Skip to main content

Af Henriette Søltoft vicedirektør, Dansk Industri

Røgen er begyndt lette efter kommunalvalget og der skal lyde et stort tillykke til både nye og genvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer – og til de kommende borgmestre.

Mange har gjort sig tanker om, hvilken retning kommunerne skal gå i de kommende fire år. Men et vigtigt spørgsmål har alt for ofte været forsømt i valgkampen: Vil vi have attraktive kultur- fritids- og oplevelsestilbud til borgerne i vores kommune? Og hvordan får flere glæde af de lokale tilbud?

Turisme, kultur og oplevelseserhvervet skaber arbejdspladser over hele landet, og giver også omsætning i en lang række andre brancher som for eksempel transport, rengøring, vagt- og sikkerhed, fødevarer, catering og detailhandel.

I en kommunal kontekst spiller erhvervet desuden en vigtig rolle som noget, der binder et lokalområde sammen, og som er centralt i forhold til tiltrækning og fastholdelse af borgere.

Kommunerne kan gøre en stor forskel

Men der er brug for handling, da erhvervet er historisk hårdt ramt af coronakrisen. Mange trækker stadig gæld og tomme pengekasser med sig.

Vi kan ikke tage for givet, at vi har rige muligheder for oplevelser i fritiden. Det er blandt andet de internationale turister, som mange steder er med til at sikre et varieret og spændende udbud af oplevelser. Og ifølge både danske og udenlandske fremskrivninger, vil den internationale turisme først være tilbage igen om to-tre år.

Kommunerne kan gøre en vigtig og stor forskel. For eksempel ved at understøtte en sammenhængende udvikling i samarbejdet med destinationsselskaberne, hvor den fysiske planlægning går hånd i hånd med de langsigtede visioner for turismen i et område. Det kan også være gennem fleksibilitet i tilladelser og rammer for små og store events eller ved at støtte at skoleklasser eller sociale tilbud besøger lokale museer og attraktioner.

Kultur handler også om arbejdspladser

Samtidig er det vigtigt at understrege, at turisme, kultur og oplevelsesvirksomheder også er erhverv. Det er en pointe der ofte overses. Det er helt afgørende med gode rammevilkår – for eksempel god infrastruktur og forsyning. De er også afhængige af, at kommunens ansatte er servicemindede og imødekommende overfor virksomhederne. Det gør en stor forskel, hvad enten det drejer sig om byggesagsbehandling eller hjælp til rekruttering af ledige borgere eller internationale medarbejdere fra jobcentret.

Alt i alt skal der lyde en klar opfordring: Sæt en klar og ambitiøs vision for, hvordan I vil fremme kultur og oplevelser i den kommende valgperiode, og tænk det i sammenhæng med en samlet strategi for udvikling af erhvervslivet i kommunen.

Det handler om arbejdspladser og bosætning – men det handler også om livskvalitet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply