Skip to main content

Ifølge et nyt lovforslag som Energistyrelsen udsendte midt i vinterferien, skal landets affaldsforbrændingsanlæg inden for en tidshorisont af nogle få år (2025) gøres til selvstændige selskaber, der skal konkurrere om retten til at brænde affald.

Forslaget er interessant af flere grunde, blandt andet står der i lovforslaget:

”De nye rammevilkår kan medvirke til, at anlæg, der ikke kan klare sig i konkurrencen, reducerer deres kapacitet eller lukker, og at der fremadrettet investeres mere hensigtsmæssigt i sektoren. Det vurderes at bidrage til en mere effektiv sektor, hvor der i højere grad er ligevægt mellem forbrændingskapaciteten og de danske forbrændingsegnede mængder.” 

Man forventer altså, at markedskræfterne, nu to år efter at KL`s dødsliste blev skrottet, vil gøre noget af det arbejde, som ”dødslisten” ikke formåede.

Dødslisten var en udløber af, at den daværende S-regering i sommeren 2020 sammen med alle Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige indgik en aftale, der skal gøre affaldssektoren grønnere og reducere CO2-udledningen med 0,7 millioner tons frem mod 2030.

Regeringen bad derfor KL om at lægge en plan med anbefalinger til en liste over anlæg, der kunne lukkes. Men plan leverede ifølge myndighederne ikke på aftalens krav om, at det er de mindst “effektive” og “miljømæssigt dårligste” anlæg, der skulle lukkes, så den blev skrottet.I stedet gik man over til en plan B, som er en liberalisering af sektoren og det er det, der nu er på vej.

Ophæver kommunernes ret

Med lovforslaget gør regeringen desuden op med to gamle principper for forbrændingsanlæg. 

De er for det første ikke længere kommunale, for selv om de kan være ejet af kommunerne, skal de ud i armslængde og selskabsgøres.

Dernæst ophæver man kommunernes ret til bare at henvise borgere og erhvervsliv til egne anlæg. ”Derfor indføres krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede husholdningsaffald,” står der i lovforslaget.

Det betyder, at forbrændingsegnet affald i fremtiden skal behandles, der hvor det kan gøres billigst, bedst og mest miljørigtigt. 

Frygter øget incitament for import af affald

Kommercialiseringen af de kommunale affaldsanlæg kan vende op og ned på alting, hvis anlæggene nu skal til at konkurrerer om affaldet og betyder en øget import af affald ifølge to kommunale bestyrelsesformænd for to affaldsselskaber. Det fremgår af en artikel i Wastetech.

Her giver Lisbeth Lauritsen (S), bestyrelsesformand for affaldsselskabet Nordværk, og Niels Hörup (V), viceborgmester i Solrød Kommune og bestyrelsesformand for affaldsselskabet ARGO, udtryk for, at selvom man via lovforslaget og konkurrenceudsættelsen forventer en lukning af affaldsværker og begrænsning af behovet for import af affald, så tvivler de to kommunalpolitikere på, at det vil ske.

Ifølge dem kan liberaliseringen nemlig ende med at skabe incitament for en øget affaldsimport og derfor give bagslag og stikke en kæp i hjulet på planerne om at etablere anlæg til CO2-fangst i affaldssektoren, hvilket ville være stik imod intentionerne med lovforslaget

Det vil sige, de to bestyrelsesformænd antager, at man ikke opnår de klimabesparelser, som oprindeligt har været hele tanken bag liberaliseringen af affaldssektoren.

Timingen for privatisering uhensigtsmæssig

Marie Münster, der er professor i energiplanlægning på DTU, deler dog ikke de to kommunale bestyrelsesformænds antagelser.

Hun ser en nemlig en potentiel klimagevinst i lovforslaget, men timingen er dybt uhensigtsmæssig, lyder det i en anden artikel i Wastetech.

Hun mener, at hvis tiltagene i lovforslaget håndteres korrekt, så kan liberaliseringen af affaldsforbrændingssektoren potentielt give klimabesparelser. 

Det kræver blot, at myndighederne opsætter nogle konkurrencevilkår, som favoriserer de forbrændingsanlæg der har CO2-fangst og -lagringsteknologi og samtidig kun tillader import af forbrændingsegnet restaffald fra lande, hvor man ikke har teknologien til at udnytte energien i restaffaldet

Marie Münster advarer dog mod at gennemføre lovgivningen i den forsyningskrise vi står i.

”Jeg synes, at man skal vente til, at vi ikke har nogen forsyningskrise længere, og så i øvrigt sige, at hvis man skal importere affald på sigt, så skal det enten være bio-affald eller importeres af et anlæg, der har CO2- fangst og -lagring. Jeg forstår ikke helt, at det er det, vi bruger vores krudt på lige nu og her, når vi også forventer at være i en forsyningsmæssig krise til næste vinter,” siger hun til Wastetech.

Når hun finder timingen uhensigtsmæssig, hænger det sammen med krigen i Ukraine, som har fået energipriserne til at eksplodere og derfor mener hun ikke at det er det rigtige tidspunkt at skrue ned for affaldsforbrændingskapaciteten, fordi man bl.a. har brug for al den varme affaldet kan levere til fjernvarmesektoren.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply