Skip to main content

Det er et år siden, at Københavns Kommune opsagde kontrakten med Intervare A/S, som i 20 år leverede dagligvarer til 2100 visiterede ældre og udsatte borgere i kommunen.

Sagen om Intervares exit i København er interessant og har været tæt fulgt i flere medier, men hvad skete der efterfølgende? Og hvad fik kommunen ud af det?

Det har taget næsten et år for den nye leverandør Egebjerg Købmandsgård at få tegnet overenskomst med 3F. Overenskomsten udtrykker begge parter tilfredshed med fremgår det af en artikel i fagbladet 3F.

”Nu har vi fået papir på det med overenskomsten med 3F. Den har blandt andet fokus på grøn omstilling og rummer en masse muligheder for efteruddannelse af vores personale. Der er mange elementer i overenskomsten, vi godt kan bruge,” siger Hans-Henrick Jørgensen, administrerende direktør hos Egebjerg Købmandsgård A/S.

Han peger på, at når der er firmaer, der ikke har orden i sagerne, er der i høj grad tale om unfair konkurrence.

”Det har vi mærket gennem tiderne, hvor det har kostet os ordrer,” siger Hans-Henrick Jørgensen. 

Forhandlingssekretær i 3F Transport Kim René Busch, der deltog i forhandlingerne om overenskomst, glæder sig meget over, at det er faldet i hak. Han hæfter sig især ved en helt central ting. 

”Det her viser, at det altså fint kan lade sig gøre at drive virksomhed på ordnede forhold med en overenskomst,” siger Kim René Busch.

Men alting kommer med en pris.

Fortsat kun en leverandør af dagligvare

I forbindelse med udbud af indkøbsordningen modtog Københavns Kommune kun ét tilbud – det fra Egebjerg Købmandsgård A/S. Derfor skulle kommunen etablere frit valg for borgerne via den model der hedder ‘udbud efter godkendelsesmodellen’. Det fremgår af et udvalgsreferat i forbindelse med indgåelse af aftalen med Egebjerg Købmandsgård.

Godkendelsesmodellen betyder, at andre leverandører kan blive godkendt som leverandører på lignende vilkår som Egebjerg Købmandsgård. I referatet vurderer forvaltningen, at det vil gøre det lettere at styre overholdelsen af de krav, kommunen stiller for at kunne være leverandør under ordningen, herunder kommunens CSR-politik.

Her i februar 2023 er der ikke andre godkendte dagligvareleverandører end Egebjerg Købmandsgård, det fremgår af kommunens hjemmeside.* (Se tilføjelse nederst d. 08.02.2023)

Flere tusinde ekstra pr borger

Men hvad koster det så at skifte leverandør?

Udbuddet af indkøbsordningen, indebærer en øget udgift i størrelsesordenen 3,9 mio. kr. årligt, fordelt med 2,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 1 mio. kr. til Socialforvaltningen, skriver forvaltningen i et udvalgsreferat.

Det skal holdes op imod, at tal fra erhvervsopslagsværket BIQ viser, at Københavns Kommune i 2021 betalte knap 5,2 millioner kroner for leverancen.

Ikke nok med, at det bliver dyrere med en leverandør, der har overenskomst, så er der også en række andre afledte udgifter i 2022. Af et svar til medlem af Borgerrepræsentationen Line Ervolder (K), som OPS-Indsigt er i besiddelse af, fremgår det, at merudgifterne ved iværksættelse af beredskabsplanen fra opsigelse af Intervare i februar 2022 var ca. 890.000 kr. om måneden. 

Det betyder der fra marts til maj, hvor Egebjerg Købmandsgård vinder har været en ekstraudgift på ca. 2.670.000 kr. – Med andre ord en forventet merudgift i 2022 på ca. 5 millioner kroner for at få bragt dagligvarer ud til godt 2100 borgere eller ca. 2400 kr. ekstra pr visiteret borger.

Fra et leverandørproblem til et andet

Trængslerne slutter dog ikke her. Kort efter at Egebjerg Købmandsgård havde overtaget opgaven, havnede virksomheden nemlig med en sag i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har gentagne gange måttet tage affære, fordi virksomheden ikke har haft den nødvendige fødevaresikkerhed. Her skal man have en mente at Egebjerg Købmandsgård er en af Danmarks største dagligvareleverandører, som leverer dagligvarer til mange tusinde ældre og udsatte borgere i 42 af landets kommuner.

Hen over sommeren fører det endda til en politianmeldelse af Egebjerg Købmandsgård. Fødevarestyrelsen kunne her konstatere, at Egebjerg Købmandsgård på sin hjemmeside markedsførte 138 fødevarer, som manglende oplysninger om allergener og ingredienser.

”Nogle bliver syge, andre meget syge, og i værste tilfælde kan man gå hen og dø af at spise noget, man er allergisk over for,” sagde Henrik Hviid, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen, til B.T.

Senest har Fødevarestyrelsen tjekket 200 transportører af dagligvarer (også Egebjerg Købmandsgård), her er meddelelsen, at man har styr på hygiejnen.

Implementeringsudfordringer

I København oplever man også udfordringer. Det fremgår af en serie spørgsmål fra Line Ervolder til forvaltningen i Københavns Kommune. 

Her svarer forvaltningen, at Fødevarestyrelsens kontrolrapport er håndteret, men siden Egebjergs overtagelse har der været ca. 26 klager til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Klagerne går overvejende på fejlleveringer, udsolgte varer, mangelfulde leveringer, varer med for kort holdbarhed og dårlig kundeservice i forbindelse med klagehåndteringen hos Egebjerg, fremgår det af forvaltningens svar.

Flere af problemstillingerne, der nævnes, har karakter af implementeringsudfordringer ved leverandørskifte, men forvaltningen i København understreger, at man håndhæver og er særligt i dialog med Egebjerg om at styrke leveringssikkerheden ved flere underleverandører.

* d. 08.02.2023 – Københavns Kommune har opdateret deres hjemmeside, efter vores henvendelse, så det nu er muligt, at se, at Kommunen lever op til lovgivningens krav om to leverandører. Den anden leverandør hedder Dukaan.dk og har været godkendt siden oktober 2022 oplyser kommunen i en mail,

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply