Skip to main content

Kolding Kommune hjemtog i 2021 opgaven med rottebekæmpelse efter at have opsagt sin kontrakt med det internationale firma Anticimex. I dag kan kommunen fremvise en kæmpe succes i forhold til selve bekæmpelsen. Det viser en opgørelse af antallet af rotteanmeldelser, som er næsten halveret fra 2020 til 2022, skriver Jyske Vestkysten.

Helt præcist er antallet faldet fra 5250 anmeldelser i 2020 til 2797 sidste år – og forklaringen er for en stor dels vedkommende, at rotterne nu bekæmpes mere effektivt, så omfanget af både nye anmeldelser og genanmeldelser fra husejerne er dykket.

Det fremgår af et referat fra det politiske udvalg, at der efter hjemtagelsen er tilført kommunens entreprenørafdeling nye ressourcer i form af egne rottebekæmpere og med nye arbejdsgange har Kolding Kommune fået frigivet tid til bl.a. at føre tilsyn med rottebekæmpelsen, skriver man.

Det skal her bemærkes, at der står intet om, hvorvidt det er blevet dyrere eller billigere med egen rottebekæmpelse.

Der skal to til tango

Kolding Kommune opsagde samarbejdet med Anticimex, da man konstaterede at antallet af rotteanmeldelser steg støt, men forud for det havde der været en åben strid i pressen mellem leverandøren og kommunen om, hvem der havde skylden.

”Der skal altså to til tango,” sagde administrerende direktør Rune Sejersen, til Jyske Vestkysten dengang.

Han forklarer, at Anticimex-bekæmperne i deres arbejde ofte stødte på defekte kloakker, utætte rør og roderi på ejendommene, som forklarer forekomsten af rotter.

”Der er i hundredvis af den slags sager i Kolding. Når vi støder ind i dem, indberetter vi det til Kolding Kommune, som skal give påbud til ejerne om, at de skal rette op på forholdene – og det skal kommunen også følge op på,” sagde han.

Han pegede dengang på, at når kommunen ikke fulgte op, så sad sagerne fast hos hans folk. Det vil sige rotte bekæmpelsen var ikke så effektiv som den kunne være, hvis man arbejdede sammen.

Parløb mellem forvaltning og entreprenørafdelingen

Samarbejdet mellem leverandørleddet og forvaltningen er efter hjemtagelsen blevet meget bedre ifølge kommunen, hvor man har ansat i alt syv personer i det kommunale rotteteam inklusiv en chef og en teamkoordinator.

Afdelingschef for Miljø og Erhverv i Kolding Kommune, Christiane Plischke, konstaterer, at 2022 er det første hele år, hvor medarbejderne i entreprenørafdelingen har kørt parløb med deres kolleger i forvaltningen.

”Vi har et fælles mål, og det er at bekæmpe rotter effektivt, så borgerne oplever en bedre kvalitet i bekæmpelsen og en god dialog med medarbejderne. Det opnår vi ved et tæt samarbejde mellem de administrative medarbejdere og rottebekæmperne ude i felten. På den måde kan vi følge sagerne helt til dørs, og så får vi tilfredse borgere og færre genanmeldelser,” siger hun.

Teamkoordinator Mikkel Larsen peger på, at månedlige driftsmøder giver et meget tæt samarbejde mellem forvaltningens fagfolk og rottebekæmperne ude i leverandørleddet og det er et stort plus.

”Vi har fået muligheden for et utroligt tæt samarbejde med kollegerne inde på forvaltningen, der for eksempel ved noget om ejendommenes historik og gamle kloakrør,” siger han.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply