Skip to main content

Den klimaaftale som fungerende Klimaminister Dan Jørgensen indgik i 2020 for affaldssektoren, har på nogle områder været en gamechanger i affaldssektoren.  Kommunerne og de fælleskommunale selskaber må for eksempel ikke længere eje deres egne automatiserede sorteringsanlæg og det har nu ført til en unik aftale mellem Aalborg Kommune og en privat aktør. Det fremgår af en artikel i WASTETECH.”Jeg har ikke selv prøvet at være med til at forhandle sådan en aftale her på plads før. Det er et nybrud og det første eksempel på det, de i England kalder for en build and operate-aftale. Det er jo på grund af den nye lovgivning på området, at vi har været nødt til at gå den her vej for at få affaldet behandlet,” siger Thomas Lyngholm til WASTETECH.Han er direktør i det fælleskommunale affaldsselskab Nordværk og har netop stået i spidsen for et udbud som det private affaldsselskab Meldgaard Miljø vandt. Det er aftalen, at  Meldgaard Miljø  herefter skal bygge og drifte et højteknologisk farvesepareringsanlæg til udsortering af poser fyldt med madaffald, som skal sendes til bioforgasning de næste 18 år.Det betyder at forskelligfarvede poser fra husholdningernes skal nu igennem et avanceret affaldsanlæg adskilles fra hinanden for at gøre sorteringen mere effektiv. Dermed forsøger kommunen sig nu med en metode, som er blevet prøvet tidligere i både Aarhus og Vejle kommuner, skriver Nordjyske.Den private tager investeringen“I stedet for at vi skulle have været ude at investere et beløb, der kunne have været i omegnen af 100 mio. kr., så er der lagt op til, at det er Meldgaard, der tager den investering, og så betaler vi løbende en pris pr. ton, der kører over anlægget,” siger direktør hos Nordværk, Thomas Lyngholm til Nordjyske. Anlægget skal sortere grønne og sorte poser med henholdsvis madaffald og restaffald. Restaffaldet bliver brændt og brugt til fjernvarme, mens madaffaldet omdannes til biogas. Restproduktet efter bioforgasning bruges som gødning på landbrugsjord.Det skræmmer ikke Nordværks direktør, at der tidligere er forsøgt at etablere lignende tiltag med optisk sortering i kommuner som Aarhus og Vejle. I begge de tilfælde lukkede ordningen igen – i Aarhus efter kun tre år, da det var for dyrt, ligesom de klimamæssige fordele ikke var tilfredsstillende.”Det er klart, at man lærer af erfaringerne. Vi har meget baseret det på erfaringer fra de andre nordiske lande. I Norge og Sverige har man en del optiske sorteringsanlæg stående, som har kørt i mange år, og som kører ganske glimrende,” siger Thomas Lyngholm til Nordjyske.Det ny anlæg giver ifølge rådmand Per Clausen (EL) fra Klima og Miljø både fordele for borgerne og klimaet:”Farvesepareringen gør det muligt at sortere madaffald uden at skulle opstille ekstra containere eller installere skillerum i de eksisterende. En afgørende faktor er, at vi ikke ønsker at etablere ekstra nedgravede containere i Aalborg og Nørresundby. Det ville både inddrage parkeringspladser samt give ekstra kørsel og dermed udledning af CO2,” siger  Per Clausen i en meddelelse.

Anlægget er udviklet og designet af svenske Envac Optibag og skal behandle ca. 50.000 tons affald (heraf 10-15.000 ton madaffald) om året fra borgerne i Aalborg Kommune./sho/ – Artiklen har også været bragt i NB-Kommune i et andet format.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply