Skip to main content

Indkøbsdata hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) viser, at de offentlige indkøbere i praksis ofte køber konventionelle produkter – også selv om den lokale indkøbspolitik stiller krav om grønne indkøb. 

Det fremgår af et nyhedsopslag fra SKI.

Meldingen om de offentlige indkøberes adfærd er interessant, fordi stort set alle offentlige institutioner, statslige, regionale eller kommunale i en fælles hype har flashet en grøn indkøbspolitik de sidste år. Virkeligheden er bare den, at når det kommer til de konkrete indkøb, så gør man tilsyneladende, som man plejer.

En stor barriere for at købe mere grønt ind i den offentlige sektor er desuden manglende viden om, hvilke produkter der reelt er de grønneste på tværs af et bredt sortiment, som det SKI huser.

Derfor arbejder SKI målrettet med at tydeliggøre det grønne valg i indkøbssituationen, så det bliver lettest muligt at købe grønt.

SKI har derfor lanceret en mærkat, der skal gøre det lettere for de mange medarbejdere i den offentlige sektor, der foretager indkøb. Mærkatet fungerer som et sorteringsfilter i SKI’s e-katalog og som et supplement til de kendte miljømærker.

“Med de nye filtreringsmuligheder bliver det synligt, hvilke produkter der ud over de miljømærkede lever op til vores grønne krav. Filtret kan bruges til at skræddersy og sammensætte sit eget grønne e-katalog, så fx daginstitutionen kun kan vælge produkter fra den grønne hylde, når de skal købe ind,” siger Katrine Pape Huldahl, chef for CSR og bæredygtighed i SKI.

To mærkater på vej

Det nye mærkat hedder ’Grønt alternativ’ og er det første af to mærkater, der skal gøre det lettere at finde og købe grønne produkter på SKI’s aftaler. 

Grønt alternativ er i første omgang lanceret på SKI-aftalen 50.20 Forbrugsartikler. Her er det en ekstern kemiingeniør med ekspertise inden for materialer og kemi, der har identificeret og udvalgt 321 produkter, der har en særlig miljømæssig profil ud fra et livscyklusperspektiv, inden for produktkategorierne poser, sække, madfilm og engangsartikler. Det kan fx være produkter produceret af genanvendte materialer. De 321 produkter supplerer dermed de knap 300 produkter på aftalen, der har opnået et officielt miljømærke.

Grønt alternativ synliggør produkter på SKI-aftalerne, som lever op til grønne krav. Det kan fx være genbrugte produkter, produkter med lav TCO eller produkter, der er mindre skadelige for klima og miljø end tilsvarende produkter.

Det andet mærkat hedder ’UBL § 46’. og er endnu ikke er lanceret. Den mærkat skal synliggøre de produkter i SKI-kataloget, der dokumenteret lever op til de samme krav som en officielt mærket variant, men som ikke har et miljømærke. Udbudslovens § 46 siger nemlig, at selvom offentlige ordregivere stiller krav om specifikke mærker i udbuddet, er ordregiverne udbudsretligt forpligtet til at acceptere andre mærker eller anden passende dokumentation for, at produkter eller ydelser lever op til tilsvarende kriterier.

Trækker på ekstern ekspertise

Det er uvildige eksperter, der afdækker kriterierne bag SKI’s nye mærkat, udvælger produkter og sørger for en løbende kontrol med dem.

”Det er eksterne fageksperter eller konsulenthuse med grøn ekspertise, der ser på krav og sortimenter og vurderer, hvilke produkter der har en mere grøn profil end andre alternativer ud fra de opstillede parametre. De produkter, der lever op til kriterierne, får et af vores mærkater, så de kan indgå i kundens beslutningsproces,” forklarer Katrine Pape Huldahl.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply