Skip to main content

”Hvis man skal have en model i fremtiden, så må det enten være hele opgaven eller ingenting. Og så skal det være knyttet op på et rammebudget for opgaven, som enten tilfalder den private leverandør eller de offentligt ansatte ledere og medarbejdere,” siger SF`s ældreordfører Kirsten Normann Andersen i et interview med Altinget.

Når hun ser fremad, skal der laves grundlæggende om på rammerne omkring det frie valg i fremtidens ældrepleje. Den skal være langt mere helhedsorienteret, som det bl.a. fremhæves i rapporten af løsningsforslag fra regeringens rådgivningspanel, hvor tidligere departementschef Per Okkels har været formand.

Hendes udtalelser er interessante, fordi de for det første indeholder en erkendelse af, at SF, som har haft principiel modstand mod private velfærdsaktører, er ved at rykke sig, og erkende at det frie valg er kommet for at blive. For det andet rejser det flere spørgsmål, om hvilke konsekvenser en omlægning af det frie valg vil have og hvorvidt de private leverandører vil være med på den leg?

En udvidelse kræver større volumen

Hos Dansk Erhverv hilser man umiddelbart Kirsten Normann Andersens tanker velkomne.

”Jeg synes, der er rigtig gode argumenter for, at private leverandører får mulighed for at lever helhedspleje. De private leverandører har kapaciteten og vil også gerne med på den rejse. Derfor hilser vi det velkomment, at vi for at redde borgerens frie valg udvider det frie valg til at omfatte alle ydelser,” siger Troels Yde Toftdahl, der er markedschef for velfærd og samfund. 

Han peger på, at en sådan udvidelse af det frie valg, naturligvis kræver, at man som privat leverandør får noget volumen, da det kan være svært at sammensætte et tværfagligt team der arbejder helhedsorienteret, hvis leverandøren kun har en mindre volumen.

SF mener ikke, at der er mulighed for tilkøb i fremtiden

Den model Kirsten Normann Andersen taler for bygger på tværfaglige teams og nogle af de løsningsforslag, der bl.a. kommer fra regeringens rådgivningspanel, hvor der bl.a. peges på, at man kan arbejde ud fra princippet om, at de faglige medarbejdere udfører ‘faktiske forvaltningsvirksomhed’, når de vurderer, hvad den enkelte borgers behov. – Det vil sige man reducere den forvaltningsmæssige visitatorindsats.

Det skaber dog nogle andre udfordringer, ifølge Kirsten Norman, hvis de private leverandører fortsat skal kunne tilbyde tilkøbs ydelser. Det indbyggede myndighedsansvar kan nemlig ikke forenes med den slags kommercielle interesser.

”Når man har ansvar for, at borgerne får det, de har behov for, så kan man ikke blande det sammen med en logik om, at de så skal betale, hvis de ønsker noget andet. Det er nødt til at være en all-inclusive-løsning for borgeren,” siger Kirsten Normann Andersen.

Den udlægning er man dog ikke enig i Dansk Erhverv, her mener man godt, at der kan findes løsninger og det må man indtænke, når man skal udvikle modellen, lyder det.

Slå gækken løs på styringsmodellerne

Det er ikke fuldstændigt tydeligt, hvordan Kirsten Norman Andersen mener, at borgeren skal have et frit valg mellem en privat og kommunal leverandør og i Dansk Erhverv er man heller ikke fastlåst på konkrete modeller.

”Slå gækken lidt mere løs på styringsmodellerne ud fra nogle faglige og kvalitetsmæssige pejlemærker. Det vil vi appellere til og her taler vi både om udbud, udvidede kommunale godkendelsesmodelformer eller nationale godkendelsesmodeller, ” siger Troels Yde Toftdahl til OPS-Indsigt.

Han mener det drejer sig om at få sikret nogle forskellige hensyn.

”Volumen for leverandøren og forudsigelighed for både kommune og leverandører. Endelig er der borgers ret til at vælge mellem flere leverandører og det kan jeg sagtens se, kan lykkedes med de tanker Kirsten Normann bringer til torvs,” siger Troels Yde Toftdahl.

Der findes ikke kun en model for frit valg

Men vil en sådan omlægning af det frie valg, som Kirsten Norman skitserer og Dansk Erhverv spiller ind til ikke give de små og mellemstore leverandører nogle gevaldige udfordringer?

”Jeg tror, at hvis vi skal bevare det frie valg, må vi også udvikle det – Vi kan jo ikke bare sige til kommunerne, nu skal I udvikle hjemmeplejen og så betonagtigt stå fast på, at der kun er en model for frit valg. Derfor bliver jeg så glad, når jeg læser interviewet med Kirsten Norrman, fordi det ikke handler om afvikle, men om at udvikle det frie valg,” siger Troels Yde Toftdahl.

For ham at se er al forandring svær og det vil kræve tid, hvis man virkelig vil en sådan omstilling mener han.

”I dag er der kun få leverandører, der i har all inclusive opgaver og derfor skal man afsætte en omstillings periode, hvor de der vil får hjælp og tid til, at opbygge den nødvendige kapacitet. For hvis man gør det som en tyv om natten og siger fra i morgen, ser det sådan ud så vil det være gift for leverandørerne og det frie valg,” siger Troels Yde Toftdahl til OPS-Indsigt.

Kan overtage den praktiske hjælp den dag i morgen

Kirsten Normann Andersen har ligesom løsningskataloget fra regeringens rådgivningspanel fat i, at der potentielt kan blive tale om at se på om alle former for hjælp skal ligge i det offentlige regi.

”Skal man bruge ressourcerne på den mest hensigtsmæssige måde, så kan det godt være, at man skal kigge på, om den praktiske hjælp kan organisere på en anden måde. Det vil jeg ikke afvise,” siger Kirsten Normann Andersen. Men i udgangspunktet mener hun, at den praktiske hjælp hænger sammen med plejen.

Hos Dansk Erhverv er Troels Yde Toftdahl overbevist om, at de private leverandører kan overtage den praktiske hjælp den dag i morgen. ”Per Okkels har i sin rapport skrevet at der er et velfungerende marked, så det er jeg overbevist om kan lade sig gøre, men det vi skal være opmærksomme på, er at rengøring er helt afgørende for hygiejne og sundhedstilstand for de ældre,” siger han.

Hans bekymring er, at hvis den praktiske hjælp forsvinder helt væk som offentlig service, så vil der være befolkningsgrupper, der ikke har betalingsevnen ift at indkøbe den nødvendige rengøring. ”Og her skal vi være meget opmærksomme på, at fremtidens løsninger for det frie valg ikke kommer til at vende den tunge ende nedad,” siger Troels Yde Toftdahl.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply