbidraget nedsat fra det lovbefalede til 1.5. pct skal man først lige gennemgå ministeriets vejledende udtalelse.

” Vi kommer til at nærlæse ministeriets udtalelse og vurdere, om den har konsekvenser for de beslutninger om administrationsbidraget, der er taget i Hvidovre Kommune,” siger direktør Tine Lartings til OPS-Indsigt.

På Frederiksberg, hvor byrådet ved budgetvedtagelsen for 2024, drøftede muligheden af at nedsætte administrationsbidraget i lighed med Hvidovre Kommune, får vi følgende skriftlige svar i sidste uge: 

”Vi skal nok vende tilbage med svar på dine spørgsmål, men det bliver formentlig først i starten af næste uge,” skriver kommunen.

Tirsdag har vi trods rykkere fortsat ikke hørt noget.

Hos KL har vi den sidste uge forsøgt at få et svar på, hvordan man forholder sig til ministeriets vejledning, men her får vi mandag det svar, at det har man ikke en kommentar til.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply