Skip to main content
[{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Kommunerne har store problemer med at sikre bu00f8rns databeskyttelse, det viser bl.a. sagen mod Helsingu00f8r Kommune, som har ku00f8rt hos Datatilsynet i flere u00e5r, og som endte med, at Datatilsynet i sommers fastholdt et forbud, men hvad nu det ikke er realistisk, at undgu00e5 amerikanske cloudleverandu00f8rer?”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Flere Kommuner har fulgt Datatilsynets opfordring fra i sommers om, at selvom kommunerne er dataansvarlige, su00e5 er det vigtigt at fu00e5 de leverandu00f8rer, kommunerne har valgt med pu00e5 at lu00f8se udfordringen.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Datatilsynet opfordrer i en “},{“type”:”text”,”marks”:[{“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelser/2022/aug/datatilsynet-fastholder-forbud-i-chromebook-sag”,”rel”:null,”target”:null,”title”:null}}],”text”:”pressemeddelelse”},{“type”:”text”,”text”:”, at leverandu00f8rerne skal medvirke til at fu00e5 dokumenteret brugen og u00e6ndret vilku00e5rene og teknologien, hvor det er nu00f8dvendigt for, at spille aktivt med i forhold til at finde lu00f8sninger, der kan nedbringe risikoen for bu00f8rnene.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Ku00f8benhavns Kommunes har tidligere stu00e5et fast pu00e5, at man bu00f8r holde sig fra amerikanske cloud-tjenester bu00e5de for at sikre borgernes databeskyttelse og for at undgu00e5 et brud pu00e5 GDPR-loven, su00e5 de har helt naturligt ved deres seneste udbud forsu00f8gt at spille med.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Men virkeligheden er anderledes, for lige nu er det svu00e6rt at finde en leverandu00f8r i den danske edtech-branche, der ikke bruger amerikansk cloud, Det skriver “},{“type”:”text”,”marks”:[{“type”:”link”,”attrs”:{“href”:”https://pro.ing.dk/digitech/artikel/koebenhavns-kommune-presset-til-privacy-kompromis-leverandoer-kraever-amerikansk?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=digitech”,”rel”:null,”target”:null,”title”:null}}],”text”:”DIGITECH”},{“type”:”text”,”text”:”.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”u201dUd af de omkring 70 udbydere, der er tilsluttet til Unilogin, vurderer vi, at omkring 75 procent er hosted hos amerikanske selskaber eller i skyen oversu00f8isk, og hvis du kigger pu00e5 de ti stu00f8rste leverandu00f8rer, su00e5 er det flertallet,u201d siger Esben Trier, direktu00f8r for Edtech Danmark, der er interesseorganisation for uddannelsesteknologi.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”marks”:[{“type”:”bold”}],”text”:”Fjerner kravet i det endelige udbudsmateriale”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Resultater er, at landets hovedstad har skrottet et centralt krav i forbindelse med udbud af en ny lu00e6ringsplatform til kommunens folkeskoleelever. Her var kravet ellers, at der ikke mu00e5tte vu00e6re amerikanske cloud-tjenester tilknyttet.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”I udkastet til udbudsmaterialet, som Version2 har fu00e5et aktindsigt i, skriver kommunen blandt andet, at man ikke vil modtage tilbud fra leverandu00f8rer, der bruger specifikke amerikanske cloud-tjenester som underleverandu00f8rer. Kommunen kan nemlig ikke sikre skoleelevernes personoplysninger tilstru00e6kkeligt, hvis de risikerer at ende i USA.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Alligevel vu00e6lger Ku00f8benhavns Kommunen inde i processen at fjerne kravet i det endelige udbudsmateriale.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Det vil sige, at selvom kommunen i dialogprocessen med de potentielle leverandu00f8rer gu00f8r meget ud af at understrege, at man ikke vil have noget med amerikanske cloud-tjenester at gu00f8re, su00e5 u00e6ndre man holdning undervejs.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”marks”:[{“type”:”bold”}],”text”:”Mu00f8rkelagt sagen og ikke svaret”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Konkret sker der det ifu00f8lge DIGITECH, at en potentiel leverandu00f8r (Alinea) skriver til kommunen, at man ikke er i stand til at byde pu00e5 opgaven pu00e5 grund af kravet om ingen amerikanske underdatabehandlere.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Den korrespondance su00e6tter sig aftryk i det endelige udbudsmateriale, hvor kravet er taget ud.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Hertil kommer, at kommunen efter valg af Aline som leverandu00f8r har mu00f8rklagt alle oplysninger om, hvilke underdatabehandlere der er tilknyttet den udbudte lu00e6ringsplatform for elever mellem 1. og 6. klasse.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Version2 har rejst en ru00e6kke spu00f8rgsmu00e5l til Ku00f8benhavns Kommune om blandt andet: Hvilke underdatabehandlere er tilknyttet den lu00f8sning der vandt udbuddet? Virksomheden har ligesom alle andre tilbudsgivere skulle aflevere en liste over underdatabehandlere, der er tilknyttet deres lu00e6ringsplatform.”}]},{“type”:”paragraph”,”content”:[{“type”:”text”,”text”:”Den liste er mu00f8rklagt i den aktindsigt, Version2 har fu00e5et og kommunen har ikke svaret efterfu00f8lgende pu00e5 de spu00f8rgsmu00e5l mediet har stillet. Det er derfor ikke muligt at vide, om der er tilknyttet amerikanske cloudlu00f8sninger.”}]}]

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply