Skip to main content

Bygningsstyrelsen udpegede i november ISS Facility Services A/S som leverandør for de næste syv år til Bølge 3 af Statens Facility Management til en samlet værdi af godt 1,5 milliarder kroner. Nu har Sikkerhedsbranchen meldt ISS til politiet.

Det sker, fordi Bygningsstyrelsen ved tildelingen af opgaven har set bort fra, at ISS ikke har den lovpligtige autorisation som vagtvirksomhed, fremgår det af en pressemeddelelse.

Aftalen mellem ISS og Bygningsstyrelsen rummer flere ydelser herunder vagt- og sikkerhedsydelser. I den forbindelse har Bygningsstyrelsen set bort fra, at ISS Facility Services A/S ikke har den lovpligtige autorisation som vagtvirksomhed til trods for, at der i udbuddet står: ”Leverandøren […] skal være i besiddelse af de for opgavens udførelse nødvendige autorisationer”.

”Vi forventer, at Bygningsstyrelsen agerer på de oplysninger, vi har givet dem, om ISS’ overtrædelse af vagtloven”, lyder det fra Kasper Skov-Mikkelsen, der er direktør i SikkerhedsBranchen.

Usikkerhed om forståelsen af vagtloven

Politianmeldelsen er usædvanlig, da det inden for udbudsretten er almindeligt, at leverandøren først er forpligtet til at leve op til forpligtelsen i kontrakten den dag leverancen skal falde. 

Aftalen træder først i kraft den 1. maj 2024 og her skal ISS, så foruden vagt- og sikkerhedsydelser være klar til at levere serviceydelser som kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold udendørsarealer, samt affaldshåndtering til omkring 60 statslige institutioner i hele Danmark.

Men hvad tænker man i Bygningsstyrelsen?

”Bygningsstyrelsen er for nyligt blevet bekendt med, at der hersker en vis usikkerhed om forståelsen af vagtloven på dette punkt i branchen. ISS har oplyst Bygningsstyrelsen, at ISS har dialog med Justitsministeriet og Rigspolitiet med det ønske at få en formel godkendelse til at formidle vagtservices via autoriserede vagtselskaber,” skriver styrelsen på en mail til OPS-Indsigt.

Bruger kun autoriserede vagtselskaber.

Hos ISS kender man godt til politianmeldelsen.

”SikkerhedsBranchen har tilkendegivet, at de har indgivet en politianmeldelse af ISS Facility Services A/S. Vi har endnu ikke set den indgivne anmeldelse og kan derfor ikke udtale os nærmere om indholdet,” siger Trine Dalsten, Head of Communication & Marketing i ISS Facility Services A/S til OPS-Indsigt.

Hun forklarer videre, at ISS Facility Services A/S udfører udelukkende vagtservices med autoriserede vagtselskaber.

”Der er ingen vagter hos vores kunder, herunder Bygningsstyrelsen, som ikke har den nødvendige autorisation. Helt konkret benytter vi to forretningsmodeller. Hvis ISS selv skal levere vagt- og sikkerhedsydelser, sker det gennem vores 100 procent ejede datterselskab, ISS Security A/S, som er et autoriseret vagtselskab. Ved større facility management leverancer, hvor vagt og sikkerhed indgår som en del af leverancen, har ISS Facility Services A/S et fast partnerskab med Securitas, som er en af Danmarks største sikkerhedsleverandører. Denne fremgangsmåde er efter ISS’ opfattelse indenfor rammerne af lov om vagtsikkerhed, som har til formål at sikre, at vagtsikkerhed leveres af autoriserede virksomheder og vagter,” siger Trine Dalsten

Hendes forklaring svarer til, det bygningsstyrelsen ifølge vores oplysninger har fået at vide, da man blev opmærksom på den særlige problemstilling og tog kontakt til ISS.

Ældre lovgivning spænder ben

Efter forklaringerne fra Bygningsstyrelsen og ISS, kan man sidde tilbage med et par spørgsmål.

ISS har jo angiveligt aftaler med autoriserede virksomheder om at levere autoriserede vagtydelser, så hvad er det lige for et problem Sikkerhedsbranchen adresserer?

Problemerne bunder ifølge flere branchefolk i en forældet lovgivning. 

Siden 1986 har den private sikkerhedsindustri været reguleret af vagtvirksomhedsloven. Før var der ingen regulering af branchen, selv om private vagtselskaber har været på det danske marked siden begyndelsen af 1900-tallet med Dansk Nattevagt (Senere G4S) i 1901 og Falck i 1906.

Loven har været reguleret flere gange siden, men særligt interessant i denne sammenhæng er §2 i loven, der siger: 

”Den, der udøver vagtvirksomhed eller indgår aftale herom, skal have autorisation hertil.”

Det vil sige ISS skal selv have en autorisation for at kunne udføre den aftale, de har indgået med Bygningsstyrelsen også selvom, deres underleverandør måtte have en. Sagt med andre ord lovgivningen omkring vagtvirksomhed er ikke opdateret en tid, hvor man ”pakker” store facility managementudbud på tværs af mange ydelser.

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at der er over fem måneder til, at ISS kan få den nødvendige autorisation fra Rigspolitiet, så virksomheden opfylder loven fra kontraktstart.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply