Skip to main content

Fra nytår blæser der nye vinde i Udbudsdanmark. Ordregiver er nemlig ikke længere helt alene om at skulle vurdere en virksomheds pålidelighed, hvis den står til udelukkelse, fordi den fx tidligere har begået alvorlige forseelser af strafferetlig karakter.

Fra årsskiftet er ordregivere nemlig, som følge af de ændringer af udbudsloven der blev vedtaget i sommeren 2022, forpligtet til at indhente vejledende udtalelser hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ordregiver skal altså som noget helt nyt en tur forbi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og have deres vurdering af den dokumentation, som en udelukket virksomhed måtte have fremlagt for at dokumentere sin pålidelighed overfor ordregiver.

”Det bliver spændende at se, hvordan den nye “pålidelighedsprocedure” kommer til at forløbe i praksis,” lyder det fra Dansk Erhverv i et nyhedsopslag.

Erhvervsorganisationen håber på, at den nye procedure bl.a. vil sikre mere ensartede afgørelser af virksomheders pålidelighed og på den måde styrke den enkelte virksomheds retssikkerhed.

I færd med at opbygge en ny enhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har de seneste måneder været i gang med at søge medarbejdere for at opbygge en ny enhed for pålidelighedsvurderinger.

Sigtet er, at enheden på styrelsens vegne nu skal afgive vejledende udtalelser til de offentlige ordregivere om pålideligheden af virksomheder, som i udgangspunktet er udelukket fra at deltage i offentlige udbud, men som alligevel ønsker at deltage i offentlige udbudsprocesser. 

Hos Dansk Industri peger man på, at arbejdet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortsat er i de tidlige stadier. 

“Helt overordnet er det vigtigt for virksomhederne, at processen er klar og forudsigelig, og vi er i DI i dialog med styrelsen om et mere grundigt vejledningsmateriale”, siger chefkonsulent i DI’s enhed for offentlig-privat samarbejde, Felix Dalker i et presseopslag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet to guides og et sæt af skabeloner. En til ordregiver og en til virksomhederne om hvorledes man håndterer det her med dokumentation af pålidelighed.

En vejledende udtalelse

Men hvad er egentlig en pålidelighedsvurdering?

En pålidelighedsvurdering er en vurdering af, hvorvidt en virksomhed, der er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at dokumentere sin pålidelighed.

Hvis en virksomhed i tilstrækkelig grad kan dokumentere sin pålidelighed, så kan ordregiver ikke udelukke virksomheden fra en igangværende udbudsprocedure eller bringe en igangværende kontrakt til ophør. Det er det er altså denne dokumentation for pålidelighed, som nu ikke alene vurderes af ordregiver, men nu skal sendes videre til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse. Rent juridisk er det en følge af udbudslovens § 138, stk. 1., 2. pkt. Her fremgår det nemlig, at alle offentlige ordregivere er forpligtet til at indhente og afvente en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt en virksomheds dokumentation for pålidelighed er tilstrækkelig i henhold til udbudslovens § 138, stk. 3.

Det er afslutningsvis værd at bemærke at der er tale om en vejledende udtalelse, som ordregiver kan vælge at følge. Det vil sige, det er fortsat ordregiver der træffer den endelige afgørelse.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply