Skip to main content

Sidst i november vedtog Folketinget den nye postlov, den sætter postmarkedet frit og ophæver et 400 år gammelt monopol, nemlig befordringspligten af breve, men det betyder samtidig, at PostNord allerede fra 1. januar 2024 mister årlig millionstøtte. 

Det har fået det svenske finansministerium til at skrive til det danske transportministerium.

Den nye postlov i Danmark går ifølge brevet imod både PostNord og den svenske stats interesser. Det er særligt den hastighed, at loven indføres med, der anfægtes i det svenske brev.

Det er særligt fratagelsen af millionstøtten, der vil gælde fra årsskiftet, der bekymrer det svenske finansministerium.

”Der er mange penge på spil. Og da vi ejer virksomheden sammen, rammer det også svenske PostNord, siger statssekretær i det svenske finansministerium, Lars Hjälmered, til ritzau

Han nævner blandt andet, at ingen virksomheder med få ugers varsel kan nå at tilpasse sig.

Fremhæver aktionæraftale

I brevet til Danmark, der er 13 sider langt, henvises der blandt andet til en aktionæraftale, der er indgået mellem Danmark og Sverige om fælleseje af PostNord.

Ifølge den har den danske stat en forpligtigelse til at kompensere virksomheden for både indirekte og direkte omkostninger på grund af den nye lov, mener den svenske regering.

Den danske transportminister, Thomas Danielsen (V), afviser overfor ritzau, at den nye postlov strider mod aktionæraftalen, og understreger derimod, at hvis man havde lavet en ny lov, der tog hensyn til en enkeltvirksomhed, havde det været ulovligt.

”Den postaftale, vi har indgået, er en neutral postlov, som skal sikre, at det bliver billigere for alle postleverandører at levere breve, pakker, aviser og magasiner til danskere i hele landet,” siger han til Ritzau og tilføjer:

”Det ville simpelthen være ulovligt, hvis jeg skulle lave en lov som tilgodeså enkeltvirksomheder”.

Svenskerne blev varslet for et år siden

Thomas Danielsen mener, at den svenske anklage, om at postloven træder i kraft med kort varsel, heller ikke holder. Allerede for et år tilbage varslede ministeren den svenske regering om ophøret af befordringspligten.

”Vi har løbende haft drøftelser og spillet med åbne kort om, hvad det er, vi foretager os i forhold til den danske postlov,” siger han.

Lars Hjälmered understreger, at Danmark selvfølgelig gerne må ændre sin lov, men ikke på en måde, der skader PostNord som helhed. Han siger, det er op til det danske transportministerium nu, hvordan man vil gå videre.Den nye lov rammer Foreningsdanmark

Men svenskerne er ikke alene om at rejse kritik, af den nye lov. Danske Medier har i deres høringssvar  gjort opmærksom på, at der med loven opstår en udfordring for en række foreningsblade og magasiner. Udfordringen består i, at mange foreninger og organisationer ikke er momsregistrerede. Derfor kan de ikke modregne den nye moms på distribution med PostNord, der følger af afskaffelsen af befordringspligten.

”Det er afgørende, at regeringen giver en klar melding på, om man agter at løse momsproblematikken, som vi sammen med en række store organisationer, har gjort regeringen opmærksom på. Det er ikke blot Danske Mediers medlemmer, der bliver ramt, hvis ikke, regeringen finder en løsning – det er en meget stor gruppe af faglige-, civile og patientorganisationer, som udgør en vigtig del af Foreningsdanmark,” siger Marianne Bugge Zederkof, konstitueret adm. direktør i Danske Medier i en pressemeddelelse.

Hun roser dog i samme ombæring regeringen for at have fået en ny postlov stemt igennem, der sikre mere fair konkurrence på distributionsmarkedet, men hun forventer en snarlig udmelding fra ministeren, så foreningsbladene kan få et tiltrængt overblik over deres økonomi.

PostNord vil opgive brevmarkedet

PostNord forventer at begynde en tilpasning af organisationen i løbet af 2024. Tilpasningen af forretningen vil ske i takt med den fortsatte markedsudvikling.

”Vi har i løbet af den politiske proces gjort opmærksom på de konsekvenser, det vil få at afskaffe befordringspligten – både for danskerne og for vores tilstedeværelse på brevmarkedet. Dette indebærer, at vi nu tilpasser os en virkelighed, hvor brevforretningen, som vi kender den i dag, på sigt ikke vil være en del af vores virksomhed,” siger administrerende direktør Nikolaj Ahrenkiel i et presseopslag.

Han peger på, at PostNords fremtid længe har været på pakkemarkedet, og her vil man fortsætte sit fokus.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply