Skip to main content

Sammen med en lang række lokale og nationale aktører vil regeringen gøre Fyn til et erhvervsfyrtårn inden for udviklingen af fremtidens robotter og droner. Det skriver NB-Kommune.Fyn skal ganske enkelt være et internationalt epicenter for fremtidens industri som udvikler, tester og producerer nye digitale, robotteknologiske og autonome løsninger til brug til lands, vands og i luften som kan skabe og fastholde varige industriarbejdspladser på Fyn og i Danmark. 

Centralt bliver etableringen af et nyt Large Structure Production (LSP) center ved Odense Havn, der som det første i verden skal bane vejen for udviklingen af helt nye robotløsninger, som kan automatisere produktionen af store konstruktioner såsom vindmøller, skibe og bygninger. Perspektiverne er store, da centeret kan bidrage til at fastholde Danmarks vindindustris førende position og understøtte flere industriproduktion- og arbejdspladser i Danmark.

Derudover bliver der investeret kraftigt i ny test- og udviklingsinfrastruktur i H.C. Andersen Lufthavn, der skal medvirke til, at det fynske dronemiljø kan udvikle sit internationale potentiale som epicenter for nye innovative droneteknologier.

Og så skal de gunstige fysiske vilkår i det Sydfynske Øhav udnyttes med henblik på at teste og udvikle fremtidens grønne maritime løsninger, så vi får en mere bæredygtig international skibsfart.Lægger sporene til næste industrieventyr i Danmark med Fyn i centrumBorgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V), formand for Erhvervshus Fyn og repræsentant i partnerskabet siger i en meddelelse:

“Aftalen er vigtig for Fyn, og for Danmark. Danmark står over for betydelige udfordringer, hvor robotter og autonome teknologier er en forudsætning for at levere de nødvendige løsninger, f.eks. inden for grøn omstilling, Forsvaret og en uafhængig energiforsyning. Fyn har skabt en dansk styrkeposition med en innovativ robotindustri i verdensklasse, og med dette brede partnerskab har vi givet håndtryk på et langsigtet engagement og tæt samarbejde om at videreudvikle og styrke det yderligere.”Erhvervsminister Simon Kollerup (S) stemmer i:

“Fyn er allerede et internationalt anerkendt kraftcenter for udviklingen af robotter og droner. Derfor har øen alle muligheder for at blive hjemsted for udviklingen af morgendagens robotter, men det kræver, at vi er fortsætter med at være på forkant med fremtidens teknologier og innovation. Derfor er jeg stolt over, at regeringen nu sammen med lokale og nationale aktører tager hul på næste fase i udviklingen af Danmarks styrkeposition på dette område, hvor vi i partnerskabet vil styrke grundlaget for at skabe bedre grønne løsninger og flere danske industriarbejdspladser.”

I partnerskabet på Fyn er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal:

“Fyn har historisk været en tung industri-ø med mange gode produktionsarbejdspladser. Nu lægger vi sporene til det næste store industrieventyr i Danmark med Fyn i centrum. Der er ingen tvivl om, at den nye robotteknologi bliver afgørende for at sikre Danmarks produktivitet og konkurrenceevne fremadrettet, særligt i en tid med mangel på arbejdskraft.”

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliarder kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne.Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, Power-to-X, CO2-fangst, biosolutions og robotteknologi.Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer.

Læs mere om partnerskabsaftalen her.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply