Skip to main content

På folketingets åbningsdag eller ca. 24 timer før der blev udskrevet valg, udsendte Social- og Ældreminister Astrid Krag det man kunne kalde et ”hyrdebrev” til alle kommunalbestyrelser og regionsråd.

”Ret nu ind – vi arbejder på sagen” var budskabet i det seks sider lange brev.

Situationen er bl.a. den, at antallet af borger, der er visiterede til en såkaldt BPA-ordning, er faldet inden for de sidste fire år. Det viser de nye tal fra Danmarks Statistik. Det samme viser Social- og Ældreministeriets egne tal.

”Ministeriet kender ikke årsagen til udviklingen, men er bekendt med, at nogle borgere oplever, at det er blevet sværere at få tilkendt en hjælperordning. På den baggrund skal det understreges, at der ikke er sket ændringer i reglerne på området, som indsnævrer personkredsen for hjælperordningerne,” skriver ministeren.

I ministerens brev ligger der en løftet pegefinger til kommunerne om, at visitationen til denne ordning er blevet lige stram nok.

Brevet fra ministeren er desuden interessant, fordi man på side 5 understreger, at ministeriet af en række foreninger og virksomheder der varetager arbejdsgiverfunktionerne i BPA-ordningerne, er blevet gjort opmærksom på, at kommunerne udmåler lavere tilskud til administrationsbidrag. 

De faldende priser på administrationsbidraget og kommunernes måde at beregne det på blev i sommers kædet sammen med en konkurs i branchen. Det drejede sig om firmaet Naesborg A/S fra Næstved og ramte ca. 150 ansatte og 25 svært handicappede borgere.

 

Glad for at ministeren har lyttet

Brevet fra ministeren og det tidspunkt det udsendes på ligner et forsøg på, at rydde op på skrivebordet inden en ny regering skal tage over, men hos brancheforeningen Handicapbranchen Danmark er man glad for brevet og ser det som en anerkendelse.

”Jeg er glad for at ministeren anerkender, at der er behov for at sende et hyrdebrev ud til kommunerne omkring BPA- ordningerne og de udfordringer der bl.a. er i forhold til fastsættelse af administrationsbidraget. Det viser, at man har lyttet til de problemstillinger, vi har påpeget” siger Michael Graatang, der er formand for Handicapbranchen Danmark

For ham at se er brevet et skridt i den rigtige retning og han håber virkelig at kommunerne vil tage sig tid til at læse det her brev.

”Men når det er sagt, så ligger der forsat en opgave på den nye ministers bord, for der er behov for, at en kommende regering får lov og bekendtgørelse yderligere præciseret,” siger Michael Graatang til OPS-Indsigt.

Udmåling af administrationsgebyret skal ske individuelt

I 2019 godkendte socialudvalget i Københavns Kommune et effektiviseringsforslag, hvor man uden at skele til individuelle forhold i den enkelte BPA-ordning reducerede administrationsgebyret fra 9 kr. pr bevilliget time til 5 kr.

Det er interessant, fordi ministeren fastslår i hendes brev, ”at udmålingen af tilskud til dækning af administrationsbidraget skal foretages ud fra en konkret og individuel vurdering i hver enkelt ordning.” 

Så et eller andet sted varsler man, at der på sigt vil ske noget, men mindst lige så interessant er det, at man slår fast, at udmålingen af administrationsgebyret skal ske individuelt og ikke som i København og andre kommuner på basis, af en generel betragtning/udregning.

Præcis det lave administrationsgebyr har ministeren fat. I hendes brev står der bl.a.

”Af Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra februar 2019 fremgår det bl.a., at knap halvdelen af kommunerne har faste administrationsbidrag, som spænder mellem tre og 17 kr. pr. udmålt time. I flertallet af disse kommuner udgør bidraget typisk fem kroner i timen.”

”På den baggrund ønsker Social- og Ældreministeriet at klargøre lovgivningen på området,” står der.

FOA: Ministeriet burde hav gjort noget

Hos FOA har advokat, Mumme Claus Thing ikke armene over hovedet i begejstring. For ham at se fremstår brevet mest som gammel vin på gamle flasker.

”Ministeriet burde jo have forhold sig til de her priser, der skriger det til himmelen, for mig at se er det indlysende, at man ikke kan foretage en administration for 3 kr. i timen og det burde ministeriet jo have forholdt sig til,” siger han til OPS-Indsigt.

Han peger på, at man lige nu ser at virksomheder går konkurs, så det haster med at få fundet en vejledning, der gør det muligt at få priserne beregnet rigtigt og hjælpen udmålt tilstrækkelig.

”Den gode nyhed i hyrdebrevet er, at man på basis af den debat der har været om muligheden for at kunne få den nødvendige hjælp har gjort, at ministeriet er gået i gang med et arbejde, hvor man går tættere på, hvordan kommunerne fremover skal udmåle hjælp og administrationsgebyr,” siger Mumme Claus Thing.

Fælles sag med arbejdsgiverne

FOA`s aktie i BPA-området er først og fremmest fokuseret på, at kommunerne har presset udmålingen af hjælp og lønelementer. ”Vores primære aktie i det her er medlemmerne, som bliver presset ved, at kommunerne ikke udmåler, så det matcher overenskomsten og her er vi blevet inddraget i et arbejde for at rette op på den del. – Og det skal Astrid Krag roses for, for det har taget tid at nå dertil, siger Mumme Claus Thing.

Men FOA er også af den opfattelse, at man har en fælles sag med arbejdsgiverne på det her felt.

”Vel at mærke dem der har tegnet overenskomst, så der kan blive udbetalt ordentlige lønninger, og vi har derfor også en fælles sag om, at der skal kunne udmåles et ordentligt administrationsgebyr, fordi vores medlemmer har jo også har en interesse i, at deres arbejdsgiver kan overleve.  Naturligvis taler vi ikke om kæmpe profit, men når virksomhederne opfører sig ordentligt, skal de også have muligheden for at tjene så de kan overleve, siger Mumme Claus Thing.Du kan læse hele hyrdebrevet her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply