Skip to main content

Når virksomhederne betaler selskabsskat, tilfalder 14,24 procent af den samlede skattebetaling kommunerne. Fordelingen af pengene mellem kommunerne er ikke styret af, hvor en virksomhed har hovedkontor. De fordeles i stedet efter en fordelingsnøgle, hvor hver enkel virksomheds skattebetaling fordeles efter lønudbetaling til medarbejdere i de kommuner, hvor den har afdelinger.Det skriver NB-Økonomi

Når en kommune skal vurdere effekten af en større eller mindre indtægt fra selskabsskat, så er der flere forhold, som man skal se på.

Det vigtigste er, at staten modregner kommunernes indtægter fra selskabsskat i balancetilskuddet, som skal sikre, at kommunernes samlede indtægter og udgifter stemmer. Når kommunernes samlede indtægter fra selskabsskat stiger, så vil staten reducere balancetilskuddet og dermed bloktilskuddet tilsvarende.

Bloktilskuddet fordeles i forhold til antal indbyggere i hver kommune, og derfor vil alle kommuner få færre penge i bloktilskud, hvis indtægterne fra selskabsskatten stiger. Men hvis væksten i en kommunes egne indtægter fra selskabsskat opgjort i kroner pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, så vil kommunen vinde flere penge fra indtægter på selskabsskatten, end man vil tabe på nedsættelsen af bloktilskuddet.Hvis væksten i kommunens indtægter fra selskabsskat omvendt er lavere end landsgennemsnittet, eller indtægten for den sags skyld falder, så vil kommunen samlet set tabe penge på grund af det lavere bloktilskud. 

Men en del af en kommunes tab eller gevinst på selskabsskatten ophæves af den kommunale udligning.

Hovedreglen er, at en kommune får 50 procent i udligning af det beløb, som kommunens indtægter fra selskabsskat pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet, og at den skal betale 50 procent af det, som den ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Derudover er der nogle mindre fradrag for et par kommuner, som tabte store beløb ved indførelsen af selskabsskatteudligningen i 2008.

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne får i indtægter fra selskabsskatten, og i et typisk år er der cirka 18 kommuner, som tjener på ordningen, mens de resterende cirka 80 kommuner taber på ordningen. Årsagen er, at modregningen i bloktilskuddet overstiger indtægten fra selskabsskatten og den afledte udligning.

De to kommuner, som i 2024 tjener suverænt mest på selskabsskatten er Billund og Gentofte, som vinder omkring 10.000 kroner pr. indbygger, mens Gladsaxe og Ballerup i 2024 får markant mindre end normalt. 

Modsat taber en lang række yderkommuner omkring 1.000 kroner pr. indbygger i 2024, fordi andre kommuner får del i selskabsskatten. Det skyldes, at de har små indtægter, og selvom de får 50 procent udligning af det de ligger runder landsgennemsnittet, så betyder tabet på balancetilskuddet, at de ender i et stort minus. 

Derfor er den generelle hovedregel, at det er en fordel for typisk atten kommuner når selskabernes betaling af skat stiger, mens det er en ulempe for de resterende 80. Når de samlede selskabsskattebetalinger falder, så er det lige omvendt. 80 kommuner vinder og 18 taber.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply