Skip to main content

På Plejehjemsoversigten.dk kan man finde tre typer af plejehjem, kommunale, selvejende, friplejeboliger/friplejehjem og private, det fremgår af en aktindsigt som OPS-Indsigt har fået fra Sundhedsdatastyrelsen. 

Men hvad er egentlig et friplejehjem og kan det både være selvejende og privat på samme tid?

Spørgsmålene er interessante, for i debatten om friplejehjem er der en tendens til at overse nuancerne omkring, hvad et friplejehjem er.

Et friplejehjem er en privat konstruktion og ikke underlagt kommunen, sådan som nogle selvejende plejehjem kan være. Det giver friplejehjemmet et større råderum for at bestemme deres egen profil. Samtidig giver lovgivningen mulighed for at friplejehjemmene selv anviser boliger til de borgere, der er visiteret til en kommunal venteliste for plejehjem. 

Det er med andre ord ikke kommunen, der anviser plejehjemspladsen, men alene friplejehjemmets ledelse. Det har vi tidligere skrevet om i en anden artikel.

Man skal desuden være opmærksom på, at hvor det kommunale plejehjem primært er bygget for at indgå i den enkelte kommunes plejeboligkapacitet, så har friplejehjem hele Danmark som deres optageområde – I alt fald i teorien.Friplejehjem kan have flere ejerformer

Friplejeboliger blev etableret som en ny plejeboligform ved vedtagelsen af lov om friplejeboliger i 2007. Loven har siden gjort det muligt for private aktører at indtræde i plejeboligsektoren i konkurrence med kommunale og selvejende plejehjem, hvor sidstnævnte ofte har været styret af en driftsoverenskomst, der mere eller mindre lignede de forhold som det kommunale plejehjem havde.

Det har altså været intentionen med loven om friplejeboliger at muliggøre alternativer til de eksisterende markedsaktører (de kommunale og eksisterende selvejende)

Der er ingen krav om, at friplejeboligerne skal drives i en bestemt ejer­form, så når man i medierne taler om private plejehjem forstået som friplejehjem, er der ofte sket en grov sammenblanding af forskellige ejerformer.

Friplejehjem kan etableres af både kapitalselskaber (ApS-er og A/S-er), fonde og enkeltpersoner, men de skal alle søge Sundhedsstyrelsen om at blive certificeret som friplejeleverandør.

Fælles for ejerformerne er, at de befinder sig i den private sektor og ikke er ejet eller ledet af den offentlige sektor og derfor omtales friplejehjem ofte som private også selvom hovedparten af dem er selveje.

Af tabellen fremgår det, at der i sommeren 2022 var certificeret 70 plejehjem, heraf var de 10 kommercielle eller forankrede i kapitalselskaber.

Bemærk at kun 59 er i drift og 11 er undervejs enten på tegnebrættet eller i byggeproces.

 

 

Kræver certificering

Det er kun dem, der er certificeret af Sundhedsstyrelsen, der kan eje og drive friplejeboliger. På denne måde sikres det, at fripleje­leverandørerne har de rette forudsætninger for at levere den nødvendige hjælp til beboerne.

Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter de nærmere vilkår for certificeringen, herunder krav til fripleje­leverandørens organisation, økonomiske, faglige og administrative forhold.

Det er dog fælles, at en certificering skal omfatte levering af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i overensstemmelse med § 83 og §87 i lov om social service. Det skal her bemærkes, at man også som botilbud på det specialiserede socialområde kan søge om certificering.

To former for plejehjemsbyggeri

I dag er der kun to måder at bygge plejehjem på i Danmark, enten via almenboligloven, eller via lov om friplejeboliger. Den såkaldte Herlev-model, som blev meget omtalt i medierne lige op til sommerferien, er ikke godkendt.

Indsæt link til herlev

Plejehjem bygget efter almenboligloven kaldes ofte kommunale plejehjem, men de kan dog også drives som et plejehjem, der er udliciteret til privat drift, eller efter en driftsoverenskomst med en selvejende institution.

Friplejehjem kan som sagt bygges og drives ud fra flere ejerformer. Den dominerende ejerform er selvejende og det kan derfor give nogen forvirring i forbindelse med kommunernes indberetning til Plejehjemsoversigten.dk.

For hvordan skal kommunen lige opfører det enkle friplejehjem, som privat, som selvejende eller som friplejebolig?

Her er det tydeligt, at der ikke er en ensartet indberetning fra kommunerne. Et sted lægger man måske vægt på, at friplejehjemmet er selvejende, et andet at det er privat og et tredje sted vælger man at kategoriserer det lokale friplejehjem som friplejebolig.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply