Skip to main content

Region Syddanmark har besluttet sig for at konkurrenceudsætte en mindre del af ambulancetjenesten og selv beholde størstedelen af driften i regionalt regi uden at afprøve om, der kan skabes merværdi ved en konkurrenceudsættelse af den samlede opgave.

På den led adskiller Region Syddanmark sig fra de øvrige regioner, som hver på deres vis inden for de sidste par år har konkurrenceudsat deres ambulancetjenester. 

Senest har vi her på OPS-Indsigt skrevet om, hvordan Region Hovedstadens Akutberedskab og Falck indgår i et fælles samarbejde omkring uddannelse og drift.

Set i perspektivet af, at størstedelen af opgaven ikke udbydes, er det bemærkelsesværdigt, at Region Syddanmark i regionens strategi for ambulancetjenesten skriver følgende: 

”At man fortsat ønsker, at ambulancetjenesten er baseret på et konkurrencepræget marked med flere leverandører, som kan være med til at drive innovation og kvalitetsudvikling frem. Dette vil medvirke til, at ambulancetjenesten i regionen er fleksibel og omstillingsparat. Region Syddanmark ønsker således, at der arbejdes for, at der er flere, der kan drive ambulancekørsel i regionen.”

Men virkeligheden er en anden, for selvom man på skrift tilkendegiver at ville konkurrenceudsætte, så har man besluttet sig for, at Region Syddanmark selv skal stå for ambulancedriften i Sydvestjylland, Sønderjylland og på Fyn.

Det vil sige, at regionens egen leverandør Ambulance Syd skal beholder størstedelen af opgaven, som dermed forbliver i regionalt regi frem til 2035. Tilbage har man så Trekantsområdet, der også i dag er konkurrenceudsat og det er her man vil understøtte et konkurrencebaseret marked ved at udbyde opgaven, fremgår det af et regionsrådsreferat.

Vil fastholde kompetencer

OPS-indsigt har spurgt i regionen om denne forsigtighed eller manglende lyst til at konkurrenceafprøve hele ambulancetjenesten skyldes, at den efterhånden gamle Bios-sag stadig spøger i Region Syddanmark?

Her svarer regionsformand Stephanie Lose igennem regionens presseafdeling.

”Grundpræmissen i den ambulancestrategi, som regionsrådet har vedtaget, er at der både skal være privat og offentlig drift af ambulancerne i Region Syddanmark. Begrundelsen er, at denne model er med til at udvikle området. Samtidig er der stor tilfredshed med Ambulance Syds opgaveløsning og et ønske om at fastholde de kompetencer og den indsigt, som er opnået herigennem, ligesom det ganske rigtigt er et ønske at holde ro omkring en organisation, der blev til under ekstraordinært svære omstændigheder,” skriver regionsrådsformanden til OPS-Indsigt.

Hun afviser altså ikke, at Bios-sagen stadig spøger så mange år efter. Adskiller sig fra de øvrige regioner

Ambulance Syd opstod i 2016, da regionen hjemtog ambulancedriften fra BIOS, der blot et år tidligere havde vundet udbuddet over Falck, men som igennem hele driftsperioden havde vanskeligheder med at skaffe ambulancereddere.

I dag er der stor tilfredshed med Ambulance Syds opgaveløsning, lyder det fra regionen og netop derfor undre det i branchen, at man ikke konkurrenceudsætter hele opgaven i lighed med de øvrige regioner, da det ikke burde være et problem for en offentlig organisation med ro på driften.

Hos Dansk Erhverv havde man gerne set, at regionen havde konkurrenceudsat hele opgaven for at få en markedsafprøvet pris på løsningen af opgaven.

”Men vi finder det positivt at man trods alt udbyder et delområde, men i Dansk Erhverv havde vi naturligvis gerne set, at man for, at sikre borgerne den bedst mulige drift til den bedste pris havde konkurrenceudsat alle delområderne,” siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt.

Indspark fra markedsdialog

I forhold til det kommende udbud ved vi at regionen har afholdt en dialog med markedet og vi har derfor spurgt ind til dialogen og hvad det er der heri gør, at man alene bringer Trekantområdet i udbud?

”Regionen har som led i udarbejdelse af ambulancestrategien holdt markedsdialog med private operatører og regionens egen operatør, Ambulance Syd. De indspark, regionen har fået, er indarbejdet i strategien og vil indgå i udarbejdelse af udbudsstrategien for ambulancedriften i Trekantsområdet,” skriver regionsrådsformanden i en mail. 

Hun gentager desuden, at regionen ønsker at have både privat og offentlig drift af ambulancerne, samt at fastholde de kompetencer og erfaringer, der er opnået ved at drive ambulancetjeneste. ”Samlet set har regionsrådet derfor besluttet at gå i udbud med driften i Trekantområdet”, skriver hun.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply