Skip to main content

Kun hver tiende af fremtidens ældre forventer velfærdstilbud af god kvalitet, når det bliver deres tur til at modtage hjælp og kun 13 procent ville vælge et kommunalt plejehjem i dag, hvis de skulle vælge. Det viser en undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Norstat for Dansk Erhverv.

I Dansk Erhverv er man bekymret. ”Tallene et udtryk for en befolkning, som har mistet tilliden til kvaliteten hos vores ældrepleje” siger Anders Olesen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.

En stor cadeau til de private

OPS-indsigt har tidligere gennemgået hele undersøgelsen og her kan man godt få den tanke, at de seneste års offentlige debat om ældreplejen har talt området så meget ned på baggrund af sager som Else-sagen, de manglende hænder og de uattraktive løn- og arbejdsvilkår, at det nu har den effekt, at borgerne i stadigt større omfang søger mod den private pleje.

Den præmis køber Social- og Ældreminister Astrid Krag ikke.

”Regeringen har ikke talt området ned. Tværtimod har vi fokus på at sikre større valgfrihed og selvbestemmelse for ældre, også i forhold til, hvor de ønsker at bo. Derfor bakker vi også op om ældres mulighed for at kunne vælge en friplejebolig, ” siger Astrid Krag til OPS-Indsigt.

Hos Venstres ældreordfører Jane Heitmann er perspektivet et andet.

”Det er dybt bekymrende, at tilliden til de kommunale plejehjem ikke er højere – men desværre ikke overraskende,” siger hun til OPS-Indsigt.

Mette Abildgaard, der er ældreordfører hos det konservative Folkeparti, ser det som en cadeau til de private.

”Det her er en stor cadeau til de privates måde at drive plejehjem på, men det er også en påmindelse om, at der hele tiden er ting i det kommunale, som vi skal sikre, bliver gjort bedre,” siger hun til OPS-Indsigt.

For få friplejehjem

Jane Heitmann peger på, at man i Venstres har et ønske om, at der i alle kommuner er mindst et friplejehjem, så alle ældre har reel valgmulighed, når den sidste vigtige bolig skal vælges. Situationen er dog den, at der kun er friplejehjem i 40 ud af landets 98 kommuner, det viser en ny undersøgelse foretaget af OPS-Indsigt.

Kapaciteten af friplejehjem bliver særlig interessant, når man i undersøgelsen fra Dansk Erhverv læser, at næsten 40 pct. af fremtidens ældre, dem der i dag er mellem 60 og 69 år, ville vælge et friplejehjem og ser det i perspektiv af, at friplejehjem kun udgør omkring 6 pct af den samlede plejehjemskapacitet.

Der er med andre ord ikke mulighed for, at opfylde kravet fra fremtidens ældre om en privat plejehjemsplads, hvis de skulle vælge nu.

På spørgsmålet om hvorfor den kommende ældrebefolkning ser ud til at rykke sig mod et privat valg svarer Mette Abildgaard:

”Jeg går ud fra, at det er fordi folk har gode erfaringer med de private bl.a. som pårørende og at det altså er et aktivt tilvalg af de private og ikke et fravalg af de kommunale.”

Bakker op om, at de ældre skal kunne vælge friplejehjem

Ser ministeren ikke ønsket om private plejehjemspladser fra fremtidens ældre, som et klart signal om at man politisk i højere grad skal understøtte kommunerne i, at der etableres langt flere friplejehjem?

”Vi bakker også op om ældres mulighed for at kunne vælge en friplejebolig, når de af kommunen visiteres til en plejehjemsplads, og regeringen støtter derfor etableringen af private plejehjem med puljen støtte til etablering af friplejeboliger, ” siger Astrid Krag med henvisning til Statens Tilskudspulje ifb med etablering af et friplejehjem. 

En tilskudsordning som er båret oppe af en bred aftale om støtte til friplejeboliger mellem regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti m.fl.

Astrid Krag understreger, at ældre skal have den hjælp, de har behov for og opleve, at de kan vælge den bedste løsning for dem. 

”For mig er det ikke afgørende, om det sker i kommunale plejeboliger eller friplejeboliger, hvis blot alle ældre oplever at kunne vælge den løsning, der passer dem bedst. I regeringen har vi derfor et bredere perspektiv på en værdig ældrepleje end blot, om det er en offentlig eller privat leverandør,” siger Astrid Krag til OPS-Indsigt.Denne tilkendegivelse fra Astrid Krag er bemærkelsesværdig set i perspektiv, af hendes tidligere kampagne på det specialiserede socialområde mod formodet profit på velfærd blandt private tilbud.

Efterskrift d. 07.10:

Vi er blevet gjort opmærksom på, at det kan misforstås, når vi med henvisning til Dansk Erhvervs undersøgelse skriver, at det bliver særligt interessant:“at næsten 40 pct. af fremtidens ældre, dem der i dag er mellem 60 og 69 år, ville vælge et friplejehjem og ser det i perspektiv af, at friplejehjem kun udgør omkring 6 pct. af den samlede plejehjemskapacitet.

Spørgsmålet rejses bla. fordi Dansk Erhvervs undersøgelse har spurgt fremtidens ældre ift valget af privat plejehjem og ikke specifikt friplejehjem.

Når  vi har fundet det interessant, at friplejehjem kun udgør 6 pct af plejehjemskapaciteten handler det bl.,a. om, at det eneste private plejehjemsfelt, hvor der i dag bygges plejehjem er i form af friplejehjem. De 40 pct. af fremtidens ældres behov kan altså kun imødekommes ved, at der bygges flere friplejehjem, hvad enten de er selvejende eller kommercielle.

Det er ganske rigtigt, som den opmærksomme læser henviser til, at der i dag også er selvejende plejehjem som ikke er friplejehjem og de i princippet ligger i den private sektor, selvom de styres efter en driftsoverenskomst og derfor burde nævnes i artiklen.

Ud fra en betragtning om, at man jo ikke kan vide om de kommende ældre ville vælge et selvejende plejehjem, da Dansk Erhverv har valgt den brede term “private plejehjem” og ikke den mere specifikke term friplejehjem, da de spurgte fremtidens ældre. OPS-Indsigt har tidligere udfoldet præcis dette i den mere uddybende artikel: “Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem.”

Det skal i øvrigt bemærkes, at de selvejende plejehjem som ikke er friplejehjem, ved vores seneste undersøgelse baseret på tal fra bl.a. Sundhedsstyrelsen udgør godt 10 pct. af den samlede plejehjemskapacitet.

Med andre ord. Selvom man lægger andelen af friplejehjem og selvejende plejehjem sammen, vil de udgøre under 20 pct plejehjemskapaciteten. Det vil sige, der fortsat vil være meget langt til at kunne imødekommen de 40 pc. af fremtidens ældre, der måtte ønske, at vælge et ikke-kommunalt plejehjem.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply