Skip to main content

Buurtzorg Velfærd er navnet på en ny rådgivningsvirksomhed, som vil bistå kommuner og andre der vil arbejde med selvstyrende teams efter Buurtzorg-modellen.

Virksomheden får opbakning fra hollandske organisation Buurtzorg, som har etableret den danske virksomhed i samarbejde med to centrale personer fra det meget omtalte Buurtzorg-pilotprojekt, som fandt sted i Ikast-Brande Kommune mellem 2019 og 2021.

Projektchef og ph.d. Pia Kürstein Kjellberg fra VIVE, som evaluerede Buurtzorg-pilotprojektet i Ikast-Brande, resultaterne herfra lovende.

”Vi fandt en bedre kontinuitet, en bedre tværfaglig indsats med afsæt i borgernes behov, en bedre borgeroplevet kvalitet og et lavere sygefravær blandt medarbejderne. Det vil i høj grad være interessant, hvis der kan opnås samme resultater i andre kommuner,” siger hun i en pressemeddelelse.

Ser et marked for Buurtzorg i Danmark

Det er meget tydeligt, at Buurtzorg i Holland benytter den faglige succes fra pilotprojektet og den store ”hype” omkring modellen som trædesten ind i en tæt pakket rådgiverbranche på velfærdsmarkedet.

“Det er med glæde, at vi etablerer en dansk enhed sammen med to af Danmarks mest erfarne Buurtzorg-frontløbere, så vi kan imødekomme de mange danske forespørgsler og omfattende interesse for Buurtzorg-modellen.” siger Jos de Blok, CEO for Buurtzorg i en pressemeddelelse.

De to danske medejere af Burtzorg Velfærd ser frem til at videregive deres erfaringer fra projektet i Ikast-Brande også i forhold til udformningen af rammevilkår og støttefunktioner, som er nødvendige for en ny arbejdsform inden for ældreplejen.

”Vi er overbevist om Buurtzorg-modellen kan give mange af svarene på den krise, som ældreplejen i øjeblikket befinder sig i,” siger Bjørn Kassøe Andersen, som er en af medstifterne.

Misforstået Buurtzorg-’inspireret’ kan blive dyrt

Bjørn Kassøe Andersen var tidligere direktør for Lokalplejen Danmark ApS, der var levevarandør på det første Buurtzorg-projekt i Danmark, hvor man fik dokumenteret, at det var muligt at levere helhedsorienteret syge- og hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen. Desværre gik virksomheden konkurs i processen. Det skyldes flere omstændigheder, som Bjørn Kassøe Andersen tidligere har udtalte sig om. 

Han har bl.a. peget på flere vilkår, som kunne have gjort det muligt, at viderefører virksomheden.

”Men systemerne kunne ikke følge med – både konkret, f.eks. det kommunale it-omsorgssystem, og generelt, f.eks. embedsværket og den tænkning, som er opbygget omkring minutregnskaber og dokumentation,” skriver han i et debatindlæg på nichemediet Sundhedsmonitor.

Her understreger han nødvendigheden af at skabe rammerne for en anderledes kultur, og mulighederne for at få et reelt billede af de faktiske omkostninger ved at drive hjemmepleje efter den hollandske model, ”ellers kan noget Buurtzorg-’inspireret’ nemt gå hen og blive dyrt”, skriver han.Et tilbud til kommunerne

Virksomheden Buurtzorg Velfærd henvender sig først og fremmest til kommuner, som ønsker inspiration, coaching og sparring til, hvordan eksisterende rammer bedst tilpasses Buurtzorg-modellens borgerfokuserede og integrerede leverance af hjemmepleje og hjemmesygepleje. 

”Ud fra vores førstehåndserfaringer kan jeg og mine tidligere kollegaer tilbyde praksisnær rådgivning, coaching og inspiration, også sammen med andre konsulenter,” siger den anden medstifter, sygeplejerske Tine Møller Madsen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply