Radikale er med i et politisk benspænd på Københavns rådhus

Del artiklen:
Konflikten mellem Københavns Kommune og dagligvare leverandøren til kommunens social- og ældreområde Intervare A/S er ikke slut.
Konflikten mellem Københavns Kommune og dagligvare leverandøren til kommunens social- og ældreområde Intervare A/S er ikke slut. - Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix

De Radikale spænder igen ben for de røde partiers planer. Denne gang sker det på Københavns rådhus i en sag om den omdiskuterede virksomhed Intervare A/S. Efter at virksomheden har haft foretræde for socialudvalget, er sagen nemlig sendt i borgerrepræsentationen til endnu en omgang i manegen.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

Et flertal i Københavns Kommunes socialudvalg ville onsdag have ophævet kontrakten med det meget omdiskuterede dagligvareselskab Intervare A/S med henblik på at erstatte det med et andet firma. Det skriver TV2Lorry.

Et mindretal bestående af De Radikale, Venstre og Det Konservative Folkeparti krævede sagen sendt til behandling i Borgerrepræsentationen – en slags vetoret inden for kommunalpolitik, som gør at et medlem af et politisk udvalg kan hæve sagen til kommunens øverste beslutningsmyndighed. I dette tilfælde borgerrepræsentationen.

Læs også:
De Radikale freder kun de små private dagtilbud

Det er ikke første gang De Radikale markerer sig ved at trække over mod de blå partier, men det synes ikke at bekymre socialborgmesteren.

”Så tager vi en runde til i manegen, men jeg synes, at denne her sag er blevet forhalet unødvendigt meget, siger socialborgmester Karina Vestergaard (EL) og tilføjer, at hun anerkender partiernes ret til at kræve, at beslutningen bliver behandlet i Borgerrepræsentationen.

Ville give udvalget en uredigeret fremstilling

Socialborgmesteren og de andre røde partier var ellers klar til at træffe en endelig beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare med det argument, at selskabet ikke har rettet op på en række problematiske forhold blandt selskabets chauffører.

De røde partiers indstilling om at opsige kontrakten med Intervare kom ellers efter at virksomheden havde haft foretræde for socialudvalget.

”Formålet med var først og fremmest at give det politiske niveau i Borgerrepræsentationen en mulighed for at høre vores uredigerede fremstilling af den tvist, der desværre har været mellem os og Københavns Kommunes CSR-enhed det seneste halve år. Dernæst ønskede vi at forsikre politikerne om, at Intervare gør alt, hvad vi kan, for at fortsætte vores gode samarbejde med Københavns Kommune,” skriver Intervare i en pressemeddelelse

Frygter konsekvenserne

Om det var Intervares fremlæggelse af sagen, der fik De Radikale til sammen med De Konservative og Venstre, at stemme imod ophævelsen af Intervare-kontrakten er uklart.

”Vi mener, det er den forkerte beslutning (at opsige kontrakten, red.). Vi kunne godt bare erkende, at der ikke er flertal for og stemme imod, men vi mener bare ikke, at det bliver det sidste i denne her sag, siger Karina Bergmann (C) og fortsætter: ”Jeg frygter, at der kan komme vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ophæver kontrakten.”

Men hun kommer dog ikke præcist ind på hvad det er for konsekvenser, der er tale om, så hvad har Intervare lige sagt?

Har gjort som kommunen vil have

Af pressemeddelelsen kan man læse at virksomheden over for udvalgte har taget udgangspunkt i det krav som Københavns Kommunes CSR-enhed stillede virksomheden overfor i efteråret 2021.

Det betyder, at ejerne af de transportvirksomheder, som Intervare samarbejder og som ret beset er selvstændige juridiske enheder, ikke længere i praksis kan køre deres egne biler med varer ud til borgerne, uden at Københavns Kommunes CSR-enhed anser dem for at være lønmodtagere.

”Det er en vurdering, som er i strid med virkeligheden og gældende retspraksis, og som kommunen i øvrigt står alene med. Ingen andre kommuner i landet har lignende regler,” skriver Intervare i Pressemeddelelsen.

Læs også:
Gentofte genoptager Intervare-samarbejde

”Vi synes, det er underligt, at vi skal underlægges denne enestående fortolkning af retspraksis, når ingen andre leverandører er blevet bedt om det samme. Hvis jeg var politiker, ville jeg være nervøs for, at tilgangen fra CSR-enheden vil danne præcedens, hvilket vil have store omkostninger for kommunen og konsekvenser for borgere, der risikerer at komme i klemme. Men vi har rettet ind, og vi er klar til fortsat at hjælpe de borgere i København, som bliver visiteret til vores service – også efter den nuværende kontrakts udløb i slutningen af april,” siger kommerciel direktør Mikkel Pilemand i forbindelse med besøget i udvalget.

Men er det nu sådan, at Intervare er fejlfri og det blot handler om at et politisk flertal af parti-ideologiske årsager forfølger sagen?

Der har været udfordringer med dokumentation

Det fremgår af pressemeddelelsen fra Intervare A/S, at man under forhandlingerne med CSR-enheden i Københavns Kommune har måtte sande, at virksomheden ikke fuldt ud har kunnet levere den historiske dokumentation, som kommunen krævede for den fulde kontraktperiode tilbage til 2017. 

Det skyldes angiveligt, at nogle af de transportvirksomheder, som Intervare samarbejdede med for år tilbage, i dag er lukkede og derfor ikke er til at hente dokumentation hos. 

”Fremadrettet er det sikret, at al dokumentation til enhver tid vil kunne udleveres direkte fra Intervare, idet den samles ind hver eneste måned,” skriver virksomheden, som står lidt uforstående overfor kommunens reaktion, taget i betragtning af at virksomheden har gjort som kommunen har bedt om.

Intervare har i over 20 år leveret dagligvarer til ældre og udsatte borgere på social- og ældreområdet i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.