Skip to main content

Næsten hver sjette (17 pct) af de danske medarbejdere føler sig ofte overvældet af en for stor arbejdsbyrde, det viser en analyse foretaget af revisions- og konsulentvirksomheden PwC.

Analysen er interessant i perspektiv af, at vi ifølge KL kommer til at mangle omkring 90.000 personer på arbejdsmarkedet inden for de næste seks til syv år. Men allerede i dag oplever både den private og offentlige sektor problemer med at få stillinger besat. 

Læs også: Aktører om stigende vikarudgifter på ældreområdet: Se på løn- og aktivitetsudviklingen 

Ser vi på udviklingen frem mod 2030, bliver det kun værre, her viser analysen fra KL, som i øvrigt bekræftes af FH, at vi lige om lidt står og mangler 90.000 personer i arbejdsstyrken.

Men ikke nok med at 17 pct. oplever en for stor arbejdsbyrde i følge analysen fra PwC, så oplever hele 26 pct. af danske medarbejdere oftere end andre i Europa en uoverskuelig arbejdsbyrde i deres daglige arbejdsliv. 

Til sammenligning oplever henholdsvis 21 pct. og 20 pct. af de svenske og tyske medarbejdere ofte en uoverskuelig arbejdsbyrde i deres arbejdsliv. Globalt set er gennemsnittet 22 %, hvilket betyder, at Danmark ligger i den tunge ende set i forhold til andre lande.

“De danske medarbejdere oplever for ofte en uoverskuelig arbejdsbyrde i deres arbejdsliv. Det er en udfordring, som man skal tage alvorligt. Det kan skabe et negativt arbejdsmiljø med stress, udbrændthed og dårligere trivsel, og derfor er det så vigtigt at adressere og være opmærksom på,” siger Kim Domdal, partner i PwC Consulting i en pressemeddelelse.

Privat eller offentligt ansat billedet er det samme

Man har ikke segmenteret undersøgelsen fra PwC Consulting, men flere fagforbund på tværs af det offentlige private spænd har været ude med lignede meldinger.

Lige før sommerferien viste en medlemsundersøgelse fra Djøf, at næsten hver tredje medarbejder i konsulent- og rådgivningsbranchen oplever et pres fra deres nærmeste leder til at arbejde mere, end de ønsker. Over halvdelen har svaret, at de arbejder over forventet arbejdstid flere gange om ugen. Det er væsentligt mere end Djøfs øvrige privatansatte medlemmer oplyser Djøf i en pressemeddelelse.

“Danmarks konsulent- og rådgivningsvirksomheder er vigtige for os alle sammen, og de er med til at løse store samfundsmæssige udfordringer og udvikle talenter. Men branchen skal passe bedre på sine medarbejdere, hvis den fortsat skal kunne tiltrække, udvikle og fastholde talent,” siger Anne Waagstein, formand for Djøf Privat.

Hun er særligt bekymret for de yngre konsulenter, hvor 42 procent af de ansatte under 30 år angiver, at de føler sig presset til at arbejde mere, end de ønsker.

Hos fagforbundet DM, der bl.a. repræsenterer statsansatte magistre, har næsten halvdelen af medlemmer oplevet stresssymptomer for nylig. Det skader ikke kun arbejdsmiljøet, men også fastholdelsen i ministerierne, hvor hver fjerde ansatte forlod jobbet sidste år, oplyser forbundet.

Sidste forår afdækkede DM, hvordan arbejdsmiljøet i staten var stærkt påvirket af stress. Desværre så det i foråret ikke ud til at situationen var blevet forbedret, viser DM’s seneste Arbejdsmiljøundersøgelse. Her fremgår det, at 42 pct. af DM’s statsansatte medlemmer har oplevet symptomer, man normalt forbinder med stress inden for den seneste måned.

I den kommunale sektor kommer socialrådgiverne ifølge Dansk Socialrådgiverforening jævnligt ind blandt de mest pressede medarbejdergrupper i forbindelse med Arbejdstilsynets nationale overvågning af lønmodtagere, hvor arbejdstempo spiller en rolle. Her skiller socialrådgiverne sig ud ved at 41,5 pct., ved sidste undersøgelse svarer ’altid’ eller ’ofte’ til spørgsmålet ’Når ikke alle arbejdsopgaver’.

Nødvendigt med aktiv ledelse

De tre største faktorer, der medvirker til at skabe en uoverskuelig arbejdsbyrde, er ifølge PwC`s analyse; mangel på ressourcer (41 pct), urimelige deadlines med urealistiske mål (26 pct.) og manglende support fra ledelsen (21 pct.)

“Det er særlig vigtigt, at lederne er tæt på sine medarbejdere. Ledere skal være opmærksomme på medarbejdernes arbejdsbyrde og sikre tilstrækkelige ressourcer og realistiske deadlines. Det kræver en aktiv indsats for at skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig støttet og i stand til at håndtere deres opgaver effektivt,” siger Kim Domdal.

Hos Djøf peger man på, at 42 procent af de ansatte under 30 år angiver, at de føler sig presset til at arbejde mere, end de ønsker og det tal skal man se i forhold til undersøgelsen fra PwC, hvor analysen viser, at 21 pct. af de danske medarbejdere er tilbøjelige til at skifte job i løbet af de kommende 12 måneder. For Generation Z (født mellem 1995-2012) gælder dette 29 pct., hvorimod de ældre generationer, svinger mellem 20 – 25 pct.

Kort om undersøgelsen fra PwC

PwC’s Workforce Hopes and Fears Survey 2023 bygger på svar fra 53.912 personer, der enten er i arbejde eller aktiv på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen blev foretaget i april 2023 på tværs af 46 lande, herunder Danmark, Sverige og Tyskland. I Danmark har 522 personer deltaget i undersøgelsen. I Sverige og Tyskland har henholdsvis 1.000 og 2.143 personer deltaget i undersøgelsen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply