Skip to main content

Øget innovation ses som en af løftestængerne i forhold til de udfordringer samfundet står overfor i forhold til bl.a. flere ældre og færre i den arbejdsduelige alder. Innovation skal så at sige være med til at tage trykket fra den offentlige sektor, men hvor megen innovation foregår der egentlig?

For fjerde gang skal der nu samles data ind til det såkaldte innovationsbarometer hos 5000 offentlige virksomheder, sidste gang man gjorde det var i 2020.

Det er Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) der står bag undersøgelsen i samarbejde med Danmarks Statistik og Epinion og denne gang har man tilføjet et nyt element med fokus på de offentlige indkøb samt innovation skabt i offentlig-privat samspil. Det fremgår af en pressemeddelelse fra CO-PI.

“Vi ved fra den seneste runde, at 26 procent af de offentlige innovationer bliver til i samarbejde med private virksomheder. Inden året er slut ved vi, om det stadig gælder – og som noget helt nyt ved vi også, om samarbejdet har resulteret i et innovativt indkøb. Der er store potentialer i at tænke innovation og indkøb sammen, men der er ikke meget data på området,” siger analyseansvarlig Marie Munch-Andersen.

Giver indsigt i arbejdet med innovation

Marie Munch-Andersen kalder den fjerde undersøgelse “historisk”.

I 2020 blev graden af innovation på offentlige arbejdspladser også målt. Det skete i regi af Center for Offentlig Innovation og her viste målingen, at fire ud af fem offentlige arbejdspladser er innovative.  

Siden fik centeret tillagt et ekstra fokusområde ift offentlig-privat innovation og blev omdøbt til CO-PI. I denne udgav skal man som sagt have mere fokus på innovative offentlige indkøb.

“Innovationsbarometeret har helt fra begyndelsen givet os et unikt indblik i offentlige arbejdspladsers arbejde med innovation, og med den nye runde kan vi for alvor begynde at se, hvordan området har udviklet sig i de otte år siden den første dataindsamling,” siger Marie Munch-Andersen.

Hun peger på, at CO-PI er sat i verden for at fremme offentlig og offentlig-privat innovation. 

”For at gøre det er vi nødt til at vide, hvad der faktisk foregår ude på de offentlige arbejdspladser. Er innovation overhovedet noget, der sker? Hvordan er man kommet frem til løsningerne? Og hvilken værdi skaber de?” fortsætter hun.

Da man senest to temperaturen på innovation i den offentlige sektor, havde 81 procent af de offentlige arbejdspladser havde indført mindst én innovation i perioden 2018-2019.

De første resultater af den fjerde undersøgelse forventes offentliggjort senere i år.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply