Skip to main content

Et helt særligt segment, der dækker 30.000 børn, er ikke en del af en netop afsluttet undersøgelse om forældrenes tilfredshed med deres dagtilbud.

Det drejer sig om de børn, hvis forældre har valgt et privat pasningstilbud.

”Det er ærgerligt, at de private dagtilbud ikke er omfattet af undersøgelsen. De private dagtilbud fylder ganske meget i nogle kommuner, og vi ved, at de er populære og ofte tilbyder et anderledes tilbud,” siger Branchedirektør Jakob Scharff i et nyhedsopslag.

Han peger på, at i 2019 valgte forældrene til 33.550 børn et privat alternativ til de kommunale tilbud. ”Vi kan få endnu bedre dagtilbud, hvis vi kan sammenligne på tværs af kommunal og privat – og i øvrigt spørger alle,” siger han.

Giver et kommunalt sammenligningsgrundlag

Jakob Scharffs udtalelser tager udspring i en helt ny stikprøvebaseret tilfredshedsundersøgelse, som 228.000 forældre deltaget i. Her har Danmarks Statistik spurgt de mange forældre i landets kommunale og selvejende daginstitutioner samt kommunale dagplejer om deres tilfredshed.

Gode dagtilbud er afgørende for, at vores børn får en god start på livet. ”Jeg er derfor glad for at se, at forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud er høj,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen i forbindelse med offentliggørelsen

Dagtilbudsområdet er et af de velfærdsområder, som regeringen vil sætte fri med de nye velfærdsaftaler.

” Når vi sætter fri, skal vi samtidig lytte ekstra nøje og tage forældrenes oplevelse af kvaliteten seriøst. Her er de nationale brugertilfredshedsundersøgelser et vigtigt redskab til også fremover at følge med i tilfredsheden,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Den nye tilfredshedsundersøgelse gør det som noget nyt muligt at sammenligne de enkelte dagtilbud både i og på tværs af kommunerne og se på forældretilfredsheden med de enkelte lokale dagtilbud og dermed, hvor udviklingspotentialerne ligger, men de private er altså ikke med. 

I fremtiden bør de private være med

Et forskningsprojekt fra RUC konkluderede i 2021 på tværs af alle dagtilbud, at de private daginstitutioner leverer højere kvalitet på en række kvalitetsindikatorer. 

”For fremtidige tilfredshedsundersøgelser bør vi sikre, at forældrene kan sammenligne tilfredsheden på tværs af alle institutioner. Dermed opnår forældrene den højest mulige grad af selvbestemmelse, og samtidig kan samtlige dagtilbud kvalitetsudvikle med afsæt i resultaterne,” siger Jakob Scharff

Resultaterne af undersøgelsen viser, at forældrene overordnet er godt tilfredse: 86 pct. af forældrene svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. Tilfredsheden varierer dog, særligt mellem de enkelte dagtilbud. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply