Skip to main content

For halvandet år siden besluttede Region Sjælland, at man i 2024 vil hjemtage to ud af fire ambulanceområder i regionen, men af den nye konstitueringsaftale kan man umiddelbart læse noget andet.

Her står der blandt andet, ”Regionsrådet har besluttet at hjemtage mere end halvdelen af Region Sjællands ambulancedrift…”Bemærk udtrykket, ”mere end halvdelen af ambulancedriften.”

Sætningen ringer i ørene, for er der sket et skred under konstitueringen eller har det hele tiden været skjult for aftaleparterne, at regionen ville hjemtage mere end halvdelen?

Genkender ikke, at der skulle hjemtages mere

”Det jeg kan forholde mig til, er det vi besluttede i maj 2020.  Her besluttede vi at hjemtage halvdelen af ambulancedriften, hvis der er nogen der vil gå længere end det, er det ikke noget jeg er vidende om og det har ikke været en del af den plan, som jeg kender til,” siger Gitte Simoni, der i den sidste valgperiode har været gruppeformand for Dansk Folkeparti i Region Sjælland.

Noget tilsvarende støder vi på, da vi henvender os til første næstformand i regionsrådet Jacob Jensen (V). ”Vi forholder os til det aftalte, at to områder hjemtages og to udliciteres,” skriver han på en sms.

Gitte Simoni har tænkt sig at tage det op i regionens forretningsudvalg, hvor sagen behandles mandag på lukket dagsorden, hvorefter den går i regionsrådet den 6. december, det kunne derfor være interessant at vide om, der her ligger et oplæg til, at man hjemtager mere end halvdelen af ambulancedriften.

Vil skabe konkurrence på markedet

Men hvad er det lige der gør, at Region Sjælland vil hjemtage halvdelen af deres ambulancedrift

Formålet er at drive ambulanceberedskab i eget regi, så man kan være med til at skabe konkurrence på et marked, hvor der tidligere har været præget af kun én aktør. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse fra 2020, dengang aftalen blev indgået.

Herved henviser man til den tumult der bl.a. har været med Bios-sagen og Falck.

Det kan lyde fornuftigt nok, at regionens politikere forsøger at skabe konkurrence på et marked med kun en privat aktør og derfor vil hjemtage dele af opgaven så der opstår konkurrence, men det kan jo diskuteres om det er en myndighedsopgave.Senest har Region Sjælland oprettet en række nærklinikker i almen praksis, hvor regionens indkøb af vikarlæger tilsyneladende har haft nogle uheldige konsekvenser for markedet med stigende timepriser for læger, som OPS-Indsigt tidligere har skrevet om.

Heino Knudsen: Konstitueringsaftalen understreger det allerede besluttede

OPS-Indsigt har henvendt sig til regionsrådsformand Heino Knudsen og hans administration for, at få afdækket om der er sket et skred under konstitueringen, eller om det hele tiden har været meningen at regionen skulle hjemtage mere end halvdelen af driften.

I et svar til OPS-Indsigt understreger Heino Knudsen, at formuleringen  i konstitueringsaftalen,  udelukkende understreger det allerede besluttede.

Han skriver blandt andet; “at Regionen – udover hjemtagelse af de to ud af fire delaftaler i relation til ambulancekørsel og den liggende sygetransport – også har besluttet at hjemtage paramedicinerbemandede akutbiler, akutlægebilerne samt disponeringen på vagtcentralen, og dermed har eller vil hjemtage en betydelig del af driften på området.”

Finurlige sprogblomst skjuler, at man vil hjemtage mere end halvdelen

Heino Knudsen anvender i sit svar ikke udtrykket “mere end halvdelen”, men da vi dykker ned i aftalen om at hjemtage ambulancetjenesten støder vi på en finurlighed i  referatet fra regionsrådets beslutning den 4. maj 2020, som understøtter hans udsagn om, at det allerede er besluttet.

”Ift. indstillingens punkt 1 og 2 forelå indstilling fra Forretningsudvalget om, at alle fire kontraktområder udbydes, men at Region Sjælland hjemtager driften i to geografisk sammenhængende områder, der besluttes konkret, når tilbuddene foreligger. Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige kontraktområder kan gøre det bedre og billigere, kan det overvejes at hjemtage yderligere områder…”

Bemærk her den sprogblomst man anvender, hvor man elegant anvender kontrolberegninger som en løftestang for at udvide beslutningen, så man kan hjemtage mere end halvdelen.

Kræver en regional semantik-ordbog

Den fortolkning har vi også fået bekræftet, i et svar fra Region Sjællands administration, som løber ind lidt før svaret fra Heino Knudsen.

”Jeg har fået at vide, at jeg kan henvise til beslutningen fra 4. maj 2020, hvor det fremgår, at der kan være tale om mindst halvdelen,” skriver en presserådgiver til OPS-Indsigt i et svar.

I samme mail henviser regionen til, at ”mere end” halvdelen også ligger i endnu en sprogblomst i beslutningen fra den 4. maj 2020 under punkt 3. Her står der nemlig;

”At Region Sjælland selv bemander akutbilerne samt eventuelle øvrige præhospitale specialenheder og varetager disse i egen drift.”

At det her skulle underbygge, at ”mere end halvdelen” af ambulancedriften bliver hjemtaget kræver en regional semantik-ordbog og en begrebsafklaring om, hvorvidt og hvor meget akutbiler og præhospitale enheder er almindelig ambulancedrift.

Det er i alt faldt ikke 100 % tydeligt i referatet, selv om det er tydeligt for regionsrådsformanden og hans administration.

Her man kan stille spørgsmålet om, hvorvidt vi kan forvente at travle regionspolitikere kan gennemskue, at de her fortolkningsmæssige sprogblomster, som næppe er skrevet af politikerne selv, i virkeligheden dækker over, at regionen kan trække mere end halvdelen af ambulancetjenesten hjem?

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply