Skip to main content

Der er kun friplejehjem i under halvdelen af de danske kommuner, det er resultatet af en undersøgelse som OPS-Indsigt har foretaget. Undersøgelsen viser samtidig, at der kun er få nye kommuner, som siden 2020 er kommet til i gruppen af kommuner, der har et friplejehjem.

Undersøgelsen er interessant, fordi den samtidig dokumentere, at der i Danmark ikke findes retvisende data samlet et sted, hos én myndighed i Danmark, som kan kan give det reelle overblik over, hvor mange friplejehjem der findes. To aktindsigter hos henholdsvis Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen viser nemlig, at man kommer ud med to helt forskellige tal, hos de to styrelser.

Hos Sundhedsstyrelsen, som er den myndighed, der giver certificering til at drive et friplejehjem, får vi oplyst, at der er 77 og ift Sundhedsdatastyrelsen, der har ansvar for Plejehjemsoversigten.dk, hvor kommunerne står for indberetningen, får vi oplyst, at der er 42.

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om at folketingets ældreudvalg ikke fik retvisende oplysninger i forbindelse med et ministerspørgsmål om netop antallet af friplejehjem.

Læs også: Folketinget har ikke fået retvisende oplysninger om antal plejehjem og ejerform

OPS-Indsigt har dels på basis af de to aktindsigter, dels ved at konsulterer CVR-registret og endelig ved at tjekke de enkelte friplejehjems hjemmesider, samkørt data og derved skabt et tilnærmelsesvist overblik over antal og placering af friplejehjem i Danmark. (Se nedenstående kort)

Undersøgelsen viser, at vi i Danmark i sommeren 2022 har 70 friplejehjem, heraf er de 59 i drift og de 11 er enten på tegnebrættet eller i byggefasen. Af kortet kan man desuden se, at der findes friplejehjem i 40 kommuner, hvilket er en lille stigning på 2 siden 2020. De fleste friplejehjem er fortsat beliggende vest for Storebælt. Udgør kun lidt over 6 pct. af plejehjemskapaciteten Kommunen med flest friplejehjem er fortsat Viborg Kommune. Her har man hele fem friplejehjem, hvorimod en kommune som Gribskov Kommune, der er kendt for sin udlicitering, kun har tre. Det skal desuden bemærkes at Vejen Kommune, der er kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige ikke har et eneste friplejehjem.

Samlet set udgør friplejehjem i drift lidt over 6 pct. af Danmarks plejehjemskapacitet ifølge Plejehjemsoversigten/Sundhedsdatastyrelsen. Den samlede plejehjemskapacitet er på i alt 951 plejehjem.Seks kommuner på Sjælland har det første på vej

En anden interessant ting er, at 6 kommuner på Sjælland har deres første friplejehjem på vej (markeret med gult) Her skal man være særlig opmærksom på Næstved og Vordingborg Kommuner. 

I Næstved findes der en certificeret friplejehjemsaktør, men læser man kommunens dagsordner, er man først ved at orienterer sig om hvad friplejehjem er. Det fremgår af et dagsordenspunkt fra august. 

I Vordingborg Kommune er sagen lidt den omvendte, her er en friplejehjemsaktør i dialog med kommunen, men det fremgår ikke af Sundhedsstyrelsens certificeringsliste. Dog kan det handle om, at den kommende plejeleverandør, Danske Diakonhjem har ladet sig certificerer på organisationens hjemadresse i Vejle.

Den selvejende ejerform dominerer friplejeområdet

Ser man på ejerformer i perspektiv af debatten om profit på velfærd, bliver det ganske interessant. Her viser det sig, at der kun er 5 kommercielle friplejehjem i drift og 5 på vej. Der er med andre ord ikke tale om, at vi har en stor bølge af kommercielle plejehjem, hvis man alene tager udgangspunkt i antallet af friplejehjem.

Markedet for friplejehjem domineres af den selvejende form med Danske Diakonhjem som den absolutte største spiller med ca. 40 friplejehjem.

Inddrager man derimod data fra Plejehjemsoversigten.dk, kan man på nedenstående kort se, at syv kommuner har enten udliciteret et eller flere plejehjem til kommercielle plejevirksomheder. Samlet drejer det sig om i alt 11 plejehjem, der enten er udliciterede til private aktører eller hvor kommunen indgår i OPP-lignende konstruktioner med de private aktører.

Kort om vores opgørelse af friplejehjem

Når vores opgørelse er anderledes end Sundhedsstyrelsens liste over certificerede friplejehjem, handler det bl.a. om, at vi ikke har medregnet virksomheder, som enten er lukkede ifølge CVR eller, som Mapia ApS, der er certificeret, helt tydeligt ikke har fået spaden i jorden i Aarhus Kommune.

Vi har også frasorteret de certificeringer, der er lavet i forbindelse med udvidelse af et eksisterende plejehjem. Det gælder blandt andet ift friplejehjemmet Ellen Marie i Gilleje, der har flere certificeringer, men er de facto en enhed/plejehjem.

I forhold til Plejehjemsoversigten, så oplyser Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med aktindsigten, at der er forskel på, hvor ofte kommunerne opdaterer data på Plejehjemsoversigten. 

”Der kan derfor være enkelte plejehjem, der ikke fremgår af listen. Leverancen er udtryk for de indberettede data fra kommunerne, som kan variere fra kommune til kommune. Hvis oplysningen om plejehjemstypen ikke er udfyldt i udtrækket, er det blevet udfyldt manuelt,” skriver Sundhedsdatastyrelsen til OPS-Indsigt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply