Skip to main content

Kommunerne her ingen pligt til ekstraordinært at hæve betalingen til private leverandører, og dermed give dem del i den ekstra PL-regulering på tre milliarder, som kommunerne fik ved midtvejsreguleringen i 2022. Det slår ældreminister Mette Kierkgaard (M) fast i et svar til den konservative Mette Abildgaard, der ville have ministeren til at sikre, at kommunerne sendte en del af PL-reguleringen videre til de private leverandører. “Kommunernes afregning af de private leverandører er således et kontraktligt spørgsmål mellem de to parter. Der følger således ikke nogen automatik mellem den overordnede kompensation af kommunerne og kommunernes afregning med de enkelte leverandører. Aftaleindgåelsen er således et anliggende mellem kommunen og leverandøren,” hedder det i svaret.Dermed ligger ministerens svar sig tæt op ad, det svar OPS-Indsigt fik, da man spurgte KL om det samme. “Vores fortolkning er, at der ikke er en automatisk pligt for kommunen til, at et udsving i et enkelt år skal føre til en øjeblikkelig regulering,” sagde administrationspolitisk chef Claus Ørum Mogensen.

Han påpegede i den sammenhæng, at KL fandt det naturligt, at hvis en kommune regulerer bevillingen til sin egen leverandør, som følge af fx højere brændstofpriser, så bør kommunen også gøre det samtidigt ift de private. Det følger af ligebehandlingsprincippet, lød det.

Ingen intentioner om at ændre på praksisDansk Erhverv har tidligere blandt andet i en artikel på OPS-Indsigt beklaget siger over, at det kun er få kommuner, der som eks. København, har hævet priserne og dermed givet de private leverandører andel i kommunernes PL-regulering ved midtvejsreguleringen.Selvom ministeren i bløde formuleringer opfordrer til dialog og et godt samarbejde mellem kommunerne og de private leverandører, så har hun angiveligt ingen intentioner om at ændre på praksis, så de private leverandører med statslige regler sikres en ekstra regulering, hvis priserne stiger uventet meget et år.På et andet spørgsmål fra Mette Abildgaard om, “hvordan ministeren vil sikre, at midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi fremadrettet kommer såvel de private som de kommunale velfærdsleverandører til gode” henviser ministeren blot til sit svar om, at de private leverandører ikke har den ret./sho/

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply