Skip to main content

Godt 30 ansatte er blevet opsagt fra den private hjemmepleje virksomhed MI-VI-REN på Fyn, efter at Faaborg-Midtfyn Kommune har opsagt samarbejdet med virksomheden.

Det fremgår af en artikel i Se og Hør

Sagen er interessant af flere grunde, blandt andet fordi den er eksponeret i bladet SE og Hør, der læses af rigtig mange ældre, men også fordi den viser, at kommunale myndigheder skal lade være med, at kommenterer på, private plejevirksomheders soliditet og status, når man har opsagt en kontrakt. 

Opsigelsen af leverandøren, som indtil den 15. august har udført hjemmepleje for over 330 borgere, kommer efter en anonym henvendelse, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.  

Forud for opsigelsen har kommunen på basis af den anonyme henvendelse gennemført en omfattende kontrol af de sundhedsindsatser, som MI-VI-REN har leveret til borgere i Faaborg-Midtfyn. 

”I disse kontroller er der konstateret forhold, som kommunen ikke kan sidde overhørig. Det kan fx være manglende dokumentation for medicingivning, uregelmæssigheder i afregningen til kommunen, og at ufaglærte medarbejdere har udført opgaver, som de ikke må varetage,” skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Kommunen har derefter handlet på de fund, som har haft betydning for patientsikkerheden. Så tidligt som i medio juli begyndte Faaborg-Midtfyn Kommune at hjemtage de sygeplejefaglige forløb.

Uenighed om dialogen

Angiveligt har der været en dialog mellem leverandør og kommune, men ifølge kommunen har leverandøren ikke bragt forholdene i orden. ”Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at leverandøren på nuværende tidspunkt ikke har de nødvendige kompetencer, og kommunen ønsker derfor ikke at forlænge kontrakten,” står der i pressemeddelelsen.

”Dybt uforstående – Det er en mavepuster,” siger indehaver af MI-VI-REN, Pia Pauli til TV2Fyn

Hun ved ikke hvordan hun skal forholde sig og mener ikke hun har fået grundlaget for opsigelsen fremlagt, så man kan forsvarer sig, som hun udtrykker det.

Pia Pauli understreger, at virksomheden har kompetencerne.

Hos kommunen kan vicekommunaldirektøren ikke genkende billedet med den manglende dialog.

”Det forstår jeg ikke. Der har været en dialog i en måned nu om lige netop de forhold, så jeg tænker, at det burde stå ret klart,” siger Siggi Kristoffersen til TV2. 

Han peger på, at der er en risiko for borgerne, som kommunen ikke kan leve med. ”Og det forløb som vi har været igennem den sidste måned, har ikke betrygget os i, at den risiko er mindre,” lyder det fra Siggi Kristoffersen.

De berørte hjælpere i pressen og til demonstration

To social- og sundhedshjælpere, der er ansat hos MI-VI-REN bakker deres arbejdsgiver op i, at man ikke har oplevet dialog med kommunen. I et interview med Se og Hør siger de bl.a.

”Vi er super berørte af situationen. Det er os, der bliver sat i dårligt lys. At vi ikke kan udføre vores arbejde korrekt. Vi ønsker kun at gøre det bedste for vores borgere. Nu står vi i afmagt, da vores firma ikke bliver hørt.” 

De forklarer, at de har rettet op på de fejl som kommunen har gjort dem opmærksom på, ”men nu står vi i denne forfærdelige situation,” siger de til Se og Hør med henvisning til, at de nu er blevet sagt op.

Omkring 30 ansatte fra MI-VI-REN har ifølge TV2Fyn, siden opsigelsen af virksomheden demonstreret en gang foran rådhuset i Ringe.

Myndighedschefen går uden for kommunens råderum

Her skulle man så tro, at sagen var slut, men det er den ikke.

I en intern mail fra myndighedschefen til en række kommunalt ansatte, som SE og Hør har offentliggjort, kan man læse, at borgere, som har tilkøbt MI-VI-REN til levering af mad, har været i tvivl om, hvorvidt de fortsat ville få mad fra virksomheden. 

Opgaven med at levere mad til borgerne er ikke en del af kontrakten mellem MI-VI-REN og Faaborg-Midtfyn Kommune, så derfor er den ikke berørt af kommunens opsigelse.

Det er uklart, hvad der får myndighedschef Stine Justi, til at skrive den nævnte mail, da borgerne ikke er visiterede til madordning via kommunen og derfor uden for kommunens forpligtigelse og råderum som myndighed.

Men af den interne mail fra myndighedschefen fremgår det, at MI-VI-REN sandsynligvis vil gå konkurs og man derfor må informerer borger og pårørende om, at de skal sørge for mad fra en anden leverandør eller søge om at blive visiteret til madordningen via kommunen, hvor man kan vælge enten kommunens leverandør eller Det Danske Madhus.

Kommunen beklager hændelsen

Ejeren af MI-VI-REN er uforstående over for den kommunale mails indhold. For i hendes optik er virksomheden ikke ved at gå konkurs.

”Jeg er dybt rystet. Vi har haft grædende borgere i røret, der frygtede for, at de ikke ville få mad længere. Mine medarbejdere har ikke vidst, hvad de skulle gøre. Jeg er målløs. Jeg er virkelig rystet, siger hun i en anden artikel til SE og Hør.

Vicekommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Siggi W. Kristoffersen, oplyser samtidig med, at han beklager hændelsen, at der har været holdt en samtale med myndighedschefen, for at undgå at situationen gentager sig.

”For det første ved vi jo ikke, om det er realiteten. Det ligger jo ikke på vores bord. For det andet er det jo en spekulation, som vi slet ikke skal have. Stine spekulerer i, om en privat leverandør går konkurs, og det skal vi slet ikke. Det er skidt,” siger han til SE og Hør.

Pia Pauli tilkendegiver, at MI-VI-REN nu vil lægge sag an mod Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply