Skip to main content

Af Søren Andersen, direktør for Attendo DanmarkDiskussionen omkring den såkaldte Herlevmodel for plejehjem har i den seneste tid kredset meget omkring offentlig eller privat, det mener jeg er et forkert fokus. Diskussionen bør snarere fokusere på, hvad forskellige modeller betyder for brugerne af plejehjemmene, og for de skatteborgere der skal betale. 

For de ældre drejer det sig grundlæggende om, hvorvidt de selv kan vælge, hvem der skal levere den pleje og omsorg de skal modtage. Dette kan de kun såfremt, der er forskellige leverandører af plejehjem, det er der ikke i cirka halvdelen af de danske kommuner, hvor der kun er kommunale plejehjem.

At konkurrence betyder noget for servicen, mener jeg blev bevist, da defacto monopolerne hos eksempelvis SAS, Tele Danmark og DR blev brudt for snart mange år siden. Hvis et privat plejehjem ikke leverer servicen, så har det den konsekvens, at de ældre, og deres pårørende ikke vælger stedet, og så taber aktionærerne penge. Det er et sundt pres for at skulle levere den rette vare.    

Dette gør også, at man som privat arbejdsgiver på velfærdsområdet er nødsaget til at forholde sig til hvordan man tiltrækker og uddanner arbejdskraft til branchen. Og her er alle gode kræfter, og godt offentligt privat samspil nødvendigt, for manglen er massiv. 

Gennemskuelig samfundsøkonomi ved friplejehjem

For så vidt angår skatteborgerne, er der gevinst at hente ved at lade private levere friplejehjem. Den private operatør skal have det samme, som det koster kommunen at levere omsorgen. Kommunen skal ikke betale for uudnyttede kapacitet, som de skal hvis der er tale om et kommunalt plejehjem. Skulle den private operatør være i stand til at drive plejehjemmet billigere end kommunen, og dermed skabe overskud, betales der skat af overskuddet, hvorved udgiften samlet set bliver mindre for det offentlige. 

Den økonomiske effekt for samfundet er således langt lettere at gennemskue ved friplejehjem end ved udbud af plejehjemsdrift.   

Konklusionen er derfor

  • hvis kommunen er bedst til at drive plejehjem, så vil et friplejehjem ikke kostet skatteborgerne noget ekstra 
  • hvis de private er bedst, er det billigere for skatteborgerne

Jeg kan derfor ikke se nogen argumenter for, at Herlev-modellen ikke skal stå sin prøve. Aktionærerne investerer jo deres penge i forventning om at få et afkast, altså at de private kan drive bygningerne bedre end det offentlige, og dermed tjene penge. De største aktionærer i Danmark er i øvrigt pensionskasserne og dermed arbejdstagerne.   

Reel fri konkurrence omkring at levere plejehjem

Man må formode, at Pension Danmark netop samarbejder med Herlev kommune, i forventning om at tjene penge på det, så arbejdstagernes pensioner kan vokse. 

Hvis vi skal skabe optimale forhold for både brugerne af plejehjemmene og for skatteborgerne, bør vi sikre at der er reel fri konkurrence omkring at levere plejehjem, det kræver en række ændringer i den nuværende lovgivning: 

  • Tillad Herlevmodellen da den giver kommunerne muligheden for at omgå anlægsloftet 
  • Fjern kommunernes mulighed for, med planloven i hånden at blokere for at private kan opføre friplejehjem  
  • Stil krav om gennemskuelige beregninger af kommunernes omkostning pr plejedøgn. Eksempelvis gennem krav om samme form for revision af kommunale regnskaber som af private virksomheders    

Først når ovenstående hindringer er fjernet er der reel fri konkurrence, til gavn for brugere af plejehjemmene og for skatteborgerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply