Skip to main content

Produktivitetskommissionen vurderer ”at systematisk og strategisk brug af konkurrence om offentlige opgaver gennem udbud er et afgørende redskab til at effektivisere den offentlige opgavevaretagelse.” Det skyldes, at offentlige udbud er en effektiv måde at afprøve, om markedet kan tilbyde en bedre og/eller billigere løsning end den eksisterende.

”Alt for ofte er det virksomhedernes opfattelse at hvis de blot har en god relation til Borgmesteren eller Kommunaldirektøren så er de godt på vej” siger medindehaver Pernille Søndergaard.

Pernille har de seneste 20 år været chef og direktør, i private virksomheder der netop har kommuner som primære kunder.”Da jeg selv kom i byrådet, kunne jeg jo se hvor megen viden jeg troede jeg havde om ”min” kunde” udtaler Pernille Søndergaard.Hvis vi skal udvikle og udnytte det store potentiale der er i samarbejde mellem kommuner og private virksomheder, skal der endnu mere viden om maskinrummet i kommunerne ud til virksomhederne.

Kend din kommunes udvalgsstruktur

Virksomhederne bør kende udvalgsstrukturen i den enkelte kommune, konstitueringsaftalen, formanden for det relevante fagudvalg, organisationsstrukturen etc. Hvis ikke den kendskabsgrad bliver bedre, ender virksomhederne med at gå ind ad den forkerte dør og dermed ikke opnå det ønskede resultat. Den helt konkrete udfordring er, at hvis vi ikke bliver bedre til dette samarbejde, kan vi ikke løse velfærdsopgaverne optimalt i fremtiden.

”Som Borgmester oplever man også, at virksomheder helt basalt ikke kender en kommunes årshjul. Eksempelvis har vi mange eksempler på, at en virksomhed i november måned kommer med en ide til et samarbejde / produkt. Problemet er, at det er lige efter, at en budgetaftale er på plads” siger Anders Gerner Frost.

I en kommune kan man ikke lige åbne en budgetaftale og sætte penge af, hellere ikke selvom det er en fantastisk ide. En budgetaftale er en politisk aftale og derfor ikke lige så agil som virksomhederne selv er vant til i deres budgetter og prognoser.

“Det er helt klart vores anbefaling i GernerSondergaard, at man får udarbejdet en lokal kommuneanalyse før man går ind ad døren hos en kommune, det kan hurtig være spildt arbejde og en spildt relation. Der er 98 kommuner, det betyder 98 forskellige bud på udvalgsstrukturer, 98 forskellige organiseringer i administrationen, 98 forskellige konstitueringer, 98 forskellige flertal osv.

”I GernerSondergaard vil vi gerne klæde virksomheder på til mødet med kommunerne, og dermed være medvirkende til, at der i fremtiden bliver endnu mere samarbejde mellem private virksomheder og kommuner. Der er ingen tvivl om at morgendagens udfordringer i kommunerne ikke udelukkende kan løses i og af kommunerne, virksomhedernes evne til innovation, effektiv driftsafvikling og ikke mindst deres evne og mulighed for agility vil få betydning for fremtidens opgaveløsninger i kommunerne” slutter Pernille Søndergaard.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply