Stort potentiale: Sådan kan indkøb hjælpe kommunerne på socialområdet

Del artiklen:
KL kommer med fem råd til, hvordan kommunerne kan forbedre kvaliteten og økonomien på socialområdet ved at have fokus indkøb.
KL kommer med fem råd til, hvordan kommunerne kan forbedre kvaliteten og økonomien på socialområdet ved at have fokus indkøb. - Foto: PR-Foto, KL

Ifølge KL går mange af kommunernes indkøb til tjenesteydelser på velfærdsområdet. Derfor er der et stort potentiale for både kvaliteten af servicen og økonomien. Læs KL’s fem gode råd til indkøb og om Odenses erfaringer her.

Af Mads Høyer Hansen, Journalist, mads@nb-medier.dk

Der er et stort potentiale for kommunerne, hvis de styrker deres indkøbspraksis på socialområdet. Det mener Kommunernes Landsforening (KL), der i en ny publikation sætter fokus på indkøb.

Ifølge KL kan kommunerne både høste kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster og det er interessant set i perspektiv af at kommunerne årligt handler for ca. 55 milliarder kroner på det specialiserede socialområde.

I et indkøbsperspektiv er der tale om, at 80 procent af en gennemsnitskommunes indkøb går til tjenesteydelser – herunder en række tjenesteydelser direkte knyttet til opgaveløsningen på de store velfærdsområder.

Det er særligt i den del af processen, hvor kommunen skal vælge en leverandør og frem til, at borgeren enten skal afsluttes i systemet, har et nyt behov eller har samme behov, at indkøb og økonomi kan spille en rolle, skriver NB-Social.

null
Kilde: Styrket samarbejde mellem indkøb og fagområderne skaber stor værdi, KL

Derfor kommer KL med fem råd til, hvordan kommunerne kan styrke indkøbsopgaverne på velfærdsområderne.

 1. Skab ledelsesmæssig opbakning som afsæt for prioritering af ressourcer og forankring af løsninger
  – Det tager tid og ressourcer at bygge bro mellem forskellige fagligheder, derfor kræver det ledelsesmæssig opbakning.
 2. Gå nysgerrigt til værks – gensidig forståelse og dialog er afgørende
  – Indkøbsafdelingen og socialområdet orienterer sig mod forskellige lovgivninger og bliver målt forskelligt. Derfor skal der investeres tid i at forstå hinandens rammevilkår, arbejdsopgaver og processer.  
 3. Definer formål og opstil fælles mål for, hvad et tættere samarbejde skal bidrage til
  – Når der skal skabes forandringer, skal formålet med forandringen være tydelig for dem, der er omfattet af den.
 4. Skab overblik over jeres praksis, data og forbrug
  – For at skabe fælles afsæt, sprog og forståelse er man nødt til i fællesskab at skabe et overblik over, hvad der købes ind, hvornår og hvordan der foretages indkøb på fagområderne i dag.
 5. Tag med afsæt i praksis og data stilling til, hvad I kan ændre for at styrke jeres processer og sikre et bedre afsæt for indkøbet
  – Overblik over praksis, arbejdsgange og koblet data på tværs giver typisk nye indsigter og et godt billede af, hvor der er behov for at blive klogere, hvad der fungerer godt i dag, og hvor der kan sættes ind for at styrke kvaliteten og opgaveløsningen yderligere

Odense har god erfaring med systematiske indkøb

I Odense Kommune har de haft et stor fokus på indkøb på børneområdet. Kommunen har typisk 60 indstillinger om ugen til nye indsatser, forlængelser og justering til børn eller en familie ud fra servicelovens §52. stk. 3.

Halvdelen af kommunens samlede indkøb på det forebyggende område foretages hos eksterne leverandører. Det er enheden Match og Organisation, der har kompetencen til at finde den rette leverandør, mens socialrådgiverne indstiller til den rette foranstaltning.

”Formålet var i sin tid ikke at realisere besparelser, men det viste sig i den grad, at en mere systematisk tilgang til og samarbejde med de eksterne leverandører var en god økonomisk investering,” siger Mette Beck Nielsen, matchningskonsulent, i publikationen.

Match og Organisations opgave er at sikre kvaliteten i matchet til foranstaltningen til barnet. Det gør enheden ved at tage udgangspunkt i sit leverandørkendskab og arbejde ud fra en fastsat strategi, hvor både faglighed og pris vurderes i hver enkelt sag.

Enheden har lykkes med at skabe et overblik over kommunens ca. 180 leverandører på det forebyggende område. Overblikket indeholder oplysninger som navn, CVR-nummer, kontakt oplysninger, priser – herunder for pakker af indsatser og hvornår prisen er forhandlet.

Der er blevet forhandlet priser med alle leverandører ud fra, hvad lignende indsatser koster, og hvad det ville koste, hvis kommunen selv skulle løse opgaven. Alle priser er anført som pris pr. time ansigt-til-ansigt-tid. 

”Vi foretager i dag valg af leverandør på baggrund af et indgående kendskab til leverandørerne, herunder uddannelsesniveau, erfaringer, kompetencer, ønsker til målgruppe mm. De løbende leverandørmøder betyder, at vi hele tiden er opdateret på leverandørernes faglighed”, siger Mette Beck Nielsen.