Skip to main content

Af Henning Voss, Præhospital direktør, Region Midtjylland. Den 6. januar 2022 bragte OPS-Indsigt et debatindlæg fra markedscheferne Morten Jung og Katrina Feilberg under overskriften: Opråb: Borgerne risikerer at betale høj pris for regionale hjemtagninger.

Et indlæg som problematiserer regionernes hjemtagning af en del af ambulancedriften. Som en del af argumentationen anfører de to markedschefer blandt andet, at Region Midtjylland overskred budgettet, allerede inden hjemtagningen af ambulancedriften var gennemført. Det er dog ikke korrekt, og det er derfor nødvendigt med en kort opsummering af de faktiske forhold.Planlagt merforbrug Når der i vores økonomiafrapportering i marts 2021 er anført et merforbrug på 33,1 mio.kr., så er der tale om et planlagt merforbrug, som skyldes engangsudgifter til etablering af ambulanceorganisationen, for eksempel etablering af ambulancebaser. Der er altså ikke tale om en budgetoverskridelse men bevilligede udgifter helt i overensstemmelse med det, der blev forelagt regionsrådet i forbindelse med beslutningen om hjemtagelsen. At det fremstår som et merforbrug i økonomirapporteringen er begrundet i intern budgetteknik. Etableringsudgifterne er altså regnet med i den fremlagte besparelse ved udbud og hjemtagelse, der lød på gennemsnitlig 11,6 mio. kr. over den første tiårige periode. I denne tiårige periode vil der være udgifter i de første driftsår til engangsinvesteringer, men allerede fra 2023 forventes etableringsudgifterne at være afdraget, og herefter er der en årlig gennemsnitlig besparelse på minimum 15 mio. kr. Region Midtjylland overtog de sidste ambulancer i den gradvise hjemtagning d. 1. december 2021. Hjemtagningen er forløbet planmæssigt og uden budgetoverskridelser. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply