Skip to main content

Regeringen og Danske Regioner er som del af akutplanen enige om at igangsætte en række indsatser, blandt andet skal privathospitalerne have en større rolle, hvor man via en rabatordning udnytter kapaciteten på de private sygehuse

Kommunerne har på deres side ikke fået nogen rabatordning med den private sektor, men har i stedet fået en række indrømmelser for at løse deres del af akutplanen.

To af lempelserne for kommunerne kan potentielt komme til at ramme vikarbranchen på indtjeningen.

Den ene handler om dosispakket medicin og den anden handler om modregningen i efterlønnen, hvis man som efterlønner jobber som vikar.

I forhold til den dosispakkede medicin, som har været diskuteret i de sidste ti år, skal parterne implementerer dosispakket medicin for bedre udnyttelse af arbejdskraften i sundhedsvæsenet og derved frigøre ressourcer. Her vurderer man, at det kan frigøre mellem 600-900 årsværk i kommunerne, men man afventer lige et igangværende analysearbejde.

Kan give bedre grundlag for interne vikarkorps

Parterne har desuden aftalt en midlertidige afskaffelse af modregning i efterløn og pension for sundhedspersonale på efterløn og pension, så de ikke bliver modregnet i deres ydelse, hvis de tager nogle timers arbejde i plejesektoren. Derudover vil kommunerne også nyde godt af, at det bliver nemmere og hurtigere at få udenlandsk arbejdskraft til den kommunale hjemmepleje.

Der er i denne sammenhæng ikke beregnet en effekt hos kommunerne, men i lyset af at mange kommuner har meldt store budgetoverskridelser ud på grund af mange dyre vikartimer, så peger meget på, at kommunerne kan spare et endog betydeligt beløb her.

I Fredensborg Kommune blev der som eksempel brugt 30 millioner kroner på ældreområdet i 2022. Det fremgår af regnskabet. Det er et tal, der er steget meget voldsomt. Bare tilbage i 2019 brugte kommunen blot 7,5 millioner kroner.

Løsningen er ikke at hakke macheten ned i, hvad der ligger ligefor. I en jungle, hvor udgifterne vokser sig større og større, skal man finde nye veje, hvis man spørger Louise Mehnke (S), der er formand for Social- og Sundheds udvalget i Fredensborg.

”Det kan være svært at svare på, hvor vi skal hen, når vi ikke har fundet de nyeste veje. Men vi skal finde nye måder at gøre tingene på,” siger Louise Mehnke til SN.dk.

Blandt andet på vikarområdet har hun kigget mod Varde kommune, der har oprettet et internt korps af vikarer i kommunen. I Varde manglede ældreplejen ekstra hænder og efterspurgte hjælp til et akut beredskab. 65 borgere meldte sig til at hjælpe med alt fra praktik i køkkenet til pleje af ældre. Det har ifølge Varde Kommune sparet kommunen op mod 1000 om ugen i brug af eksterne vikarer. 

Muligheden for at sundhedspersonale på efterløn og pension ikke bliver modregnet i deres ydelse kan potentielt give mere liv til modeller som den fra Varde, hvor kommunerne er et hestehoved foran vikarvirksomhederne og så at sige har mulighed for at rekruttere, de gamle medarbejdere som interne og billigere vikarer inden de går på efterløb.

Vikarvirksomhederne er afventende

Hos Vikarbureauernes Brancheforening er man afventende over for den del, hvor efterlønnere fritages for modregning. Generelt ser man positivt på den del af aftalen, hvor man ophæver modregningen midlertidigt for sundhedspersonale på efterløn og pension, hvis de tager nogle timers arbejde

” Vi forventer, at det giver et større rekrutteringsgrundlag, så på den led ser vi positivt på aftalen, siger Sekretariatschef Jakob Tietge til OPS-Indsigt, som dog lige vil se nærmere på aftalen inden han udtaler sig mere specifikt.

Det skal her bemærkes, at aftalen jo også indeholder et håndslag på, at man vil implementere dosispakket medicin på ældre området med det formål at frigøre flere hænder.

Ude blandt vikarvirksomhederne er man også afventende, da vi henvender os. Armene er ikke over hovedet når vi spørger rundt, for aktuelt oplever flere virksomheder, at kommunerne er meget tilbageholdende med at bestille vikarer.

55 pct. af efterlønnerne på sundhedsområdet står klar

Men kan man sig noget om, hvor mange efterlønnere, der potentielt vil hjælpe kommunerne?

I januar 2023 var der 43.400 der modtog efterløn i januar 2023. Af dem var de 2500 i Din Sundhedsfaglig A-kasse.Idéen om at fjerne modregningen for sundhedspersonale på efterløn er ikke ny. Der var en lignende ordning under corona. Her kunne efterlønnerne i sundhedsvæsnet give en hånd med i forbindelse med corona-pandemien uden at blive modregnet.

I følge Din Sundhedsfaglige A-kasse var har omkring 100 benyttet sig af ordningen i det sidste år under corona.

Men da Din Sundhedsfaglige A-kasse i oktober 2022, og vi var ude af corona, spurgte sine efterlønnere, var 1300 af dem interesseret i at tage et arbejde, hvis ikke de blev modregnet i deres efterløn. Det inkluderede over 1000 sygeplejersker.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply