Skip to main content

Omkring 23 friplejehjem er på to år forsvundet fra landkortet. Det vil sige, vi har et fald i antallet af friplejehjem til trods for, at de fleste større private plejeleverandører de seneste år har åbnet en hel række af nye friplejehjem rundt i landet.  

Den konklusion kunne man godt drage, hvis man læser et ministersvar til Folketingets Social- og Ældreudvalg om antallet af friplejeboliger og samtidig husker, at OPS-Indsigt for et par år siden havde opgjort et langt større antal.

Af svaret fra Social- og ældreminister Astrid Krag, som har været undervejs siden juni, hvor spørgsmålet blev stillet, fremgår det, at der findes 42 friplejehjem i Danmark, men en optælling af certificerede friplejehjem af Sundhedsstyrelsen fra 2020, som OPS-Indsigt er i besiddelse af viser, at der dengang var 65.

Diskrepansen mellem de to tal har givet anledning til spørgsmål og forundring blandt flere aktører inden for friplejeboligområdet. For hvad kan man nu stole på?

Man skal i altfald afholde sig fra at drage for hurtige slutninger om, at Social- og ældreministeren bevidst har givet Folketingets udvalg på området nogle vildledende oplysninger. Virkeligheden er nemlig, at man skal holde tungen meget lige i munden og kende markedet grundigt, hvis man skal sige noget præcist om, hvor mange friplejehjem vi har. Det viste vores egen undersøgelse tilbage i 2020.

Her kunne vi konstatere, at der var flere forskellige databaser, som hver gav deres tal på, hvor mange friplejehjem der dengang var i Danmark og situationen ser ikke ud til at have forbedret sig. 

Læs også: I disse kommuner finder du et friplejehjem

 Antal plejehjem opdelt efter ejerform

De data som Folketinget har fået i forbindelse med dette ministersvar, er baseret på den såkaldte Plejehjemsoversigt og forarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen. Det skal her bemærkes, at de tal man kunne trække i 2020 via Plejehjemsoversigten ikke dengang var retvisende.

OPS-Indsigt har bl.a. som følge af spørgsmålet til ministeren fået aktindsigt i, hvor mange plejehjem der er registreret i Plejehjemsoversigten opdelt efter ejerform. (Juni 2022)

I alt havde vi i denne sommer 951 plejehjem i Danmark og af aktindsigten fremgår følgende fordeling med hensyn til ejerform:

null

Af skemaet kan man se, at der er langt mellem de 65 friplejehjem i 2020 og de 42 i denne sommer, men så er der en gruppe på 17 såkaldte private plejehjem.

Som vi forstår det, er det den gruppe af plejehjem, som hverken er kommunale, selvejende eller friplejehjem, men som både er privat ejet og privat drevet eller kommunale plejehjem, som er udliciteret til privat plejedrift.

En hel del plejehjem er fejlplaceret i Plejehjemsoversigten

For en sikkerhedsskyld har vi krydstjekket ejerformen på de 17 i gruppen af private plejehjem og her viste det sig hurtigt, at de fleste (9) er udliciteret fra de respektive kommuner og drives af private plejeleverandører efter et udbud.

Altså inde for målgruppe. Det gælder også et OPP-plejehjem, som ikke er et friplejehjem, men som drives i samarbejde mellem kommune og privat aktør

Herudover består gruppen af tre selvejende som må siges at være fejlplaceret. Det samme gælder fire certificerede friplejehjem.

Men fire fejlplacerede friplejehjem bringer os ikke i nærheden af de 65 friplejehjem som var certificeret i 2020.

Ved et krydstjek mellem Sundhedsstyrelsens liste over certificerede friplejehjem fra 2020 og vores aktindsigt fra Sundhedsdatastyrelsen konstaterer vi, at en del friplejehjem er opgjort som selvejende i plejehjemsoversigten. 

Alligevel kommer vi på ingen måder nær de 65 friplejehjem, som stod Sundhedsstyrelsens dataark fra 2020, og bedre bliver det ikke af, at Sundhedsstyrelsen oplyser overfor OPS-Indsigt, at vi aktuelt har 77 certificerede friplejehjem.

Et udtryk for hvordan kommunerne indberetter

Den diskrepans der er mellem Sundhedsstyrelsens data og de data som vi har modtaget fra Sundhedsdatastyrelsen (Plejehjemsoversigten dk) skyldes flere ting, men en af de helt væsentlige årsager kunne skyldes, det som Sundhedsdatastyrelsen over for os beskriver som et opmærksomhedspunkt; 

”At der er forskel på, hvor ofte kommunerne opdaterer data på hjemmesiden. Der kan derfor være enkelte plejehjem, der ikke fremgår af listen. Leverancen er udtryk for de indberettede data fra kommunerne, som kan variere fra kommune til kommune. Hvis oplysningen om plejehjemstypen ikke er udfyldt i udtrækket, er det blevet udfyldt manuelt,” skriver man i et aktindsigtsdokument.

Med andre ord der en usikkerhedsfaktor i kommunernes indberetning, hvilket betyder at man ikke ud fra data hos Plejehjemsoversigten.dk kan sige præcist, hvor mange friplejehjem der er i Danmark og derfor har Folketingets social- og ældreudvalg ikke fået de rigtige tal.

Ministerens svar, vores aktindsigt og krydstjek af data fra Sundhedsdatastyrelse og Sundhedsstyrelsen bekræfter i den sammenhæng, at vi fortsat har en udfordring med let og ubesværet at kunne få det rigtige billede af plejehjemskapaciteten, herunder hvor mange friplejehjem vi har i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har overblikket over friplejehjem

Skal man præcist vide hvor mange friplejehjem der er certificerede i Danmark, skal man have fat i Sundhedsstyrelsens opgørelse over certificerede friplejehjem, for man kan ikke opføre et friplejehjem uden at være certificeret, men også her er der et par snubletråde.

Fordi et friplejehjem der er blevet certificeret, er det ikke det samme som, at det er taget i brug endsige opført, oplyser Sundhedsstyrelsen. Der er også den lille finte, at hvis et friplejehjem ønsker at udvide og bygge til så skal man certificeres til de nye boliger og på den led kan samme friplejehjem optræde indtil flere gange på sundhedsstyrelsens liste over certificerede plejehjem. 

Endelig skal man være opmærksom på om nogle af de opgjorte friplejeboliger i virkeligheden er botilbud på socialområdet og ikke friplejehjem for ældre på almenområdet. Det er nemlig sådan, at en leverandør på socialområdet godt kan få et byggeri af et botilbud certificeret inden for friplejeboligrammerne.

Det er denne kompleksitet, der kræver et virkelighedstjek af dem der behandler data, hvilket vi gjorde så vidt det var muligt tilbage i 2020, hvor landkortet så ud som nedenfor, men selv med et virkelighedstjek af hjemmesider og CVR-register må vi erkende, at der er en risiko for, at vi har overset et friplejehjem.

Ser man på landkortet vil man se, at der i 2020 gik et næsten ubrudt bælte af kommuner fra Køge i øst og til Varde i vest, der ikke havde et friplejehjem. Koncentrationen af friplejehjem var klart størst i Jylland med Viborg Kommune som topscorere i antal friplejehjem.

I 2020 var der 65 certificerede friplejehjem fordelt på 38 kommuner, som var på vej eller taget i brug.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply