Konsortium af offentlige og private aktører vil fange og lagre C02

Del artiklen:
CO2 er omdrejningspunktet for det nordjyske erhvervsfyrtårn. Aalborg Portland er en af aktørerne i det nordjyske konsortium, der står bag fyrtårnet.
CO2 er omdrejningspunktet for det nordjyske erhvervsfyrtårn. Aalborg Portland er en af aktørerne i det nordjyske konsortium, der står bag fyrtårnet. - Foto: Aalborg Portland

I Nordjylland går private og offentlige aktører sammen i ambitiøst konsortium for at skabe et fyrtårn, der skal skabe et helt nyt erhvervsområde på fangst, lagring og anvendelse af C02 “Vi har alle forudsætningerne for grøn omstilling i Nordjylland via CO2-fangst, lyder det fra en aktør.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Nordjylland skal være regionen, hvor resten af verden kan lære, hvordan man skaber vækst og arbejdspladser og samtidig bidrager til den grønne omstilling gennem en satsning på klimateknologi.

Det er ambitionen fra konsortiet bag det nordjyske erhvervsfyrtårn ”CCUS Fyrtårn Nordjylland” (CCUS = carbon, capture, usage and storage), som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at støtte med 92,4 mio. kr. fra de særlige REACT-EU-midler, der bl.a. kan anvendes til grøn omstilling. 

CO2 skal nemlig ikke længere være et affaldsprodukt, der belaster klimaet, men et råstof, der danner basis for produktion af fremtidens grønne brændstoffer, blandt andet via Power2X. 

“Vi skal skabe et helt nyt erhvervsområde. Nordjylland bliver en international foregangsregion for fremtidens grønne erhverv. Og vi vil vise, at vi ikke alene kan aflaste klimaet ved at udnytte CO2, men også skabe vækst og arbejdspladser,” siger Poul Knudsgaard, direktør i Green Hub Denmark, der deltager i konsortiet i en pressemeddelelse.

Højeste CO2-udledning per indbygger

Konsortiet består af en række offentlige aktører og 27 private virksomheder, som bringer en betydelig medfinansiering ind i udviklingen af fyrtårnsprojektet og ligger ikke helt tilfældigt i Nordjylland.

Region Nordjylland har nemlig den højeste CO2-udledning per indbygger i Danmark, hvilket primært skyldes udledninger fra cementproduktion og andre fossile kilder som kraftvarmeværker. Hos cementproducenten Aalborg Portland glæder managing director Michael Lundgaard Thomsen, sig over bredden i det nye konsortium:

“Vi har alle forudsætningerne for grøn omstilling i Nordjylland via CO2-fangst og -lagring. Men det er en kæmpestor opgave, og det er store investeringer, vi står overfor. Derfor er det afgørende, at så mange aktører – offentlige og private – deltager i konsortiet,” siger han.  Hos Aalborg Portland regner man selv at bruge 1 mia. kr. på bæredygtige investeringer frem til 2025.

Skal hurtigt i gang

REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i løbet af 2022 og 2023 bl.a. føre til en analyse af, hvordan den grønne CCUS-infrastruktur i Nordjylland skal etableres. Samtidig skal de første af en række test- og demonstrations-sites begynde at tage form.

Endelig vil en del af midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gå til målrettet virksomhedsrådgivning og til at sikre, at arbejdsstyrken har de rette grønne kompetencer.

“Vi skal hurtigst muligt have gennemført analysen, så vi kan komme i gang med at involvere virksomhederne. Transport og udnyttelse af CO2 er stadig nye teknologier i Danmark. Derfor skal vi have undersøgt, om vi har den nødvendige nordjyske infrastruktur – blandt andet om nordjyske havne har potentiale til at agere CO2-mellemlager og levere Power2X,” siger Peter Rindebæk, direktør i Bladt Industries A/S og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Og peger dermed på nødvendigheden af, at få uddannet arbejdsstyrken i de nye teknologier – ”og derfor er det afgørende, at det offentlige og videninstitutioner også er med i konsortiet,” siger Peter Rindebæk.

Fakta om konsortiet

Det nye konsortium består blandt andre af Green Hub Denmark og Erhvervshus Nordjylland (ansøgere), Aalborg Universitet, Business Region North, Energy Cluster Denmark, de nordjyske havne og Hydrogen Valley. I alt er 27 private virksomheder med i konsortiet, bl.a. Aalborg Portland.