Skip to main content

Et politisk flertal i Region Sjælland har besluttet at hjemtage transporten af blodprøver fra praktiserende læger og speciallæger og ind til sygehusene. Indtil nu har opgaven ellers været udbudt.

”Vi har desværre oplevet, at vores tre leverandører de sidste fem år enten ikke har været driftssikre nok eller ikke har levet op til kontrakten eller vores social- og arbejdsklausuler i form af udbetaling af løn på overenskomstlignende vilkår. Det tager vi nu konsekvensen af,” siger Susanne Lundvald (A), formand for Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland i en pressemeddelelse.

På den måde kan man også udnytte ressourcerne bedst internt i regionen, fremgår det videre af pressemeddelelsen.

I januar skrev Fagbladet 3F, at et af transportfirmaerne havde underbetalt 35 chauffører, der var ansat til at kører med blodprøver for Region Sjælland, for samlet 443.000 kroner. Det vidste en stikprøve, som regionens kontrolenhed havde foretaget.

Chaufførerne har dog fået deres penge, selv om firmaet gik konkurs, fordi regionen besluttede at tilbageholde betalingen til firmaet, da underbetalingen blev afsløret, fordi firmaet ikke overholdt de arbejdsklausuler, som de ellers havde skrevet under på.

Stod overfor et genudbud

Hver dag tages en lang række prøver hos de praktiserende læger og speciallæger rundt om i regionen. Den opgave har de seneste år været løst af private virksomheder, men det ændrer sig nu. Baggrunden er ifølge regionen de omtalte udfordringer med leveringssikkerhed og overholdelse af sociale klausuler.

”Vi har valgt at hjemtage opgaven med transporten, da det er helt centralt, at vores borgere og læger rundt om i regionen kan være sikre på, at blodprøverne bliver hentet til tiden og håndteret korrekt,” siger Susanne Lundvald.

Region Sjælland stod ellers foran at skulle sende opgaven i et nyt udbud, men det kommer altså ikke til at ske. Beslutningen om at hjemtage opgaven er besluttet af Regionsrådet, hvor et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte for. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod.

Kalder hjemtagelsen for opgavetyveri

Men hvorfor har man ikke bare udbudt opgaven på ny og her via konkurrenceudsættelse fundet nye leverandører, som er driftssikre og overholder de sociale klausuler?

”Der skal leves op til de aftalte vilkår, og når erfaringerne viser, at det ikke kan lade sig gøre, så må vi tage ansvar,” siger Susanne Lundvald og peger på, at det er mere sikkert i regionens eget regi.

Den betragtning er Lars Lindskov, som er valgt for Det Konservative Folkeparti, ikke enig i.

”Det offentlige opgavetyveri er gået amok. Det kan ikke være rigtigt, at alle private virksomheder uden undtagelse er kriminelle banditter, mens det offentlige er på linje med de hellige munke fra Assissi,” siger han til OPS-Indsigt.

Han peger på, at det private og det offentlige er hinandens forudsætninger – ikke hinandens modsætninger. Han mener desuden, at langt de fleste opgaver hører hjemme i den private sektor. 

”Derfor stemmer jeg stort set konsekvent imod “hjemtagelse”, som det så smukt formuleres. Det burde retteligt hedde “offentligt opgavetyveri”, slutter Lars Lindskov.

Det bliver Region Sjællands afdeling for Indkøb, Logistik og Produktion, der kommer til, at stå for den ”hjemtagne opgve” med at transportere blodprøverne og depotvarer til og fra lægerne. Fremover bliver det en del af regionens samlede transportopgaver, som blandt andet tæller kørsel af forskelligt materiel til de praktiserende læger og kørsel af vasketøj til og fra sygehusene.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply