Skip to main content

Over 50.000 folke- og førtidspensionister har status af udenlandsdansker. Af dem er omkring 13.000 over 80 år ifølge Danmarks Statistik og Udbetaling Danmark.

Hvis man leger med den tanke, at alle dem der er over 80 år og som statistisk har et behov for en plejehjemsplads pludselig stod i Københavns Lufthavn, så ville Danmark stå med et akut behov for mellem 20 og 25 plejehjem af 70 boliger.

Omsat til fuldtidsstillinger med en normering på 1.5 medarbejder pr borger til at dække døgnets 24 timer 365 dage om året., så giver det over 2600 personer med en sundhedsfaglig baggrund og med en månedlige gennemsnitlig løn på 30.000 kr. giver det omkring 80 mio. kroner i lønudgifter om måneden.

De fleste vil nok mene, at det er et urealistisk scenarie, men ikke desto mindre er tanken interessant, fordi de danske kommuner mangler både hænder i ældreplejen og økonomi på anlægsrammen. Hertil kommer, at den demografiske vækst i ældrebefolkningen gør, at vi i forvejen ikke ser ud til at have tilstrækkeligt med plejehjemskapacitet, når vi er fremme i 2030 og står med over 160.000 flere ældre over 80 år end vi havde 2021.

Selvom det ikke er hver dag, er det ikke usædvanligt, at danskere kommer hjem fra mange års ophold i udlandet og har behov for en plejehjemsplads, fordi de ikke har råd til at betale en plejehjemsplads i det land, hvor de bor, men hvad nu hvis disse borgere kunne blive visiteret til et friplejehjem på for eksempel Solkysten i Spanien?

Den ide har grundlægger af Privatplejehjem.dk Arne Møller gået og tumlet med et stykke tid, men situationen er den, at den eksisterende lovgivning, ikke muliggør oprettelse af et friplejehjem i Spanien, som det danske velfærdssamfund kan visitere borger til efter lov om frit valg af plejehjem.

Omkring 4000 på pension i Spanien

“Jeg er ikke kommet for at lave et opgør med det eksisterende, men jeg har en ambition om, at sikre betydningen af frit plejehjemsvalg også gælder udlandsdanskere. Når vi har stiftet privatplejehjem.dk og oprettet “Det Danske Hus” i Puerto Banus, så er det fordi vi ønsker fri bevægelighed i EU også skal dække ophold i ældrebolig og på plejehjem,” siger Arne Møller til OPS-Indsigt.

I Spanien befinder der sig ifølge Udbetaling Danmark omkring 4000 borgere, der modtager folke- eller førtidspension. Rent statistisk vil omkring 140 af denne gruppe lige nu have behov for en plejehjemsplads, hvis man lægger den nuværende danske visitationsgrad ned over de 4000 borgere i Spanien.

”Ud fra et økonomisk synspunkt er vores døgntakst konkurrencedygtig, og vi naturligvis forhandlingsvillige omkring takstafregningen som friplejeboliglovgivningen tilsiger. Så hvis det skal give mening at frisætte ældreplejen, og hvis der vitterligt er “frit valg” så håber jeg, at “Det Danske Hus” i Puerto Banus kan blive en del af det frie valg,” siger Arne Møller.

Ønsker en forsøgsordning som friplejehjem

Han har henvendt sig både til Sundheds- og Ældreministeriet med et forslag om en treårig forsøgsordning som friplejehjem.Privatplejehjem.dk samarbejder med Orpea, der er en Europas største inden for privat ældrepleje med ca. 1000 afdelinger og 71.000 ansatte i 20 lande, her har man lejet sig ind i en blok, hvor man foreløbigt råder over ti plejeboliger.

”Vi har til ”Det Danske Hus” i Puerto Banus tilknyttet en dansk læge og to danske sygeplejersker,” siger Arne Møller. Han peger desuden på, at man i Spanien i lighed Danmark har anmeldte og uanmeldte tilsyn med plejehjem.

OPS-Indsigt har i forbindelse med denne artikel forsøgt at få kontakt med Sundhedsministeren, som står for certificeringerne af friplejehjem og Ældreministeren som har det ressortmæssige ansvar for området. Dette med henblik på at få afdækket om regeringen kunne se mulighederne ved, at ændrede i lovgivningen og gav mulighed for, at man certificerede et dansk plejehjem i fx Spanien? 

Her svarer man fra Ældreministeriets side, at ministeriet vil vende tilbage, men det har ikke været muligt med et svar inden deadline, da sagen er mere kompleks end kun et spørgsmål om en justering af lovgivningen omkring frit valg af plejebolig.

Kan spare både hænder og skattekroner

OPS-Indsigt har i forbindelse med denne artikel lavet et ”estimat” af en potentiel effekt ved certificering af friplejehjem i udlandet.

Her kan vi ud over et mindre træk på de manglende hænder i kommunerne og de kommunale anlægsbudgetter se, at hvis man tager udgangspunkt i VIVEs evaluering, så er der en mulig økonomisk besparelse på mellem 25 – 80 pct i døgntaksten, da driftsvilkårene er anderledes i et land som eksempelvis Spanien.

At den potentielle besparelse svinger så meget, handler om, at de danske takster på friplejehjem svinger mellem 1100 og 1800 kr. i døgnet.

Om Det Danske Hus

”Det Danske Hus” i Puerto Banus på den spanske Solkyst åbnede i februar 2023. Bag projektet står Dorte Olsen-Kludt og Søren Larsen, henholdsvis adm. direktør og vicedirektør på GuldBoSund Friplejehjem og Rehabilitering ved Nykøbing Falster og journalist Arne Møller, der har boet i Spanien i fem år. Trioen står desuden bag konceptet Tryghedsrejser, der rekreations- og genoptræningsophold til bl.a. til knæ- og hofteopererede. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply