Skip to main content

På samme måde som ved olie- og gasprojekter i Nordsøen vil staten at eje 20 procent af de projekter, der vil lagre CO2 i den danske undergrund. Det fremgår af en aftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået tirsdag. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Ved at være medejer fjerner staten en del af risikoen fra de private selskaber. Det skal hjælpe en ny erhvervssektor i gang. Samtidig får staten del i overskuddet, hvis CO₂-lagring bliver en god forretning. Med både Danmarks og andre europæiske landes klimamål og en voksende indsats for at fange og lagre CO₂, kan den danske undergrund, hvor der er god plads til lagring, komme i spil.

”I årtier har Danmark tjent på at trække olie og gas op af Nordsøen, men nu har vi aftalt rammerne for, hvordan vi på sigt kan tjene på at pumpe CO₂ ned i samme undergrund. Olieeventyret kan blive til et klimaeventyr. Det er nødvendigt, at CO₂ skal indfanges og lagres for at holde temperaturstigningen nede, og vi forventer en efterspørgsel efter CO₂-lagre i hele Nordeuropa. Denne aftale kan både styrke et nyt grønt erhverv og på sigt Danmarks økonomi,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Indfangning og lagring af CO2 er et af elementerne i regeringen og Folketingets plan for at nå klimamålet i 2030.

I Dansk Folkeparti er man meget tilfredse med at aftalen danner grundlag for en række centrale rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark.

”Det er et væsentligt skridt i den grønne udviklingsstrategi. Det er en vigtig aftale som giver muligheder for de grønne teknologier, som netop skal skabe klimagevinster, samt vækst og innovation i Danmark,” siger klima-, energi- og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen.

Risikodeling en del af medejerskabet

Lagringen kommer til at foregå sådan, at selskaber ansøger om at benytte den danske undergrund som CO2-lager. I første omgang bliver der blandt andet tale om CO2-lagring i gamle olie- og gasboringer.

I den forbindelse bliver det et krav til ansøgningen, at den danske stat får ejerskab på en femtedel af projekterne.

Med en femtedel af ejerskabet får staten også del i overskuddet, hvis projekterne viser sig at blive en god forretning.

Modsat skal staten også komme med en femtedel af investeringerne og kan hænge på en femtedel af regningen for de projekter, der aldrig bliver så succesfulde som ventet.

Dermed bliver det på samme måde, som når selskaber har søgt om licens til at udvinde gas eller olie fra den danske undergrund.

Aftaleparterne er enige om, at CO₂-lagring skal beskattes efter de almindelige skatteregler. Efter det første udbud af lagringstilladelser i Nordsøen i 2023, samles parterne igen for at evaluere statens deltagelse frem mod næste udbud af lagringstilladelser.

Der blev med klimaaftalen for Energi og Industri i 2020 afsat i alt 16 mia. kr. i en støttepulje til fangst, lagring og anvendelse af CO₂, og vilkårene for lagring i dansk undergrund skal være klar til de første, som gør brug af puljen.

Læs aftalen om rammevilkår for CO₂-lagring i Danmark.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply