Skip to main content

Tirsdag var første gang et nyt tværgående netværk bestående af en række borgmestre og Dansk Industri kiggede på muligheden sammen at udvikle et forsøg med frikommuner på erhvervsområdet, hvor meningen er at luge ud i både statsligt og kommunalt bureaukrati. Det skete på et Borgmestermøde i Industriens Hus fremgår det af en pressemeddelelse.

”Med et frikommuneforsøg kan vi som kommuner på forsøgsbasis blive frigjort fra statslig lovgivning på en række områder,” siger Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen (V) i en kommentar.

Det er Varde Kommune og Dansk Industri, som har taget initiativ til forsøget, for i deres optik skal vi have tæmmet den vildt voksende jungle af regler, love, bestemmelser og krav som er en klods om benet på dansk erhvervsliv. 

Det er tanken, at kommunerne skal have frihed til at beskære de værste statslige og kommunale administrative byrder, unødvendigt bøvlede regler og lange sagsbehandlingstider, som erhvervslivet oplever i dagligdagen. – Og der er plads til flere kommuner i forsøget, lyder det fra de to parter.Det et startskud

“Vi håber at kunne få en bred commitment fra de øvrige borgmestre. Min oplevelse er, at der er rigtig rigtig mange borgmestre, der rigtig gerne vil drive denne her dagsorden frem,” siger Mads Sørensen til arrangementet til NB-Økonomi

Der var ti kommuner repræsenteret til arrangementet hos Industriens Hus, hvor DI holder til på Rådhuspladsen i København. Det rejste en del kritik blandt de fremmødte. De pågældende kommuner, der var til stede i København var Varde, Gribskov, Nordfyns, Køge, Hedensted, Hvidovre, Horsens, Tønder, Høje-Taastrup og Solrød. Det var ikke borgmesteren, der repræsenterede alle de fremmødte kommuner. “Det er dejligt at se, at så mange har taget over Storebæltsbroen for at komme hertil. Ikke desto mere skuffende at se, hvor få sjællandske og hovedstadskommuner, der er. Det er jeg meget meget skuffet over,” sagde Marie Stærke (S), der for uden at være borgmester i Køge Kommune er næstformand i Socialdemokratiet.

Dansk Industri ser det ikke som et problem i første omgang, at kun ti kommuner deltog i det første borgmestermøde om muligheden for at få frikommuner på erhvervsområdet. 

“Det er et startskud på at få nogle engagerede kommuner med og så få nogle ambassadører rundt omkring. Vi håber nu på, at det vil sprede sig. Vi vil gerne have endnu flere kommuner med,” siger Kim Haggren, der er vicedirektør og SMV-chef i Dansk Industri, til NB-Økonomi.Ikke det vilde vesten

Det er især de små og mellemstore virksomheder, som døjer med de omfattende administrative byrder.

”Selvfølgelig skal det ikke være det rene vilde vesten og afskaffelse af nødvendig lovgivning. Det handler om at forenkle lovgivningen og fjerne unødige byrder for virksomhederne de steder, hvor det kan lade sig gøre,” siger vicedirektør og SMV-chef Kim Haggren, DI.

Han mener det går den forkerte vej med bekæmpelsen af bureaukrati, som dræner virksomhederne for kræfter. ”Og statsministeren har i sin nytårstale erkendt, at der skal sættes ind for at begrænse mængden af ny lovgivning. Vi opfordrer derfor regeringen til at sige ja til et frikommuneforsøg på erhvervsområdet, hvor den enkelte kommune slippes fri til at fjerne bare noget af bøvlet,” siger Kim Haggren.Ønsker tre helt konkrete områder sat fri

Varde Kommune og Dansk Industri peger på tre helt konkrete områder, hvor kommunerne kunne sætte ind i et frikommuneforsøg:

  1. Byggesagsbehandling – sagsbehandlingstiderne er steget på tværs af hele landet og det er meget komplekst og omfangsrigt for virksomhederne.
  2. Sygedagpenge – refusion er bøvlet, og det er svært at få en god dialog med kommunerne.
  3. Klimatilpasning på tværs af kommuner – mange forskellige regelsæt, som ikke spiller sammen og problemstillinger som kommunerne ikke må løfte, som det ser ud i dag.

Kim Haggren mener, at et godt sted at starte kunne være byggesagsbehandlingen, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tværs af kommuner er steget i perioden 2017 til 2021 fra 36 dage til 63 dage. ”Det skyldes, at bygningsreglementet er meget komplekst og omfattende, selv når det blot gælder simple udvidelser af eksisterende bygninger,” siger han.

Ifølge Varde Kommune og Dansk Industri er meget af det administrative bøvl, som virksomhederne møder, bundet op på national lovgivning som kommunerne skal følge, men som er ude af trit med lokale forhold i kommunerne. For eksempel er sygedagpengeområdet komplekst, og der er forskelle i demografien på tværs af kommunerne samtidig med, at virksomhederne bøvler med refusion.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply