Skip to main content

På samme måde som en person ikke bliver en god leder af at få en titel eller position i en organisation, så bliver en bestyrelse ikke bestyrelse blot af at blive kaldt bestyrelse – den bliver det af at være en bestyrelse.

Bestyrelsesbegrebet har fået et ekstra stærkt fokus i spændfeltet mellem det kommunale, civilsamfundet og den ikke-kommunale velfærdssektor efter, at den nuværende regering har meldt ud, at man vil frisætte den offentlige sektor og ikke mindst arbejde for, at der skal være bestyrelser på de 741 kommunale plejehjem.Læs også: Her har ministeren hentet sin inspiration til plejehjemsbestyrelser

I slipstrømmen på dette forstærkede fokus har branchedirektør for Selveje Danmark Jon Krog netop udgivet en bog, der slet og ret hedder: Bestyrelsesarbejde.Bogen er en solid grundbog målrettet foreninger og selvejende organisationer, men kan sagtens anvendes af bestyrelser i kapitalselskaber, som opererer på velfærdsmarkedet.

I introduktionen skriver professor emeritus Steen Hildebrandt bl.a., at bestyrelsesarbejde er ikke noget man kan. Det er noget man skal lære af fx sidemanden. En anden vej er bøger og her høre denne bog til, mener han.

”Den kan anbefales til enhver, der tager ledelse og bestyrelsesarbejdet seriøst,” skriver han.

Vækker dig som bestyrelsesmedlem

Men hvad siger personer, der har læst og ikke skrevet i bogen?

Lasse Karlberg er begejstret. Han har læst bogen ”Bestyrelsesarbejde” og er allerede i gang med at anvende den. Til dagligt er han lektor ved VIA University og har de seneste syv år været bestyrelsesformand for Fonden Føniks, der driver opholdssted for udsatte børn og unge.

”Bogen vækker dig både som bestyrelsesmedlem og som formand ved at give inspiration til, at du sammen med din bestyrelse kan få gentænkt jeres strategier. Konkret er jeg fx blevet meget opmærksom på vores årshjul og hvordan vi evt. kan revidere det, så det matcher den virkelighed vi befinder os i,” siger han til OPS-Indsigt.

Claus Durck Hovej er direktør for FADLs Vagtbureau, der en selvejende institution, som formidler lægestuderende til vagtarbejde på somatiske og psykiatriske afdelinger. 

 

”Vi har flottet os og købt et eksemplar til hvert bestyrelsesmedlem. For os er det en relevant grundbog, der nuancerer bestyrelsesarbejdet for foreninger og selvejende organisationer på fin vis,” siger han til OPS-Indsigt.

Hos Fonden Føniks har man også indkøbt bogen til alle bestyrelsesmedlemmerne og her forventer Lasse Karlberg, at bestyrelsen i foråret bruger bogen som fælles referenceramme, når man skal genbesøge virksomhedens strategi.

Et grundigt opslagsværk

”Den er ikke til natbordet men til praksis, hvis man står med et tematisk problem eller spørgsmål, så er den en grundig grundbog både for dem der sidder i bestyrelsen for en civilsamfundsorganisation og for dem der arbejder for en erhvervsorienteret virksomhed med et eller flere kundeperspektiver,” siger Lasse Karlberg.

Claus Durck Hovej finder, at bogen herudover er et glimrende opslagsværk, som gør at den vil blive genbesøgt, ”når vi – direktion såvel som bestyrelse – tænker – Hvordan var det nu lige det var?” siger han.

Lasse Karlberg er enig. Han peger desuden på, at bogen med fordel kan læses af personer, der kommer ind i en bestyrelse for første gang.

Har medvirket til erkendelse

”Da vores bestyrelse orienterede sig i bogen, fandt de intuitivt et par relevante værktøjer, der kunne udvikles vores bestyrelsesarbejde. Vi har allerede nu udvidet den årlige bestyrelsesevaluering med bogens kompetencemodel, der kobler strategi med bestyrelsens kvalifikationer. Den gap-analyse vi har gennemført, stiller skarpt på, hvor vi individuelt kan udvikle os. Gap-analysen fremhæver Vagtbureauets mål og i særdeleshed, hvordan vi bevæger os derhen,” fortæller Claus Durck Hovej.

Hos bestyrelsen i FADL har bogen medvirket til en erkendelse af, at der er enkelte kompetencer man endnu ikke besidder bestyrelsesmæssigt. 

”De kompetencer vil vi i den kommende tid erhverve os, så bestyrelsen samlet set bliver stærkere –  til organisationens, men sådan set også til det enkelte bestyrelsesmedlems bedste,” siger Claus Durck Hovej.Læs også: Boganmeldelse: Selveje Selvsagt

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply