Skip to main content

Langt størstedelen af kontakterne mellem borgere og medarbejdere foregår i en saglig og fredelig tone, men det er ikke ukendt for medarbejdere i kommunerne, at der kan der opstå situationer, hvor medarbejderen kan blive bekymret for, hvorledes et møde bliver refereret måske endda optaget på lyd eller video.Kolding Kommune har nu med en meget omtalt sag om videooptagelse af hjemmehjælpere i et privat hjem som bagtæppe lavet tydelige regler for borgernes møde med kommunens ansatte, når det angår optagelse af lyd og billeder. Det fremgår af et referat fra kommunens økonomiudvalg.Reglerne kommer i slipstrømmen på corona, hvor meget foregik via en computerskærm, og mange samtaler på eksempelvis jobcentret foregik over Teams. Her oplevede mange ansatte i kommunerne, at man blot med et klik kan optage mødet.I Kolding Kommune har man desuden haft en konkret sag om en sagsbehandler, som oplevede at blive konfronteret med brudstykker af en hemmelig optagelse af en samtale, der derfor kom til at fremstå misvisende, oplyser næstformand i kommunens hovedsamarbejdsudvalg, Hanne Thomsen til Jydske Vestkysten”Men nu ved vi, hvad kommunens regler er på området, og hvad vi kan forlange af borgerne, siger hun.Kolding Kommune har udover sagen med sagsbehandleren tidligere været i kraftigt fokus i forhold til begrebet videoovervågning i den kommunale hjemmepleje.

Det førte til at kommunen hyrede det private plejefirma Care Link til permanent at udføre hjælp og pleje til delvist lammet kvinde i et hjem for at undgå, at de kommunale medarbejdere i hjemmeplejen skulle gå ind i et privat hjem, hvor der var videoovervågning.

Men det er ikke den sag alene, der er anledning til de nye retningslinjer, siger kommunaldirektør Thomas Boe.”Selvfølgelig har vi taget de erfaringer, vi har i den sag, med os. Men dialogen om problematikken startede i coronatiden, hvor vi kom til at tale om, hvem der kan lytte med, når samtaler og undervisning foregår over nettet,” siger han.Vil skabe tryghed for begge parterThomas Boe peger på, at samtaler mellem kommunen og borgerne ofte er følsomme både for borgerne og medarbejderne. ”Så nu forsøger vi at skabe tryghed for alle parter med nogle retningslinjer for, hvordan de nye teknologiske medier må bruges, så de ikke misbruges i mødet mellem borgerne og vores medarbejdere,” siger Thomas Boe.Han forventer, at de nye retningslinjer vil skabe trygge rammer for en mere fleksibel hverdag, hvor man ikke altid behøver at mødes fysisk.I retningslinjerne, som kan findes på kommunens hjemmeside, opfordrer kommunen generelt borgerne til at lade være med at optage møder og telefonsamtaler, fordi det “kan virke hæmmende for den åbne dialog.” I stedet kan man tage en bisidder med eller få udskrifter af notater eller referater for at huske mødernes indhold.Reglerne bygger på ombudsmandens udtalelserI forhold til lydoptagelser fastslår kommunen med henvisning til ombudsmandens tidligere udtalelser om dette, at “du har som borger ikke krav på at optage en samtale”, og at det er kommunen, der fastsætter rammerne for møder med borgerne. Derfor skal borgerne altid orientere de kommunale medarbejdere, hvis de ønsker at optage en samtale eller et møde, og det vil “som oftest blive accepteret”, hvis borgeren har et sagligt behov – eksempelvis personlige forhold. Men man kan altså få afslag på at lave en lyd og videooptagelse med en saglig og konkret begrundelse om årsagen.I forhold til videooptagelse som har været meget på tale i kommunen fremgår det, at hvis man ønsker at filme en samtale eller et besøg i sit eget hjem, skal borgeren orientere kommunens medarbejder på forhånd.Sker det ikke, kan borgeren ende med at blive meldt til politiet for overtrædelse af straffeloven og tv-overvågningsloven, fremgår det af reglerne.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply