Skip to main content

Den offentlige sektor køber hver dag varer og tjenesteydelser hos den private sektor for over 1 milliard kroner, men, hvilke kompetencer skal offentlige organisationer bruge for at indgå vellykkede kontrakter med de private virksomheder?

Det er afsættet for en ny uddannelse på master-niveau for offentlige indkøbere, som starter op på Roskilde Universitet i foråret 2023. Det betyder, at er man indkøber og vil man gerne være med helt fremme i indkøbsbussens front, så skal man til at melde sig til en helt unik uddannelse i offentlige indkøb.

Behovet for mere uddannelse er helt klart til stede, når vi ser på de sager der kontinuerligt dukker op i pressen, eller klagenævnet for udbud, hvor det ikke altid er jura, der er grunden til, at parterne er gået galt af hinanden. Det bliver ofte der vi ser konflikten, men dykker man bagom sagerne, ser man tit en hel lang række af udfordringer, som kræver andre kompetencer end forståelsen af en lovtekst.

 

Et nationalt felteksperiment, hvor offentlige indkøbere trænes

Når uddannelsen ydermere er interessant, hænger det samme med, at den samtidig er en del af et forskningsprojekt.

Her har man nemlig udviklet ny teori om betydningen af offentlige kompetencer for performance af kontrakter med den private sektor. Dernæst vil man gennemføre et randomiseret nationalt felteksperiment, hvor offentlige indkøbere trænes i forskellige typer af kontraktkompetencer og måler effekterne på de faktisk indgåede kontrakter mellem offentlige og private organisationer.

Man vil ganske enkelt se, hvilket undervisningsindhold og indsats der virker bedst.

”Indkøberne får i dag ret meget jura i deres opkvalificeringer, men det andet med at gøre det på den bedst mulige måde og lave indkøbene på en måde der skaber størst mulig værdi for så vel den offentlige som den private sektor, det er der meget lidt fokus på, der hvor indkøberne bliver opkvalificeret ” siger professor Ole Helby til OPS-Indsigt.

Fokus på andre discipliner end jura

Ole Helby er leder på forskningsprojektet, som skal bidrage med ny viden om, hvilke kompetencer den offentlige sektor skal bruge for at indgå vellykkede kontrakter med den private sektor.

”Vi er lige i færd med at lægge sidste hånd på uddannelserne og vores bud er, at der er en tre fire fagligheder, som burde spille en lige så stor rolle som jura. Det drejer sig fx om økonomi, human ressource det vil sige at kunne forstå virksomhedernes perspektiv og så ledelse og styring,” siger Ole Helby.

Han understreger, at det ikke er en kritik af de offentlige indkøberes nuværende kvalifikationer, ”der er rigtig mange dygtige indkøbere, men hele paradigmet har været domineret af udbudsreglerne i en grad så man bare har orienteret sig rigtig meget mod den juridiske del af samarbejdet. – Der er ganske enkelt behov for, at vi tager de næste skridt, hvor vi har fokus på de tre fire andre discipliner,” siger han.

Effektmåling af de enkelte uddannelsesprogrammer

Forskningsprojektet og uddannelsen er finansieret af midler fra Danmarks Frie Forskningsfond og skal afvikles på Roskilde Universitet, som har indgået et samarbejde med foreningen af offentlige indkøbere (IKA) om at udbyde uddannelsen første gang næste år og så tilbagevendende hvert år.

”Det vi er afhængige af lige nu, er at indkøbere rundt i landet kender til den her uddannelse og melder sig til den, Så vi kan få dem igennem og forskningsmæssigt evalueret, hvad det er der virker,” siger Ole Helby.

Deltagelse i den første indkøbsuddannelse på masterniveau er gratis og her er forløbet, ifølge Ole Helby således, at man udbyder forskellige uddannelsesprogrammer, men dem der melder sig, kan ikke selv vælge, hvilket uddannelsesprogram de kommer til at deltage i. Herefter evaluerer man de enkelte uddannelsesprogrammer og ser på hvilke der giver bedst effekt. Blandt andet i den sammenhæng har RUC lavet en aftale med Dansk Industri og Dansk Erhverv om, at de skal medvirke, når der skal indsamles effektdata.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply