Skip to main content

De har været efterspurgt. Eksperternes egne artikler og nu er de på vej – de substantielle artikler fra ekspertpanelet på OPS-Indsigt. 

Vi lægger ud med en artikel af Anja Piening, der er administrerende direktør for NP advokater, som hun er medstifter af. 

Anja Piening tager fat i et emne, som virksomhedsledere og offentlige indkøbere måske tænker, det kommer ikke mig ved lige nu. Det handler om et nyt EU-regelsæt om bæredygtighed og de faldgruber som virksomhederne kan snuble i.

Det som gør Anja Piening til en af vores eksperter, er hendes indgående kendskab til det offentlige ”indkøbs-Danmark”. Et kendskab hun bygger på ti års ansættelse i det offentlige hos Staten og Kommunernes Indkøbsorganisation (SKI) og Forsvarsministeriet, hvor hun som afdelingschef har ledet medarbejdere og ledere i politisk styrede organisationer. 

Hun har med andre ord et unikt indblik i de etablerede arbejdsgange og politiske beslutningsprocesser i offentlige organisationer og kender til alle aspekter inden for tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud eller afgivelse af tilbud. 

Anja Piening var desuden i 2013-2014 en del af udbudslovsudvalget og har som sådan deltaget i udformningen af den gældende udbudslov. Hun har dermed en særlig indsigt udbudsloven og tankerne bag lovgivningen.

Rådgiver og ekstern lektor

Ud over at være et kendt ansigt inden for offentligt indkøb, har Anja Piening en faglig ligefrem kant som hun gerne perspektiverer i konkrete temaer inden for indkøb og udbud.  

Anja Piening er uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet i 2003 og graduerede med en LL.M. i Public Procurement Law and Policy fra Nottingham University i 2013.

Hun rådgiver i særdeleshed om udbudsret inden for centraliseret indkøb, rammeaftaler, sortimentsudbud, dynamiske indkøbssystemer, velfærdsteknologi og bæredygtighed.

På tilbudsgiversiden rådgiver Anja Piening om alle aspekter vedrørende deltagelse i udbud, herunder hvordan man kommer i dialog med en ordregiver og herefter griber den bedst muligt an.

Herudover er Anja ekstern lektor ved CBS på HDII i Kontraktret og Udbud og gennemfører coaching med tilbudsgivere om tilbudsafgivelse, strategiske og forretningsmæssige overvejelser om det at være tilbudsgiver til det offentlige og ”oversættelse” af ofte meget komplicerede udbudsmaterialer.

Leave a Reply