Skip to main content

Social- og Ældreministeriet er blevet opmærksom på, at den udmeldte døgnsats i perioden 2018-2022 for afregning af friplejeboligleverandørens indirekte omkostninger har været for lav. 

Den erkendelse er ministeriet kommet til i forbindelse med den årlige regulering, fremgår det af et brev som OPS-Indsigt er i besiddelse af. Brevet er adresseret til alle landets kommuner og har været undervejs et stykke tid, men først udsendt midt i vinterferien.

Ministeriet foreslår i brevet kommunerne at orientere de relevante leverandører om fejlen.

”I Dansk Erhverv synes vi, at det er rigtig positivt, at ministeriet nu har fokus på, at man får reguleret rigtigt. Det vil i den sammenhæng være fint om den nye minister vil fokusere lige så meget på om kommunerne beregner deres takster rigtigt. Erfaringen viser jo, at det på ingen måde kan udelukkes, at der findes tilfælde, hvor kommunerne afviger en lille smule i deres beregninger,” siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt..

En krone pr døgn

Ministeriet vurderer i brevet til kommunerne, at det forhold at man har betalt flere friplejeboligleverandører en for lav sats i fire år, vil få en meget begrænset økonomisk konsekvens, da fejlberegningen ikke vedrører alle leverandører. 

Konkret drejer det sig om en fejlberegning på en krone pr borger pr døgn for hvert af de fire år. Jf. tabellen.

En krone i døgnet pr boger lyder ikke umiddelbart af meget, men tager man et gennemsnits friplejehjem med 50 beboere bliver det til 18.000 kroner om året og over 70.000 hen over fire år. 

Kommunerne har opgaven

Når ministeriet ikke regner med, at fejlen har den store økonomiske betydning for kommunerne, hænger det sammen med, at fejlberegningen alene angår reguleringen af friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og som ikke har valgt at overgå til afregning efter § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017.

For det andet berøres alene de leverandører, hvis indirekte omkostninger i forbindelse med afregningen har været fastsat ud fra maksimumbeløbet udmeldt af ministeriet.

Da det er ikke til at sige præcist hvor mange leverandører, det drejer sig om, skriver ministeriet til kommunerne for at henlede dem på den mulighed, at der kan være leverandører i deres kommune, der i disse fire år har fået mindre betaling, end hvad de måtte have kontraktsretligt krav på. 

Det er med andre ord kommunernes opgave at rette op på forholdet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply