Skip to main content

Inden for de sidste fire år har der været en markant stigning af nyoprettede virksomheder, der tilbyder privat sygepleje, der viser en scanning, som OPS-Indsigt har foretaget af markedet.

Stigningen skal ses i perspektiv af, at vi Inden for de næste syv år vil have 160.000 flere ældre end i dag ifølge Danmarks Statistik og mange af dem vil have behov for pleje samtidig med, at vi har et fald i antallet af varme hænder i plejesektoren med op mod 50.000, da nogle af de store årgange går på pension. 

Vi kan med andre ord komme til at stå i en situation, hvor den offentlige sektor ikke kan holde hvad den lover, fordi antallet af hænder ganske enkelt ikke matcher behovet og dette må forventes, at blive yderligere forstærket, hvis de tidligere offentligt ansatte sygeplejersker går privat.

Den situation er ikke helt hypotetisk. Vi kunne sidste efterår berette om, at sygeplejersker var begyndt at udbyde deres arbejdskraft gennem private vikarbureauer, men hvad hvis nu den tendens blev suppleret med sygeplejersker, der går privat og tilbyder deres kompetencer uden for det offentlige system?

Tror ikke, at vi kan nøjes med det offentlige

I 2020 oprettede en ingeniør og en sygeplejersker præcis deres egen virksomhed, af netop tilsvarende grunder det fremgår af en artikel i Kommune Fokus.

”Der er noget galt med systemet. Jeg tror ikke, at man kan nøjes med den offentlige hjælp fremover. Der kommer flere og flere ældre, og de næste generationer finder sig ikke i at blive placeret på et plejehjem. I KeasCare er vi den ekstra pårørende, men vi er fagligt funderet,” sagde Lone Bliksted, der er medstifter af KeasCare.Hun breder hendes forretningsmodel ud i et interview med OPS-Indsigt, her kommer vi bl.a. ind på, hvad der er årsagen til, at sygeplejersker bliver tilmeldt hendes virksomhed og hvorfor KeasCare ikke kommer til at udvikle sig til en almindelig vikarvirksomhed.

KeasCare er beliggende i Aarhus, men dækker hele landet og går altså ind og dækker, der hvor det offentliges formåen slipper op.

Men hvor mange virksomheder drejer det sig egentligt om?

Tydelig vækst i antal nye virksomheder

OPS-Indsigt har med udgangspunkt i CVR-Registeret scannet væksten på dette ikke så omtalte marked.

Her tegner der sig et ganske interessant billede. Over de seneste seks år er der stiftet 21 nye virksomheder, der leverer såkaldt `privat sygepleje´. Det kan ikke udelukkes at flere af disse virksomheder også har kontrakt med det offentlige, selvom det ikke tydeligt fremgår af de oplysninger vi efterfølgende har fundet frem.

Fra 2016 og frem til 2018 stiftes der i snit en virksomhed om året og det ligger stabilt også årene forud, men frem til 2021 sker der en stigning, hvor der i snit stiftes fem virksomheder om året. 

Opgørelsen siger ikke noget som helst om, hvor stort markedet er, men kan ses som en lille indikator på, at markedet er i bevægelse i den retning, som Lone Bliksted forudser.

Stifinder i det offentlige

Og så fortæller Lone Bliksted noget ganske interessant.

” Vi hjælper også med at skubbe på hos det offentlige i forhold til de tilbud, der er der”.

Privat sygepleje bliver her rådgivende og assisterende i forhold til pårørende eller svage borgeres navigation i det komplekse offentlige system. Ikke et ord om, at KeasCare som virksomhed, gør det her for at få opgaven fra eksempelvis kommunen. Nej det handler om at understøtte borgeren i at få den nødvendige hjælp. 

De private sygeplejersker bliver så at sige stifindere i det offentlige velfærdssystem.

Størst koncentration i hovedstadsregionen

Ser man på, hvor de her virksomheder geografisk er lokaliseret, så finder vi en koncentration i hovedstadsregionen, hvor 9 kommuner har en eller flere af den type virksomheder.

 

Kort om vores undersøgelse

Vi har i CVR-registeret søgt på branchekoden 869010 for årene 2016 – 2022, som blandt andet dækker sygepleje. Det gav 416 resultater og heraf 21 nyoprettede virksomheder der hovedsageligt udøver privat sygepleje.

Herefter har vi screenet virksomhederne for privat sygepleje og tjekket hjemmesider, så vidt det var mulig. Undersøgelsen må tages med det forbehold, at da branchekoden ikke præcist går på `privat sygepleje´, er der risiko for, at ikke alle virksomheder der udøver privat sygepleje er medtaget. Det betyder, at der kan være tale om nogle som vi har overset i forbindelse med vores screening. Tallet kan derfor være større. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply