Skip to main content

I februar skrev den daværende regionsrådsformand for Region Syddanmark Stephanie Lose til OPS-Indsigt, at der er stor tilfredshed med den måde Ambulance Syd løser opgaven på. 

Det er en af grundene til, at den regionale ambulancetjeneste ikke skal konkurrenceudsættes, men at man kun konkurrenceudsætter Trekantsområdet, hvor Falck har opgaven, men nu viser det sig, at responstiderne for Ambulance Syd kunne være langt bedre.

Det fremgår af en artikel i JyskeVestkysten, hvor man er gået i dybden med responstiderne i blandt andet Varde Kommune.

 

Hele 97 gange. Det er antallet af gange, hvor en regional ambulance ankom mere end 15 minutter, efter en borger havde ringet 112 og bedt om akut hjælp i Nørre Nebel. Det viser tal fra Region Syddanmark, som har lavet en opgørelse over responstider i hele regionen.

For det præhospitale område, der hører under den regionale ambulancetjeneste, er der fastsat et servicemål om, at 95 procent af alle akutkørsler skal nås inden for 15 minutter. I Nørre Nebel er det over 55 pct af gangene, at ambulancen når frem senere end de 15 minutter.

Ser man på hele Varde Kommune har man i 2022 haft hele 46 gange på tværs af alle postnumre i kommunen, hvor det har taget mere end 20 minutter at komme frem til en borger, der har akut brug for hjælp. De fire store turistbyer i kommunen tegner sig for 40 af disse tilfælde.

Regionspolitikerne er orienteret om sagen

Sagen som har afstedkommet flere artikler, har fået medlem af Folketingets Sundhedsudvalg for Danmarks Demokraterne Karina Adsbøl til at rejse et spørgsmål til Sophie Løhde om at redegøre for, hvordan hun vil sikre, at responstiderne i yderområderne bliver bragt ned, så borgere i udkantsområder også kan vide sig sikre på at få hurtig ambulancehjælp, hvis de får akut behov for det?

I et referat fra det politiske udvalg under regionsrådet fremgår det, at politikerne i forbindelse med en afrapportering for 2022 er blevet præsenteret for, som man skriver, ”at det ikke var muligt at overholde servicemålene i alle delområderne, og at problemet var størst på Fyn”.

Et bilag til referatet viser, at i 11 ud af 18 delområder ligger den regionale ambulancetjeneste under servicemålet med en responstid på max 15 min ved en akutkørsel. Heraf ligger 5 delområder mellem 5 og 10 pct under servicemålet. 

Til sammenligning ligger 2 ud af de 4 delområder, som Falck har ansvaret for, under servicemålet på 15 min ved en akutkørsel med en spredning på mellem 0,8 pct og 3,5 pct under servicemålet.

Udbudsstrategi for ca. 20 pct af området

På et møde den 27. marts vedtog regionspolitikerne, så en udbudsstrategi for ca. 20 pct af ambulancedriften, nemlig de 4 delområder i Trekantområdet, der i dag drives af Falck.

Her lægger man op til en kontrakt på 10 år med mulighed for at opsige efter fem år.

”Vi skal have respekt for, at det kræver investeringer fra ambulanceoperatørerne at gøre sig gældende på et område som dette. Derfor lægger vi op til, at kontrakten løber 10 år, men at vi efter fem år har mulighed for at opsige, hvis det giver bedst mening. På den måde sikrer vi operatørerne såvel som regionen kontinuitet og stabilitet, samtidig med at vi giver ambulanceoperatører incitament til at investere,” siger næstformand for Præhospitaludvalget Allan Emiliussen (V) i en pressemeddelelse.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply