Skip to main content

”Denne dom bidrager i min optik ikke til hverken gennemsigtighed eller retfærdighed, og taberne er borgerne, som kun efterlades med få ensartede kommunale tilbud. Intet valg og ingen frihed,” lyder det fra Denice Valentin, ejerleder af Aurora Børnehus og forkvinde for SPIFO – de selvejende og private institutioners forening.

Hun har ingen direkte aktie i Brønderslevdommen eller hjemmeplejeområdet, men hendes virke som ejer af et privat dagtilbud i Gladsaxe Kommune gør dommen relevant. Det skal her bemærkes, at Gladsaxe Kommune i øvrigt er udråbt til at have Danmarks laveste timepris på hjemmepleje.

 

Illustrerer nødvendigheden af en uafhængig kontrolinstans

For Denice Valentin er dommen i Brønderslevsagen interessant, da den bl.a. sætter hendes egne oplevelser af kommunernes manglende gennemsigtighed i forhold til pris og takstberegninger i perspektiv. Hun er klart bekymret for en afsmittende negativ effekt af dommen uden for hjemmeplejeområdet.

”Under Covid oplevede vi, at private dagtilbud blev snydt for kompensation, fordi KL`s retningslinjer var så vage, at kommunen valgte at give penge til kommunale dagtilbud, men forbigik de private tilbud i tavshed, selvom det ikke var lovligt. Det tog 2 år, før kompensationen blev betalt og det skete kun, da der blev truet med jurister og mediedækning,” siger hun til OPS-Indsigt. 

Hun peger på, at man har brug for, at kommunerne snart får de længeventede retningslinjer fra KL og at de kan medvirke til, at skabe mere gennemsigtighed på velfærdsområderne, men retningslinjer gør det ikke alene.

”Dommen illustrerer nødvendigheden af, at vi får en uafhængig kontrolinstans, som sikrer at kommunale og private aktører arbejder under samme vilkår og med samme tilskud. Borgerne har ret til at kunne vælge frit, og det kan de kun, hvis vilkårene for de private er de samme som for de kommunale,” siger Denice Valentin til OPS-Indsigt.

Dommen har ikke gjort det lettere at være privat leverandør

Det er ikke kun på det private dagtilbudsområde, at man er bekymret for de afledte effekter af Brønderslevdommen.

Hos Altiden som er en af de største velfærdsleverandører, der både bygger friplejehjem og driver sociale tilbud peger administrerende direktør Jan Wilken også på, at dommen kræver handling.

”Sagen i Højesteret har ikke været med til at gøre det lettere at være privat leverandør. Nu er dommen afsagt, og jeg håber det kan gøre at vi nu ser frem og finder løsninger. I Altiden ser vi, at den oplagte løsning vil være en uvildig kontrolenhed, der kan være med til at støtte kommunerne i, at der bliver beregnet de rette takster. Vi vil meget gerne være med til at løfte velfærdsopgaven og at sikre det frie valg for borgerne, men det er nødt til at være på fair vilkår,” siger han til OPS-Indsigt.

Kommunerne skal være mere stringente i deres beregninger 

En af udfordringerne er for Jan Wilken, er de meget varierende priser, som kommunerne fastsætter.

Hos Altiden oplever man nemlig også, at kommunerne regner meget forskelligt, når det kommer til takstfastsættelserne på friplejeboligområdet. Han efterlyser ligesom Denice Valentin et bedre indblik og transparens i udregningerne og om alt bliver medregnet. Derfor skaber udfaldet af sagen i Brønderslev bekymring i en virksomhed som Altiden.

Kommunerne må ganske enkelt være mere stringente i deres beregninger. Med andre ord vi skal have styr på priserne. ”Som privat leverandør kan vi ikke være tjent med, at takstfastsættelserne er så usikre og svingende,” lyder det fra direktøren.

Hos den selvejende velfærdsoperatør Fonden Mariehjemmene, der driver både friplejehjem og sociale botilbud genkender den administrerende direktør Malene Størup billedet med de varierende priser og beregningsmetoder.

”Vi er aktuelt i dialog med flere kommuner om takstberegninger på nye friplejehjem og må konstatere at ingen af dem gør det ens. Den ene kommune tager udgangspunkt i seneste års regnskab, når de beregner taksterne og den anden gør det med udgangspunkt i, det som er budgetlagt,” siger hun til OPS-Indsigt.

Behov for mere transparens og tryghed

Malene Størup ser ikke umiddelbart en én til én sammenhæng mellem Brønderslevsagen og det at drive friplejehjem og socialbotilbud, ”men i sin kerne er jeg naturligvis bekymret for takstfastsættelsen fremadrettet og i den grad glad for, at vi ikke driver hjemmepleje. Det kommer vi heller ikke til, for økonomien kan ikke hænge sammen med de priser, vi ser på markedet,” siger Malene Størup.

Både Malene Størup, Jan Wilken og Denice Vallentin understreger, at de meget gerne vil løfte endnu mere af samfundets velfærdsopgaver, men at det kræver mere tryghed og transparens omkring priserne. Sker det regner Jan Wilken med, at der også vil komme mere fart over etableringer af nye friplejehjem, 

”Og det er netop fart, vi har brug for med en hastigt voksende population af ældre over de kommende år. Jeg tror grundlæggende på, at vi skal være et mix af kommunale, selvejende og private leverandør til at løfte den opgave,” siger han.

Det skal her bemærkes, at netop Altiden er en af de plejevirksomheder, der næsten systematisk har trukket sig fra det frie valg af hjemmepleje, fordi der var udfordringer med prisniveauet i kommuner som, Aarhus, Ringsted og Greve.

Hvad gør, at vi har valgt at tale med disse tre leverandører?

OPS-Indsigt har de seneste tre uger fået et større antal henvendelser på tværs af velfærdsområderne og på tværs af ejerformer. Alle henvendelserne udtrykker tilsvarende bekymringer eller forhåbninger, som kommer til udtryk i denne artikel

Denice Valentin, Jan Wilken og Malene Størup repræsenterer desuden med deres position over 100 lokationer af ikke-kommunale velfærdsvirksomheder inden for områderne børn-, ældre- og social. Alle med det kendetegn, at de har kontrakt med en kommune.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply