Skip to main content

Stille og rolig skyder der friplejehjem op i flere danske kommuner, Esbjerg, Slagelse, Sorø og Vordingborg, hvor der enten lige er åbnet eller et på vej. Men set i kommuneperspektiv, hvordan håndterer man samarbejde, udvikling med videre i plejehjemssektoren, når der dukker stadig flere friplejehjem op inden for kommunegrænsen?

I Viborg Kommune har man omkring 97.000 borgere, hvor de 10.000 er over 75 år, og her udgør fem friplejehjem 25 pct. af plejeboligkapaciteten inden for kommunegrænsen. Det gør Viborg til den kommune i Danmark, der til dato har flest friplejehjem i drift.

Læs også: Antallet af friplejehjem går fremad 

OPS-Indsigt har spurgt Mette Andreassen, der er direktør for velfærdsområdet, hvordan samarbejdet i en kommune med så mange friplejeboliger fungere?

 ”Vi har fået et rigtig godt samarbejde med alle vores friplejehjem, og det har vi fordi, vi fra starten har lagt vægt på, at der skal være en god dialog og vi grundlæggende begge parter har den tilgang, at borgerne og deres velfærd er noget vi er fælles om,” siger hun til OPS-Indsigt.

Samarbejdet mellem kommunen og friplejehjemmene er understøttet af politisk opbakning. Ældre- og Aktivitetsudvalget har bl.a. gennem flere år inviteret til et årlig dialog- og samarbejdsmøde mellem politikerne, lederne på friplejehjemmene samt direktør og chefniveau i kommunen.

Her har man haft forskellige temaer, men også en gennemgang af, hvordan det går på de enkelte friplejehjem og hvad de hver især har gang i.

Samles på tværs

”Det vi nu er begyndt med, er at samle både lederne fra den kommunale side og friplejehjemmene og sætte dem sammen. Det giver rigtig god mening, for flere af dem havde jo i forvejen et bilateralt samarbejde. For eksempel har vi et plejehjem, der er specialiseret i demens og det samme er tilfældet for et friplejehjem og her er det oplagt at sætte dem sammen og videndele,” siger Mette Andreassen.

Mere formelt bliver samarbejdet mellem Viborg Kommune holdt sammen af en ensartet samarbejdsaftale mellem kommunen og friplejeleverandørerne.

I samarbejdsaftalen beskrives ansvar, afregningsforhold og arbejdsgange i samarbejdet mellem Viborg Kommune og friplejehjemmene. Den er meget konkret og kan løbende justeres, hvis en af parterne ønsker det.

Hånd i hanke med både kommunale plejehjem og private plejehjem

Men hvad har været den største overraskelse for Mette Andreasen i forhold til samarbejdet med så mange friplejehjem?

”Det ved jeg ikke. Der er sikkert nogen, som vil mene, at det giver meget konkurrence, men sådan tænker vi ikke om det – Vi samarbejder, for vi er jo fælles om borgerne,” siger hun.

Hun peger på, at med de fem friplejehjem så har kommunens borgere frit valg. ”Du skal tænke på, at vi er en geografisk stor kommune, hvor friplejehjemmene i høj grad er lokalt funderet,” siger Mette Andreasen.

I forhold til myndighedsforpligtelsen, så fortæller hun, at kommunen jo så at sige har hånd i hanke med både de kommunale plejehjem og de fem friplejehjem.

”Det er jo os, der sætter taksten og den er fælles for alle, og så er der en særlig for dem, der har en demensenhed. Endelig har vi en kontrol af kvaliteten gennem vores tilsyn og her har vi valgt at bruge BDO, hvad enten der er tale om et kommunalt eller privat plejehjem,” siger Mette Andreasen.

Kommunens myndighed fører altså ikke direkte kontrol med plejehjemsektoren, hvor kommunale medarbejdere er på tilsyn hos både de private og kommunale. Den funktion er lagt ud i en arms længde.

Hos OK-Fonden som er en af de seks store friplejeleverandører i Danmark, er man enig i, at kommunerne har hånd i hanke med plejehjemssektoren.

”Det er kommunen der definerer kvaliteten på friplejehjemmet via de politisk besluttede kvalitetsstander. Det er kommunen der sætter døgntaksten på friplejehjemmet ud fra en gennemsnitsberegning af egne udgifter og det er kommunen der fører tilsyn og kontrol med friplejehjemmet,” siger Ulrik Ahrendt-Jensen til OPS-Indsigt.

Løbende tilpasning af kapaciteten

Hvordan vil du forholde dig, hvis det viste sig, at der var et eller to nye plejehjem på vej ligesom i Slagelse Kommune?

”Det ville vi via vores planafdeling blive bekendt med, så det ville ikke blive en overraskelse. Et nyt friplejehjem kan jo selvfølge have betydning for den samlede kapacitet og derfor er det hensigtsmæssigt, at vi løbende har et overblik over, hvad vi har og hvad er på vej,” siger Mette Andreasen.

Læs også: To nye friplejehjem skyder op i samme kommune – et stenkast fra hinanden

Men indtil nu har Viborg kommune formået løbende at tilpasse kapaciteten.

”Senest da vi byggede et plejecenter med 100 pladser, besluttede man politisk at lukke et mindre plejecenter netop for at tilpasse kapaciteten,” forklarer Mette Andreasen.

Hun mener ikke, at hverken kommunale eller private plejehjem har gavn af at udkonkurrere hinanden. ”Vi er her jo af samme grund – borgerne – og er du sundhedsfagliguddannet, er dit perspektiv det samme, hvad enten du er offentlig eller privat ansat,” siger Mette Andreasen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply